Vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre fyzické a právnické osoby (okrem BSD, SBD a SVB)

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska alebo odstavnú plochu pre osobné motorové vozidlo vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh-01/13 – Povoľovanie vyhradených parkovacích miest a VZN 10/2015.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vytvorenie vyhradených parkovacích miest pre FO a PO mimo BSD, SBD a SVB,
  • jednoduchý situačný nákres ich umiestnenia príp. projekt,
  • ďalšie doklady v zmysle VZN č. 10/2015.

Pozn.: Vybavenie žiadosti je podmienené vyjadreniami Stavebného úradu v Žiari nad Hronom, Odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorátu a správcov inžinierskych sietí.


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: individuálna


Súbory na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png