Pre médiá

Mesto Žiar nad Hronom používa logo na oficiálnych listinách, formulároch, navštívenkách, označeniach budov, na propagačných komunikátoch ap. Reprezentuje mesto navonok.

Pravidlá používania logotypu mesta Žiar nad Hronom

Logotyp mesta Žiar nad Hronom tvorí názov mesta a grafické znázornenie, ktoré znázorňuje novovybudované otvorené mesto pre ľudí plné života a príležitostí. Štyri modré štvorce vo vnútri ohradenia vyjadrujú štvorlístok základných atribútov pre šťastné bývanie a plnohodnotný život - rodina, bezpečnosť, pracovné príležitosti a možnosti relaxu. Štyri štvorce zároveň predstavujú modernú výstavbu mesta, ktorá je vo všeobecnosti charakterizovaná výškovými budovami s bytovými jednotkami. Ohradenie grafického znázornenia loga je otvorené - rovnako ako možnosti mesta Žiar nad Hronom. Pocitovo spája dve najdôležitejšie zložky života na Zemi - vodu a slnko. Ohradenie štvorlístka zároveň tvorí základ začiatočného písmena mesta - písmena "Z".


Farebnosť loga vychádza z dvoch základných farieb - modrej a oranžovožltej, ktoré znázorňujú dva hlavné atribúty mesta - rieku Hron a žiaru slnka nad mestom. Modrá farba je farbou komunikácie, ktorá vystihuje priateľskosť mesta a otvorenosť voči obyvateľom a návštevníkom. Žltá sa v umení často zamieňa za zlatú a je symbolom večnosti. Žltá je rovnako farbou otcovstva, bohatstva a liberalizmu, čo v plnej miere charakterizuje mesto Žiar nad Hronom.


Žltá: CMYK 0,20,100,0; RGB 255,204,0; HEX #FFCC00; Pantone 116 C.
Modrá: CMYK 70,50,0,50; RGB 38,64,127; HEX #26407F; Pantone 5275 C.

Používanie loga

Plnofarebné logo sa odporúča používať na biely podklad, ak to nie je možné, je vhodné preferovať svetlý podklad vychádzajúci z dvoch základných používaných farieb. Ak nie je možné použiť logo v originálnej farebnosti, všetky časti logotypu sa zjednocujú do jedného farebného tónu - základovej modrej alebo žltej alebo do čiernej, bielej alebo sivej (striebornej).

Logo mesta Žiar nad Hronom možno používať len so súhlasom mesta Žiar nad Hronom.

 

Žiar nad Hronom - Robíme mesto lepším [jpg] logo

Žiar nad Hronom - Robíme mesto lepším RGB [.jpg/33,94 kB]

Žiar nad Hronom - logo [jpg] RGB

Mesto Žiar nad Hronom - logo RGB [.jpg/146,35 kB]

Žiar nad Hronom - logo [jpg] RGB

Mesto Žiar nad Hronom - logo RGB [.jpg/47,64 kB]

Žiar nad Hronom - logo [jpg] CMYK

Mesto Žiar nad Hronom - logo CMYK [.jpg/74,48 kB]

Žiar nad Hronom - logo [jpg] CMYK

Mesto Žiar nad Hronom - logo CMYK [.jpg/147,38 kB]

Žiar nad Hronom - logo [jpg] CMYK

Mesto Žiar nad Hronom - logo CMYK [.jpg/113,08 kB]


Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png