Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Basketbal v Žiari je v kríze, ale nekončí. Mládež čakajú do konca roka viaceré súťaže

Zverejnené: 27.10.2022 13:53:23 |   | vytlačiť
obr: Basketbal v Žiari je v kríze, ale nekončí. Mládež čakajú do konca roka viaceré súťaže

Ako sme už v minulosti informovali, tento rok sa pre mládežnícky basketbal v Žiari nezačal práve najlepšie. Začiatkom mája sa zmenilo vedenie a do toho prišla informácia, že klub je vo finančnom mínuse už po necelom polroku. Reálne hrozilo, že žiarsky mládežnícky basketbal neodohrá svoje súťaže v nadchádzajúcej sezóne. Našťastie, našlo sa riešenie, a tak je nateraz kríza zažehnaná.

V minulosti pôsobilo v jednotlivých kategóriách mládežníckeho basketbalu viac ako sto detí. Dnes je situácia smutnejšia. Ako informuje konateľ Mestského športového klubu (MŠK), Ján Žiak, aktuálne pôsobí v mládežníckom basketbale niečo cez päťdesiat detí. Žiarsky klub má za sebou bohatú minulosť a úspešné sezóny, pýšiť sa môže až štrnástimi titulmi majstrov Slovenska. Bohužiaľ, tento rok možno nazvať čiernym. Ešte počas leta reálne hrozilo, že jednotlivé kategórie nebudú môcť nastúpiť do súťaží, pretože prostriedky určené na aktuálnu sezónu boli minuté už počas jari. Aby sa predišlo katastrofe, muselo zasiahnuť vedenie MŠK a hľadať riešenie, ako mládežníckemu basketbalu pomôcť prežiť. Čo sa vlastne udialo?

Prezidentom mládežníckeho basketbalového klubu bol na začiatku roka Štefan Muha. Začiatkom mája sa však z osobných dôvodov vzdal funkcie. Následne na to bolo vyhlásené výberové konanie na nového prezidenta, kde sa prihlásil jeden kandidát. „Správna rada v júni poverila vedením klubu Dušana Baláža,“ hovorí na úvod Ján Žiak a pokračuje: „Už v tom čase mal klub vyprodukovaný v rozpočte mínus približne 5 000 eur, o čom bol Dušan Baláž na výberovom konaní informovaný. Napriek tejto situácii sa podarilo zabezpečiť augustové sústredenie v Banskej Štiavnici. Keďže klub už na to nemal finančné krytie, poskladali sa na to rodičia detí. Súčasná situácia je taká, že ešte stále nie sú vyplatené odmeny trénerom za máj a za jún. Aj odmeny za marec a apríl MŠK vyplatilo len preto, lebo bol daný prísľub, že si klub do budúcna zabezpečí vlastné financie. Pravda je však taká, že si nenašli žiadneho reklamného partnera.“ Ako ďalej Ján Žiak vysvetľuje, z klubových príspevkov sa hradia odmeny trénerov a tie boli nepostačujúce. Navyše, nie každý z rodičov platil príspevok v stanovenom termíne. „Chybou tiež bolo, že bývalé vedenie zaviedlo štvrťročný splátkový kalendár, pričom iné kluby platia mesačne. Rodičia síce zaplatili za január, február a marec, ale až v apríli. Takže až vtedy vedenie klubu zistilo, že je na výbere poplatkov v mínuse. Navyše, odmeny trénerov presahovali čiastku výberu klubových príspevkov. Čiže trénerom vyplácali viac, než na čo klub reálne mal. To bol hneď prvý mínus,“ približuje situáciu zo začiatku roka konateľ MŠK.

Mládežnícky basketbal chcú opäť spojiť s mužským

Ďalším problémom bolo, že sa znížili klubové príspevky. To bol ďalší zásah do príjmu klubu a do rozpočtu. „Samozrejme, klub môže mať aj príspevok od sponzora alebo z SBA, ale na odmeny trénerov sa podľa hospodárskej smernice používajú práve klubové príspevky. V súčasnosti však nie je z SBA oznámená aká výška dotácie bude klubu poskytnutá. Reklamného partnera si samotný klub nezískal žiadneho. Finančné prostriedky sa podarilo sponzorsky získať iba od jedného partnera, ktorý poukázal finančné prostriedky na turnaj mladších žiakov v Olomouci,“ konštatuje Ján Žiak s tým, že správna rada BK preto chcela vedieť, ako bude zabezpečený nový súťažný ročník: „Správnu radu som zvolal na 9. septembra s tým, že sme si zavolali aj Dušana Baláža, ktorý bol vtedy poverený vedením klubu. Chceli sme vedieť, aká je organizácia, ako sú jednotlivé kategórie prihlásené do súťaží, ako sú na tom finančne a či si našli reklamných partnerov. Vzhľadom na to, že bola v klube nepriaznivá finančná situácia, sme ho požiadali, aby zvolal stretnutie s rodičmi za účelom informovania ich o finančnej situácii v klube a dohodnutia si podmienok – výška klubových príspevkov, odmeny trénerom a ďalším ľuďom, ktorí robia v klube. Chceli sme tiež, aby nám tiež vedenie klubu predložilo koncepciu finančného zabezpečenia klubu na nastávajúcu sezónu a aby presne vyčíslili, koľko ktoré družstvo prihlásené do súťaže SBA bude mať náklady. A keďže bol klub stále v mínuse, chceli sme aj návrh úsporných opatrení, ktoré mali pripraviť a predložiť do 18. septembra. Bohužiaľ, požadované materiály neboli správnej rade predložené a ani ostatným požiadavkám nebolo vyhovené. Aj preto správna rada poverenie viesť klub pánovi Balážovi odobrala.

Aké krízové opatrenia musel MŠK prijať, aby basketbal zachránil

O situácii, v akej sa klub ocitol a kedy reálne hrozilo, že mladší a starší žiaci a kadeti by neboli schopní do konca tohto roka odohrať zápasy v súťažiach, do ktorých sa prihlásili a dokonca by basketbalový klub ako taký úplne skončil svoju činnosť, boli informovaní aj rodičia hráčov na spoločnom stretnutí dňa 27. septembra. „So vzniknutou situáciou v klube som nebol stotožnený ani ja a ani vedenie mesta. Celé vedenie mládežníckeho basketbalu sa preto zastreší pod MŠK a cez jedného z reklamných partnerov sa zabezpečí, po prijatí úsporných opatrení do konca rok 2022, aby družstvá zostali v hre a aby mohli začať hrať súťaže, aby cestovali na zápasy zazmluvneným prepravcom a s nárokom na diéty v zmysle Hospodárskej smernice MŠK. Samozrejme, muselo dôjsť k viacerým zmenám. Tréneri išli platovo nižšie a zmenila sa aj výška klubových príspevkov. S niektorými trénermi bol zmluvný vzťah ukončený a riešili sa zmluvy s trénermi zatiaľ do konca rok 2022, ktorí chcú aj naďalej v klube pracovať,“ dodáva na záver Ján Žiak a ako zdôrazňuje: „Finančné prostriedky, ktoré pôjdu do klubu cez MŠK cez reklamného partnera, nijako neovplyvnia fungovanie ostatných klubov. Tých sa to nijakým spôsobom nedotkne a žiadny z klubov nepríde o svoju dotáciu z MŠK, ktorú má schválenú. Basketbal si svoje peniaze minul a toto bude len ďalšie navýšenie na činnosť klubu. Ale je to preto, aby po desiatkach rokoch basketbal v Žiari neskončil.

Do nového roka je v pláne zjednotiť mládežnícky basketbal s mužským, ako tomu bolo v minulosti. Tento krok však musí schváliť Valné zhromaždenie MŠK. Po schválení zlúčenia obidvoch klubov do jedného celku bude vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie funkcie prezidenta basketbalového klubu.

Momentálne vedenie mládežníckeho basketbalového klubu zastrešuje konateľ MŠK, má vytvorenú novú výkonnú a trénerskú radu. Mužský basketbal vedie prezident klubu Miroslav Grznár.

 


Novinky

25.11.2022 13:45:08 Šport

Žiačky zo Štvorky úspešné vo vybíjanej

V stredu 23.11.2022 sa v priestoroch telocviční Gymnázia M. Rúfusa a Cirkevnej ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad ...

23.11.2022 12:10:33 Naše mesto

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Do skvelého projektu sa opäť zapojilo aj naše mesto

Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok oslavuje svoj jubilejný piaty ročník. Výzva spojila ľudí po celom Slovensku ...

22.11.2022 08:22:24 Naše mesto

Žiar bude ako prvé mesto Slovenska na digitálnej svetovej mape

Žiar nad Hronom sa stane digitálnym mestom a vznikne jeho tzv. digitálne dvojča. Ide o pilotný experimentálny projekt prípravy aplikácie ...

21.11.2022 08:24:40 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Fresky v biskupskom kaštieli II.

Kaplnka, ktorá sa nachádza v biskupskom kaštieli, má jediná v súčasnosti zachovalú nástennú maľbu. V miestnostiach kaštieľa som počas času, ...

18.11.2022 08:11:33 Naše mesto

Obrazy uhorských panovníkov uložili do pozlátených rámov

Štyri obrazy, ktoré sú umiestnené v biskupskej sále kaštieľa v našom meste, dostali nové rámy. Krásne zdobené rámy v hodnote ...

16.11.2022 11:05:51 Šport

Žiarski basketbalisti si zmerali sily so zahraničnými súpermi v európskej lige mládeže

Kadeti MŠK BK Žiar nad Hronom v dňoch 4 až 6.11.2022 odohrali 1. kolo európskej ligy mládeže CEYBL (Central European ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Referendum 2023