Ostatné školy

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Ul. A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Ul. A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
Tel:
   045/ 673 27 82
E-mail:
skola@zssmzh.edu.sk
Web: www.zssmzh.edupage.org
Riaditeľ: Mgr. Martin Ivan

 

Špeciálna základná škola

ŠZŠ, Ul. Hutníkov 302 1, Žiar nad Hronom
Tel:
045/ 673 27 59
E-mail:
szs.ziar@gmail.com
Web: www.szsziar.proxia.sk
Riaditeľka: Mgr. Anna Vargová

Gymnázium Milana Rúfusa

Gymnázium Milana Rúfusa

Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Tel:
045/ 672 39 24
E-mail:
sekretariat@gymzh.edu.sk
Web: www.gymziar.edupage.org
Riaditeľka: Ing. Dana Pállová

 

Súkromná stredná odborná škola technická

Súkromná stredná odborná škola technickáSúkromná stredná odborná škola technická, Ul. Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle
Tel.:
045/ 673 33 94, 045 673 22 68
E-mail:
ssos.intech@gmail.com
Web: www.ssost.edupage.org
Riaditeľ/štatutár: Ing. Ingrid Astachová

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

 Stredná odborná škola obchodu a služiebStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. Jilemnického 1282 Žiar nad Hronom
Tel.:
045/ 672 44 50
E-mail:
sou_hazh@stonline.sk
Web: www.zsszh.edu.sk 
Riaditeľ/štatutár: Ing. Miroslav Krajčov

 

 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EPG

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EPG, Námestie Matice slovenskej č. 23, Žiar nad Hronom
Tel.:
045/ 671 60 87
E-mail:
info@spsa.sk
Web: www.spsa.sk
Riaditeľ/štatutár: PaedDr. Eva Hlaváčová

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png