Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Žiarske médiá

Periodiká

Mestské noviny
noviny.ziar.sk

Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po  dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste. Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, ich riadenie spadá do kompetencie komunikačného oddelenia Kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov. 

Lenka Ihradska - redaktorka MN

Šéfredaktorka MN

Lenka Tužinská
Tel: 045/ 678 71 75
E-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk


My - noviny Žiarskej kotliny
www.mynoviny.sk

Týždenník MY - noviny Žiarskej kotliny prešiel rovnako názvovou premenou, pôvodne vychádzal pod názvom My - Žiara, skôr ešte ako Žiara socializmu. V súčasnosti patrí do regionálnej siete MY. Informuje o dianí v regiónoch Žiaru nad Hronom, Žarnovice a Banskej Štiavnice.


Hutník

Vychádza od roku 1954, patrí medzi najstaršie podnikové časopisy na Slovensku. Do roku 2008 to bol časopis ZSNP, a. s., v súčasnosti sa na jeho vydávaní podieľajú štyri najvýznamnejšie firmy žiarskeho priemyselného parku - SLOVALCO, a. s., ŽHS, a. s., ZSNP, a. s., a skupina spoločností REMESLO. Hutník prináša najmä informácie o podnikateľských aktivitách, živote a práci týchto štyroch firiem, a tiež články o aktuálnych udalostiach v meste Žiar nad Hronom a okolitých obciach, v ktorých zamestnanci bývajú, z histórie regiónu, zaujímavosti a ďalšie užitočné informácie. Zamestnanci dostávajú Hutník zadarmo.


Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko

Inzertný týždenník uverejňuje plošnú i riadkovú inzerciu z troch okresov: Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.


Televízia

ATV
www.tvziar.tv

Mestská televízia ATV vysiela nepretržite od roku 1998. Je súkromnou spoločnosťou, ktorá vysiela spravodajstvo a publicistiku v káblových rozvodoch v meste Žiar nad Hronom. Mesto Žiar nad Hronom si u nej objednáva výrobu a vysielanie relácie Spravodaj mesta Žiar nad Hronom v týždennej periodicite. Ročná dotácia z mestského rozpočtu na výrobu a vysielanie spomínanej dotácie predstavuje 65 525 eur. 


Internet

Webová stránka mesta 
www.ziar.sk


Webovú stránku www.ziar.sk zriadilo mesto v roku 2003. Odvtedy sa vyvíjala a postupne menila. V decembri 2009 prešiel mestský web dizajnovou i funkčnou zmenou. Boli pridané a doplnené sekcie, informácie pre turistov i domácich o možnostiach využitia voľného času nielen v meste, ale i v okolí. Ako informačné médium sa nevyužíva len text a statická grafika, ale takisto i prepojenie na videoreportáže k podujatiam.


Internetový portál ziar24.sk

Informačný portál ziar24.sk vznikol v decembri 2009 a okrem správ zo sveta prináša i rôzne informácie zo Žiaru nad Hronom, Kremnice a okolia.