Dnes je 25.06.2019, meniny má Tadeáš.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
4. Výzva dynamický nákupný systém 01.07.2019 12:00:00
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov podlimitné zákazky 10.06.2019 08:00:00
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Interiérové vybavenie Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom prieskum trhu 20.05.2019 10:00:00
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019 podlimitné zákazky 24.05.2019 12:00:00
Stavebné práce - Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom 07.05.2019 10:00:00
Výmena plastových okien na dome smútku 30.04.2019 12:00:00
Rekonštrukcia bežeckej dráhy – 4. ZŠ podlimitné zákazky 16.04.2019 12:00:00
3. výzva dynamický nákupný systém 01.04.2019 12:00:00