Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Seniori

Organizácie a spolky združujúce seniorov na území mesta Žiar nad Hronom:

Dom seniorov

Dom seniorov mesta Žiar nad Hronom je účelové zariadenie, ktoré zastrešuje záujmové a spoločenské činnosti, činnosti podporujúce fyzickú a psychickú aktivitu, vzdelávanie a relax predovšetkým pre obyvateľov v dôchodkovom veku a obyvateľov so zdravotnými hendikepmi.

Priestory DS sú určené prednostne na činnosť Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom, ktorého zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, ale môžu ich využívať aj obyvatelia mesta združení v neziskových organizáciách a nepolitických komunitách.

V súčasnej dobe pôsobia pod strechou Domu seniorov nasledovné subjekty:

  • Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom,
  • Jednota dôchodcov Slovenska,
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
  • Únia žien Slovenska,
  • Slovenský zväz diabetikov,
  • Zväz zdravotne postihnutých,
  • ANEPS (nepočujúci),
  • Zväz protifašistických bojovníkov (príležitostne).

Klub dôchodcov

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

KontaktŠtefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk

Jednota dôchodcov na Slovensku

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) je členom republikovej organizácie, ktorá v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990 je občianskym združením. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku bola v Žiari nad Hronom založená v roku 2001 a jej prvým predsedom sa stala Ing. Oľga Trčková. Od februára 2006 do apríla 2022 bol  predsedom  JDS ZO Žiar nad Hronom Ján Truben. Aktuálne ZO JDS predsedu nemá

Adresa: 
Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia Žiar nad Hronom
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Seniori Optimisti

Spevácky zbor a pohybovo-tanečný súbor vznikol v roku 2001. Účinkuje na rôznych  kultúrno-spoločenských podujatiach.