Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Zriadenie domovej studne

Zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Mesto Žiar nad Hronom rozhoduje aj o zmene a odstránení studne ako vodnej stavby.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (na uvedenie studne do prevádzky) s požadovanými prílohami.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Pozn.: Poplatok možno zaplatiť v pokladni na prízemí MsÚ.


Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní
Poplatok: vydanie povolenia na zriadenie studne 30,00 €, vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu 20,00 €


Na stiahnutie: