Podlimitná zákazka

Predmet zákazky: Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny


Predmet zákazky: Doplnenie kamerového systému mesta Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Dodávka zemného plynu


Predmet zákazky: Digitalizácia Kina Hron


Predmet zákazky: Rekonštrukcia výťahovej šachty


Predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok


Predmet zákazky: Strážna služba

 • Výzva na predkladanie ponúk - Strážna služba [pdf; 56,72 kB]
 • Súťažné podklady - Strážna služba [pdf; 2 355,22 kB]
 • Informácia o splnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - ostatné - Strážna služba [pdf; 100,24 kB]
 • Informácia o splnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - kritériá- Strážna služba [pdf; 100,26 kB] (zverejnené 14.3.2014)
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia - Strážna služba [pdf; 236,87 kB] (zverejnené 16.4.2014)
 • Zmluva na dodávku tovarov a služieb - Strážna služba [pdf; 156,17 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Správa o zákazke - Strážna služba [pdf; 184,52 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Správa o zákazke - Strážna služba [pdf; 230,96 kB] (zverejnené 23.6.2014)
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia - Strážna služba [pdf; 235,12 kB] (zverejnené 23.6.2014)
 • Zmluva na dodávku tovarov a služieb - Strážna služba [pdf; 197,64 kB] (zverejnené 1.7.2014)
 • Ponuka CS Security - kritériá - Strážna služba [pdf; 189,24 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka DUG. - kritériá - Strážna služba [pdf; 294,36 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka Falco Group - kritériá - Strážna služba [pdf; 288,41 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka HBP Security - kritériá - Strážna služba [pdf; 174,28 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka Monde - kritériá - Strážna služba [pdf; 236,99 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka S.B.A plus - kritériá - Strážna služba [pdf; 265,14 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka SBS 1 - kritériá - Strážna služba [pdf; 363,50 kB] (zverejnené 22.5.2014)
 • Ponuka Garancia Security Group - kritériá - Strážna služba [pdf; 208,96 kB] (zverejnené 22.5.2014)

Predmet zákazky: Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie


Predmet zákazky: Rekonštrukcia mestskej knižnice


Predmet zákazky: CZO - dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - zmena stavby pred dokončením


Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439 v Žiari nad Hronom


 Predmet zákazky: Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom


 Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439


 Predmet zákazky: Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron


 Predmet zákazky: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom


 Predmet zákazky: Rekonštrukcia mestskej knižnice


 Predmet zákazky: ZHROMAŽĎOVANIE DAŽĎOVÝCH vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom


Predmet zákazky: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – Herné a agility prvky


Predmet zákazky: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – Mobiliár


Predmet zákazky: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – Sadové úpravy


Predmet zákazky: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – Stavebné práce


Všetky aktuálne výzvy nájdete v sekcii Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png