Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Zelená stena na objekte MsKC 2023 podlimitné zákazky 24.02.2023 10:00:00
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov 01.02.2023 10:00:00
Výzva č. 6 - „Nákup elektriny na rok 2023" dynamický nákupný systém 06.12.2022 13:00:00
Kompostovateľné vrecká 240l 08.12.2022 10:00:00
Spevnená plocha pred MsKC 2022 podlimitné zákazky 05.12.2022 10:00:00
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022 podlimitné zákazky 09.12.2022 10:00:00
Stavebný dozor pre Spevnená plocha pred MsKC v Žiari nad Hronom - ZsNH 19.10.2022 09:00:00
Stavebný dozor pre Zelená stena na objekte MsKC - ZsNH 19.10.2022 10:00:00
Stavebný dozor pre Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia - ZsNH 19.10.2022 11:00:00
Oprava historickej budovy Dom seniorov v Žiari nad Hronom prieskum trhu 21.10.2022 09:00:00