Žiarske médiá

Periodiká

Mestské noviny

www.noviny.ziar.sk

Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1988 (najskôr ako mesačník). Po  dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste. Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, ich riadenie spadá do kompetencie komunikačného oddelenia Kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov.

Redaktorka MN:

Lenka Tužinská
Tel: 045/ 678 71 75
e-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk

Mestské noviny


My - noviny Žiarskej kotliny

www.myziar.sme.sk

Týždenník MY - noviny Žiarskej kotliny prešiel rovnako názvovou premenou, pôvodne vychádzal pod názvom My - Žiara, ešte predtým  ako Žiara socializmu. V súčasnosti patrí do regionálnej siete MY. Informuje o dianí v regiónoch Žiaru nad Hronom, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Periodikum je dostupné v online aj tlačenej verzii.

My - noviny Žiarskej kotliny


Hutník

Vychádza od roku 1954, patrí medzi najstaršie podnikové časopisy na Slovensku. Do roku 2008 to bol časopis ZSNP, a. s., v súčasnosti sa na jeho vydávaní podieľajú najvýznamnejšie firmy žiarskeho priemyselného parku - SLOVALCO, a. s., ŽHS, a. s., VEOLIA UTILITIES, HYDRO, NEMAK Slovakia, s. r. o. a skupina spoločností REMESLO. Hutník prináša v intervale dvoch mesiacov najmä informácie o podnikateľských aktivitách, živote a práci týchto firiem, a tiež články o aktuálnych udalostiach v meste Žiar nad Hronom a okolitých obciach, v ktorých zamestnanci bývajú, z histórie regiónu, zaujímavosti a ďalšie užitočné informácie. Zamestnanci spoločností dostávajú Hutník zadarmo. Súčasťou periodika sú aj informácie o Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom.

Hutník


Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko

Inzertný týždenník uverejňuje plošnú i riadkovú inzerciu z troch okresov: Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko


Televízia

ATV

www.tvziar.tv

Mestská televízia ATV vysiela nepretržite od roku 1998. Je súkromnou spoločnosťou, ktorá vysiela spravodajstvo a publicistiku v káblových rozvodoch v meste Žiar nad Hronom. Mesto Žiar nad Hronom si u nej objednáva výrobu a vysielanie relácie Spravodaj mesta Žiar nad Hronom v týždennej periodicite.

ATV


Internet

Webová stránka mesta

www.ziar.sk

Webovú stránku www.ziar.sk zriadilo mesto v roku 2003. Odvtedy sa vyvíjala a postupne menila. V decembri 2009 prešiel mestský web dizajnovou i funkčnou zmenou. Boli pridané a doplnené sekcie, informácie pre turistov i domácich o možnostiach využitia voľného času nielen v meste, ale i v okolí. Ako informačné médium sa nevyužíva len text a statická grafika, ale takisto i prepojenie na videoreportáže k podujatiam.

Stránka mesta bola redizajnovaná ešte v roku 2014, kedy prešla zásadnou zmenou aj po obsahovej stránke. Všetky tieto zmeny boli súčasťou zvyšovania transparentnosti nášho mesta.

V novembri 2023 predstavilo mesto nový dizajn svojej webovej stránky. Cieľom je zjednodušiť orientáciu obyvateľov pri vyhľadávaní informácií a zlepšiť prehľadnosť. Nová web stránka Žiaru nad Hronom bude v testovacom režime až do konca kalendárneho roka 2023.

Webová stránka mesta


Internetový portál bystrica.dnes24.sk

www.bystrica.dnes24.sk/okres/ziar-nad-hronom

Informačný portál zahŕňa okrem správ z Banskobystrického kraja aj spravodajstvo z okresu Žiar nad Hronom.

Internetový portál bystrica.dnes24.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png