Parkovanie v meste

Mesto Žiar nad Hronom pripravilo novú parkovaciu koncepciu, ktorá spočíva v spoplatnení parkovania v centrálnej mestskej zóne i vo vyčlenení vyhradených parkovacích miest. Nová koncepcia zahŕňa časové spoplatnenie parkovania na vybraných zónach a vyhradenie nájomných parkovacích miest. Tie budú môcť tvoriť 35 percent z celkového počtu existujúcich verejných parkovacích miest.

Prenajatie nájomného parkovacieho miesta v rámci plošného rozsahu 35 percent z existujúcich voľných normových parkovacích miest platí len pre fyzické osoby nepodnikateľov, vlastniacich byt na ulici/zóne, kde sa takéto nájomné parkovacie miesto bude zriaďovať. Možné bude prenajať si maximálne jedno miesto na byt. Cena takéhoto parkovacieho miesta je 350 eur na rok. Podnikatelia budú mať možnosť zriadiť si nájomné parkovacie miesto len na Ul. Š. Moysesa a pred Hotelom Luna. 

Časové spoplatnenie sa týka týchto lokalít:

  • Ul. Š. Moysesa (od Ul. Dr. Janského po Ul. A. Dubčeka)
  • parkovisko pri Hoteli Luna
  • parkoviska pred nemocnicou na časti Ul. Dr. Janského a na časti Ul. Sládkovičova

Časové spoplatnenie parkovania v daných zónach sa bude týkať iba pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 h. Výnimku z tohto času majú základné školy, na týchto miestach je časové spoplatnenie parkovania len do 14.00 h, aby mohli rodičia svoje deti zo škôl vyzdvihnúť bez potreby platenia parkovného. Parkovanie cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja bude na celom území mesta bezplatné.

Cena hodinového parkovania je 1 euro cez parkovací automat a 1,20 eura cez platbu SMS, platobnou kartou a cez mobilné aplikácie. Zvýšenie pri týchto formách platby je z dôvodu transakčných poplatkov bánk a operátorov. Maximálna cena denného parkovania bude 4 eurá, teda piata a každá ďalšia hodina je bezplatná.

Parkovanie v meste: O parkovaní Dočasné parkovanie v zóne plateného parkovania

Parkovanie v meste: Prenájom voľných parkovacích miest Predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami

Parkovanie v meste: Otázky a odpovede Parkovanie v meste: Mapy parkovania

Parkovanie v meste: Žiadosti a prílohy Parkovanie v meste: Pripravované etapy dočasného parkovania

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png