Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Zelená stena na objekte MsKC 2023 podlimitné zákazky 24.02.2023 10:00:00
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov 01.02.2023 10:00:00
Výzva č. 6 - „Nákup elektriny na rok 2023" dynamický nákupný systém 06.12.2022 13:00:00
Kompostovateľné vrecká 240l 08.12.2022 10:00:00
Spevnená plocha pred MsKC 2022 podlimitné zákazky 05.12.2022 10:00:00
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022 podlimitné zákazky 09.12.2022 10:00:00
Stavebný dozor pre Spevnená plocha pred MsKC v Žiari nad Hronom - ZsNH 19.10.2022 09:00:00
Stavebný dozor pre Zelená stena na objekte MsKC - ZsNH 19.10.2022 10:00:00
Stavebný dozor pre Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia - ZsNH 19.10.2022 11:00:00
Oprava historickej budovy Dom seniorov v Žiari nad Hronom prieskum trhu 21.10.2022 09:00:00