Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.07.2022, meniny má Diana.   

Preskočiť navigáciu

Klub dôchodcov

Oznamy

Pozvánka na športovo-relaxačný deň do Tekova

Vedenie Mestského Klubu dôchodcov pozýva svojich členov na Športovo-relaxačný deň do Tekova, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2022.

Odchod o 7.30 hod. z Ulice M. R. Štefánika pri základnej škole („Dvojka“).

Zápis záujemcov sa bude konať v Klube dôchodcov dňa 28. júna 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hod. Poplatok je vo výške 7 eur na osobu.

Program:

 1. Prehliadka hospodárstva arónie v obci Starý Tekov.
 2. Prvé občerstvenie v sídle Bažantnice v obci Starý Tekov.
 3. Športovanie v priestoroch Bažantnice.
 4. Druhé občerstvenie, prehliadka priestorov Bažantnice, voľný program. Ukončenie približne o 16.00 hod.

Viac informácií na čísle: 0902 132 999.

Vedenie MKD – ZH


V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 • klubová činnosť - vlastná činnosť v priestoroch denného centra, 
 • kultúrno-spoločenské podujatia - fašiangy v klube, senior majáles, Anna bál, Michalská zábava, rozlúčka so starým rokom, 
 • organizované zájazdy - tuzemské aj do zahraničia, 
 • organizované prednášky a besedy na témy - ako do života presadiť správne zásady pre zdravie - správnu výživu, pohyb, duševnú pohodu, rozvoj zmyslových a duševných schopností.

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Opekačka - Kopanice Opekačka - Kopanice

Opekačka - Kopanice Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek

Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo

Klub dôchodcov má dve veľké klubové miestnosti, sociálne zariadenie a kuchynku. Klubové dni sú 3 x v týždni (utorok, štvrtok, nedeľa). Členský poplatok je 4,00 € ročne na člena.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:  
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: Štefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk

Fotogaléria:

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Tanečná zábava Tanečná zábava

Tanečná zábava Tanečná zábava Deň matiek Deň matiek

Deň matiek Deň matiek Deň matiek Fašiangy

Fašiangy Fašiangy Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Vianočné posedenie Vianočné posedenie Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou

Plán podujatí na rok 2019

Kultúrno - spoločenské podujatia:

 • Literárne posedenie - 15.1.2019 - 13.00 KD
 • Oslavy MDŽ - 7.3.2019 - 13.00 KD
 • Oslavy Dňa matiek - 9.5.2019 - 13.00 KD
 • Oslavy životných jubileí - september 2019 - 14.00 KD
 • Mesiac úcty k starším - 17.10.2019 - 13.00 KD
 • Členská schôdza - 20.11.2019 - 14.00 KD
 • Vianočné posedenie pri stromčeku - december - 13.00 KD
 • Návšteva divadla - v priebehu kalendárneho roka - podľa výberu a záujmu

Vzdelávacie podujatia:

 • V priebehu roka podľa aktuálnej ponuky

Zábavné odpoludnia:

 • Ples seniorov - 18.1.2019 - 16.00 MsKC
 • Fašiangy v klube (Maškarný bál) - 22.2.2019 - 15.00 KD
 • Jarné upratovanie s občerstvením - marec/apríl 13.00 KD
 • Senior majáles - 24.5.2019 - 15.00 KD
 • Posedenie v prírode, opekanie - jún, júl - podľa záujmu
 • Michalská zábava - 27.9.2019 - 15.00 KD
 • Kačacie hody - október - podľa záujmu
 • Ukončenie roka 2019 - 27.12.2019 - 14.00 KD

Zájazdy:

 • Poznávacie zájazdy a kúpanie - v priebehu roka podľa výberu a záujmu

Z činnosti Klubu dôchodcov v roku 2014: