Zápisnice zo zasadnutí stálych komisií pri MsZ

Komisia pre financie a ekonomiku

Komisia pre šport a mládež

Normotvorná komisia

Komisia pre sociálne veci a rodinu

Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu

Komisia pre školstvo a kultúru

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png