Vyhradené parkovacie miesta pre plátené garáže osobných motorových vozidiel

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo vydáva Mesto Žiar nad Hronom v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13. V súlade s týmto rozhodnutím nie je možné nové vyhradené parkovacie miesta pre umiestnenie plátených garáží povoliť. Súhlas s umiestnením novej (výmena pôvodnej) plátenej garáže alebo súhlas so zmenou užívateľa môže byť vydaný len na miesto existujúcej vyhradenej parkovacej plochy pre plátenú garáž. Na predmetné zmeny je potrebný súhlas mesta, žiadosť o súhlas má všeobecnú formu.


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní


Súbory na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png