Dnes je 19.08.2019, meniny má Lýdia.   

Analýza zmesového KO v meste Žiar nad Hronom

Zverejnené: 29.05.2019 14:52:35 |   | vytlačiť
obr: Analýza zmesového KO v meste Žiar nad Hronom

V pondelok 6. mája tohto roku bola odborom odpadového hospodárstva v spolupráci s Priatelia Zeme – SPZ, o. z. vykonaná analýza zloženia nádoby na zmesový komunálny odpad.

V meste sa náhodným výberom z celého územia vybralo 10 ks 1100 l zberných nádob. Celková vzorka vážila 2 tony. Triedenie prebiehalo zhruba 3,5 hodiny za pomoci 15 pracovníkov. Po podrobnom roztriedení sme dosiahli takýto výstup:

Zložka KO

Množstvo v kg

Percentuálne zastúpenie

Papier

67,05

8,60%

Plasty

148,15

19,01%

Sklo

40,55

5,20%

Kovy

22,55

2,89%

Tetrapaky

5,7

0,73%

BRKO

277,45

35,60%

Drevo

3,35

0,43%

Textil

32,31

4,15%

NO

1,6

0,21%

DSO

13,3

1,71%

ZKO

167,4

21,48%

SPOLU:

779,41

100,00%

 

Takáto analýza bola zrealizovaná v poradí už druhýkrát. Prvá analýza bola robená ešte v marci 2017, pri ktorej sa postupovalo rovnakým spôsobom.

Porovnanie rokov 2017 – 2019:

Zložka/rok

2017

2019

BRKO

50%

35,60%

Plasty

12,60%

19%

ZKO

17%

21,50%

Papier

5,84%

8,60%

Textil

4,84%

4,15%

Sklo

3,65%

5,20%

DSO

2,31%

1,71%

Kovy

2,01%

2,89%

Tetrapaky

0,64%

0,73%

NO

0,62%

0,21%

Drevo

0,62%

0,43%

 

Analýzou vzorky zmesového komunálneho odpadu sa zistilo, že v meste máme stále rezervy v triedení odpadu. Predmetnú vzorku z nádob určených na ZKO tvorilo 35,60 % biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 19 % plastov a 8,60 % papiera. Samotného ZKO bolo vo vzorke len 21,50 %, čím je preukázané, že v nádobách na ZKO je ešte stále viac ako 70% odpadu, ktorý môže byť predmetom triedenia a následného zhodnotenia týchto komodít. Oproti predchádzajúcej analýze sme dosiahli, čo sa týka komodity BRKO, pokles o približne 15 %, čo sme aj očakávali vzhľadom ku skutočnosti, že na zber tohto druhu odpadu sú vytvorené podmienky (zbiera sa v samostatných nádobách). Objemovo najväčšiu zložku vo vzorke tvorili plasty a negatívny nárast bol zaznamenaný aj u ďalších komodít, ktorými sú papier a sklo. Mierny pokles bol zaznamenaný u komodít, akými sú textil, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad a drevo.

Cieľom mesta je jednoznačne zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom triedenia a následného zhodnotenia, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku.

Preto nebuďme leniví a trieďme odpad. Zhrňme si čo robiť so vzniknutým odpadom v domácnosti, čo sa týka najmä papiera, plastov a skla.

Modrá zberná nádoba - Papier – patria sem:

  • noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky.

Žltá zberná nádoba - Plasty, kovy, tetrapaky – patria sem:

  • neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, tetrapakové obaly a podobne.

Zelená zberná nádoba - Sklo – patria sem:

  • nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a podobne.

Hnedá zberná nádoba – BRKO (kuchynský odpad) – patrí sem:

  • šupky z čistenia zeleniny a ovocia, ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu, papierové obaly znečistené potravinami, použitá papierová vreckovka a podobne.

Textil – Zberný dvor alebo kontajnery na šatstvo

DSO, nebezpečný odpad (napr. použité batérie, žiarivky, obaly z farieb a pod.), drevo a drevený odpad – patrí na Zberný dvor

 


Novinky

16.08.2019 09:31:28 Naše mesto

Park sa stal obľúbeným miestom snúbencov. Tento rok spečatilo svoj vzťah pod holým nebom 12 párov

Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť v našom meste, si môžu na sobášny obrad vybrať aj priestor mimo úradnej miestnosti. Veľmi obľúbeným ...

16.08.2019 09:18:13 Naše mesto

Do knižnice vybudujú bezbariérový prístup

Čitatelia navštevujúci žiarsku knižnicu sa už dlhšiu dobu sťažovali na skutočnosť, že im chýba bezbariérový prístup do budovy. V týchto dňoch ...

15.08.2019 11:58:35 Šport

V kádri hokejového klubu aj Jozef Štümpel

Rekonštrukcia zimného štadióna finišuje a v tej súvislosti sa v našom meste začal už pred pár týždňami formovať tím pod hlavičkou Hokejového klubu ...

14.08.2019 10:13:10 Naše mesto

Vozový park mestského úradu sa rozšíri o ďalší elektromobil

Mesto získalo z Environmentálneho fondu dotáciu 10-tisíc eur na nákup nového elektromobilu. Ten by mali prioritne využívať pracovníci mestského úradu. Ako ...

13.08.2019 07:54:34 Šport

Volejbalisti veteráni majstrami SR

Po roku obhájili naši volejbalisti veteráni titul na Medzinárodných majstrovstvách SR vo volejbale veteránov v Kežmarku. V konkurencii 7 družstiev z Ukrajiny, Talianska ...

12.08.2019 15:14:13 Šport

Definitívny termín otvorenia zimáku

V piatok 23. augusta o 17.00 bude slávnostné otvorenie zrekonštruovaného zimného štadióna. V rámci programu uvidíte zápas hviezd SR proti bývalým ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky