Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje).

Nepovinné prílohy:

  • kópia listu vlastníctva,
  • kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby.

Vybavuje: Bc. Petra Kamodyová
Kontakt: VI. poschodie OÚ, č. d. 89, tel.: 045/678 71 78, e-mail: petra.kamodyova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png