Publikácie

DUŠAN RATKOŠ. Dejiny Žiaru nad Hronom.

Martin: Osveta, 1978. 352 s. 70-016-78.

Prvá významná komplexnejšia publikácia o meste Žiar nad Hronom.

 

 

 

 

 


JOZEF MINKA. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia.

Žiar nad Hronom: Mestský úrad, 2005. 176 s. ISBN 90-969434-0-5.

Publikácia Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia bola vydaná s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2005.

 

 

 

 

 


KOLEKTÍV AUTOROV. Žiar nad Hronom v premenách času.

Žiar nad Hronom: Mestský úrad, 2009. 112 s. ISBN 978-80-970137-0-7.

Publikácia z roku 2009 zachytáva prehľad histórie, a tiež súčasný vzhľad a charakteristiku mesta. 

 

 

 

 

 


VLADIMÍR BÁRTA A KOLEKTÍV. Žiar nad Hronom - Ako sme ťa budovali 1.

Slovenská Ľupča: AB ART press, 2017. 80 s. ISBN 978-80-898503-1-0.

Publikácia Žiar nad Hronom - Ako sme ťa budovali, ktorá vyšla v roku 2017, prináša spomienky, udalosti a príbehy ľudí, ktorí roku 1952 na zelenej lúke začali stavať fabriku a neďaleko neho aj mesto.

 

 

 

 

 


MARCEL PECNÍK A KOLEKTÍV. Žiar nad Hronom - monografia mesta.

Mesto Žiar nad Hronom: Mestský úrad, 2018. 215 s. ISBN 978-80-570-0131-7

Prvá ucelená monografia o meste Žiar nad Hronom. Kniha je písaná zrozumiteľnou formou, bohato a plasticky vykresľuje historický vývoj nášho mesta, opisuje aktuálny stav, mapuje osobnosti našich dejín, zvyky a tradície a prináša aj nové fakty či fotografie.

 

 

 

 

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png