Kancelária 1. kontaktu


Kancelária prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu v Žiari nad HronomKancelária prvého kontaktu bola vybudovaná na prízemí budovy mestského úradu v roku 2003. Mesto Žiar nad Hronom patrilo k prvým mestám na Slovensku, ktoré vytvorili zariadenie umožňujúce prvý kontakt s občanom na jednom mieste. V praxi to znamená, že občan vybaví väčšinu základných záležitostí na jednom mieste. KPK združuje pracoviská viacerých odborov mestského úradu, ktoré sú zahrnuté v organizačnej štruktúre MsÚ.

Poslaním kancelárie prvého kontaktu a jej pracovníkov je v čo najväčšej miere vychádzať v ústrety občanom a zjednodušovať im kontakt s mestským úradom.

 

 

Kanceláriu 1. kontaktu tvoria nasledujúce pracoviská:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png