Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Preskočiť navigáciu

Klub dôchodcov

Pozvánka do Banského kúpeľa

Pozývame členov Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom do Banského kúpeľa v kúpeľoch Sklené Teplice. Banský kúpeľ je v sume 3 eurá na hodinu pre člena KD.  Autobusovú dopravu, spojom SAD si hradí každý sám. 

Prihlásiť sa môžete v Klube dôchodcov v dňoch 14. a 16. marca od 13.00 do 16.00 hod.

Pôjde o viac turnusov,  približne po 15 osôb do bazéna, termíny sa dozviete pri zápise.

Štefan Vodnák, vedúci KD mesta Žiar nad Hronom

Pozvánka na posedenie pri príležitosti MDŽ

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na posedenie pri príležitosti MDŽ, ktoré sa uskutoční v Klube dôchodcov dňa 9. marca od 13.30 hod.

Štefan Vodnák, vedúci KD mesta Žiar nad Hronom

Oznam pre členov Klubu dôchodcov

Oznamujeme všetkým členom Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom, že členský príspevok treba zaplatiť najneskôr do konca marca 2023. 

Zaplatiť môžete v klubové dni každý utorok a štvrtok od 13.00 do 16.00 hod. 

Prineste si aj členský preukaz.

Štefan Vodnák, vedúci KD mesta Žiar nad Hronom


V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 • klubová činnosť,
 • kultúrno-spoločenské podujatia,
 • organizované zájazdy,
 • organizované prednášky a besedy na rôzne témy.

Klub dôchodcov má jednu veľkú klubovú miestnosť, kuchynku a kanceláriu. Klubové dni sú 2 x do týždňa (utorok, štvrtok). Členský poplatok je 5,00 € ročne na člena.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:  
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: Štefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk


Plán podujatí na rok 2023

Január

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Literárčenie

Február

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Fašiangová zábava (masky sú vítané)

Marec

 • Zasadnutie Klubovej rady,
 • Posedenie pri príležitosti MDŽ

Apríl

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Návšteva kaštieľa v našom meste

Máj

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“
 • Májové posedenie pri hudbe

Jún

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Športovo – relaxačný deň v prírode (s gulášom alebo opekačkou)

Júl

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Poznávací zájazd podľa výberu

August

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Návšteva kúpaliska podľa výberu

September

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Oslava životných jubileí
 • Posedenie pri hudbe

Október

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Posedenie pri príležitosti /mesiac október „Úcta k starším“

November

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Kačacie hody podľa výberu
 • Výročná členská schôdza

December

 • Zasadnutie Klubovej rady
 • Predvianočné posedenie pri stromčeku
 • Ukončenie roka s posedením pri hudbe

V priebehu roka podľa ponuky, vzdelávacie podujatia a návšteva divadla. Presné miesto, čas a dátum bude zverejnený pred akciou nasledovne: na nástenke v Klube dôchodcov, na nástenke v meste Žiar nad Hronom oproti ČSOB, na webovej stránke mesta v časti Klub dôchodcov a v Mestských novinách.


Archív fotografií z roku 2014

Z činnosti Klubu dôchodcov: