Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Kaštieľ - mobiliár 28.02.2020 14:00:00
Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom 26.02.2020 14:00:00
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy podlimitné zákazky 20.12.2019 10:00:00
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia 27.11.2019 14:00:00
Recyklačné smetné koše 18.11.2019 10:00:00
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste ZH - nové 30.10.2019 10:00:00
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom podlimitné zákazky 02.09.2019 10:00:00
Výzva č. 5 dynamický nákupný systém 12.07.2019 10:00:00
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov podlimitné zákazky 10.06.2019 08:00:00
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00