Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Preskočiť navigáciu

Klub dôchodcov

Pozvánky

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na nasledovné akcie:

 1. Na predvianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v Klube dôchodcov dňa 13. 12. 2022 o 13.00 hod. O občerstvenie a kultúrny program bude postarané.
 2. Do divadla J. G. Tajovského vo Zvolene s názvom PERPLEX, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2022. Odchod autobusu bude o 17.15 hod. od Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Poplatok je 6.- Eur. Zápis do divadla bude dňa 29. 11. 2022 v čase od 13.00 do 16.00 hod. v Klube dôchodcov.
 3. Na koncoročné posedenie pri hudbe, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 14.00 do 20.00 hod. v Klube dôchodcov.

Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MsKC Žiar nad Hronom (divadelná sála) dňa 23. 11. 2022 o 13.00 hod. Účasť členov je povinná.

Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom


V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 • klubová činnosť - vlastná činnosť v priestoroch denného centra, 
 • kultúrno-spoločenské podujatia - fašiangy v klube, senior majáles, Anna bál, Michalská zábava, rozlúčka so starým rokom, 
 • organizované zájazdy - tuzemské aj do zahraničia, 
 • organizované prednášky a besedy na témy - ako do života presadiť správne zásady pre zdravie - správnu výživu, pohyb, duševnú pohodu, rozvoj zmyslových a duševných schopností.

Klub dôchodcov má dve veľké klubové miestnosti, sociálne zariadenie a kuchynku. Klubové dni sú 3 x v týždni (utorok, štvrtok, nedeľa). Členský poplatok je 4,00 € ročne na člena.

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Adresa:  
Klub dôchodcov
Ul. SNP 119 (budova MsKC)
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: Štefan Vodnák - vedúci klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 - Mgr. Lívia Rošková, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.roskova@ziar.sk


Plán podujatí na rok 2022

Kultúrno - spoločenské podujatia:

 • Literárne posedenie - 20.1.2022 - 13.00 KD
 • Oslavy MDŽ - 8.3.2022 - 13.00 KD
 • Vtipnejší vyhráva - 21.4.2022 - 13.00 KD
 • Oslavy Dňa matiek - 10.5.2022 - 13.00 KD
 • Oslavy životných jubileí - 22.9.2022 - 14.00 KD
 • Mesiac úcty k starším - 13.10.2022 - 13.00 KD
 • Členská schôdza - 24.11.2022 - 13.00 KD
 • Vianočné posedenie pri stromčeku - december 2022 - 13.00 KD
 • Návšteva divadla - v priebehu kalendárneho roka - podľa výberu a záujmu

Vzdelávacie podujatia:

 • V priebehu roka podľa aktuálnej ponuky

Zábavné odpoludnia:

 • Fašiangy v klube - 10.2.2022 - 15.00 KD
 • Senior majáles - 26.5.2022 - 15.00 KD
 • Posedenie v prírode - jún, júl - podľa záujmu
 • Michalská zábava - 29.9.2022 - 15.00 KD
 • Ukončenie roka 2022 - 29.12.2022 - 14.00 KD

Zájazdy:

 • Poznávacie zájazdy a kúpanie - v priebehu roka podľa výberu a záujmu

Archív fotografií z roku 2014

Z činnosti Klubu dôchodcov: