Dnes je 16.10.2019, meniny má Vladimíra.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Nákup elektromobilu 06.09.2019 14:00:00
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom podlimitné zákazky 02.09.2019 10:00:00
Výzva č. 5 dynamický nákupný systém 12.07.2019 10:00:00
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov podlimitné zákazky 10.06.2019 08:00:00
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Interiérové vybavenie Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019 podlimitné zákazky 24.05.2019 12:00:00
Stavebné práce - Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom 07.05.2019 10:00:00
Výmena plastových okien na dome smútku 30.04.2019 12:00:00