Prenájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať adresu nebytového priestoru, identifikáciu nebytového priestoru (napr. kancelária č. 94), účel využitia nebytového priestoru, atď. - viď žiadosť.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Vybavuje: Ing. Miroslava Paulíková
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 17, tel.: 045/678 71 32, miroslava.paulikova@ziar.sk
Doba vybavenia: 


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o prenájom nebytového priestoru .pdf [pdf; 83,98 kB] .doc [doc; 35,36 kB]

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png