Základné školy

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

Poverená vedením: Mgr. Oľga Berkešová
Zástupkyňa: Mgr. Viera Rešovská
Tel.:
045/673 21 45
E-mail:
skolazh@szm.sk
Web:
www.zsjanzh.edu.sk 

Súčasti základnej školy:

 • Zariadenie školského stravovania:
  Tel.: 045/672 52 14
  Vedúca: Dana Jurišicová
 • Školský klub detí:
  Tel.: 045/673 21 45

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Riaditeľ/ štatutár: Mgr. Ľubica Baranová
Zástupca: Mgr. Ľubomír Kundrata
Zástupkyňa: Mgr. Lenka Považanová
Tel.:
045/672 56 77
E-mail:
zsstefanikazh@centrum.sk
Web:
www.zsstefanikazh.edu.sk

Súčasti základnej školy:

 • Zariadenie školského stravovania:
  Tel.: 045/672 56 32
  Vedúca: Eva Michalková
 • Školský klub detí:
  Tel.: 045/678 89 26

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Riaditeľ/ štatutár: Mgr. Drahomíra Hanzlíková
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Soňa Haštová
Tel.:
045/672 47 79
E-mail:
  zsjilemnickeho2zh@gmail.com
Web:
www.zsjilemnickehozh.sk

Súčasti základnej školy:

 • Zariadenie školského stravovania:
  Tel.: 045/672 48 22
 • Školský klub detí:
  Tel.: 045/678 47 79

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png