Mestská knižnica Michala Chrásteka


Knižnica Michala Chrásteka
Mestská knižnica Michala Chrásteka je zriadená ako organizačná zložka MsKC. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby.

Výpožičný čas

Oddelenie pre dospelých:

Pondelok     08.00 - 18.00 hod.
Utorok 08.00 - 18.00 hod.
Streda 09.00 - 15.00 hod.
Štvrtok 08.00 - 18.00 hod.
Piatok 08.00 - 18.00 hod.

 

Oddelenie pre deti:

Pondelok     12.00 - 18.00 hod.
Utorok 12.00 - 18.00 hod.
Streda 09.00 - 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 - 18.00 hod.
Piatok 12.00 - 18.00 hod.

 

Pozn.: Počas školských prázdnin v priebehu školského roka: 08.00 - 15.00 hod.

Čitáreň:

Pondelok     09.00 - 18.00 hod.
Utorok 09.00 - 16.00 hod.
Streda 09.00 - 15.00 hod.
Štvrtok 09.00 - 16.00 hod.
Piatok 09.00 - 18.00 hod.

Služby

Mestská knižnica Michala Chrásteka poskytuje komplexné knižničné služby širokej verejnosti v útvare knižnično-informačných služieb, ktorý tvoria:

 • Oddelenie pre dosplých,
 • oddelenie pre deti,
 • čitáreň.

Oddelenie pre dospelých

 • Výpožičky absenčné,
 • výpožičky prezenčné,
 • predlžovanie výpožičnej lehoty,
 • Rezervácia dokumentu,
 • medziknižničná výpožičná služba,
 • bibliograficko-informačné služby,
 • internetové služby.

Oddelenie pre deti

 

 • Výpožičky absenčné,
 • výpožičky prezenčné,
 • predlžovanie výpožičnej lehoty,
 • rezervácia kníh,
 • kolektívne formy práce.

Čitáreň

 

 • Výpožičky absenčné a prezenčné.

 

Kontakty

Sídlo: SNP 119

Tel: 0915 727 243
E-mail: kniznicamskc@gmail.com

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png