Seniori

Organizácie a spolky združujúce seniorov na území mesta Žiar nad Hronom:

Dom seniorov

Dom seniorov mesta Žiar nad Hronom je účelové zariadenie, ktoré zastrešuje záujmové a spoločenské činnosti, činnosti podporujúce fyzickú a psychickú aktivitu, vzdelávanie a relax predovšetkým pre obyvateľov v dôchodkovom veku a obyvateľov so zdravotnými hendikepmi.

Priestory DS sú určené prednostne na činnosť Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom, ktorého zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, ale môžu ich využívať aj obyvatelia mesta združení v neziskových organizáciách a nepolitických komunitách.

V súčasnej dobe pôsobia pod strechou Domu seniorov nasledovné subjekty:

  • Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom,
  • Jednota dôchodcov Slovenska,
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
  • Únia žien Slovenska,
  • Slovenský zväz diabetikov,
  • Zväz zdravotne postihnutých,
  • ANEPS (nepočujúci),
  • Zväz protifašistických bojovníkov (príležitostne).

Klub dôchodcov

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

KontaktŠtefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk

Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku bola v Žiari nad Hronom založená v roku 2001 a jej prvým predsedom sa stala Ing. Oľga Trčková. Od februára 2006 do apríla 2022 bol predsedom  JDS ZO Žiar nad Hronom Ján Truben. Aktuálnym predsedom ZO JDS je Vlasta Bahnová.

Adresa: 
Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia Žiar nad Hronom
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Seniori Optimisti

Spevácky zbor a pohybovo-tanečný súbor vznikol v roku 2001. Účinkuje na rôznych  kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png