Bezpečne v meste – Tiesňové hlásky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Bezpečne v meste – Tiesňové hlásky

Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica v oblasti prevencie kriminality vo výške: 34 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 7 999,98 €
Celkové náklady: 39 999,60 €

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality mesta Žiar nad Hronom a zvyšovanie jeho bezpečnosti vybudovaním siete Tiesňových hlások – Komunikačno-bezpečnostného SOS systému v uliciach mesta a jej prepojením s existujúcim Monitorovacím kamerovým systémom. Budú nápomocné pri znižovaní sociálne patologických javov páchaných v uliciach mesta a to najmä tzv. „uličnej kriminality“, ale nemalý prínos budú mať aj pre obyvateľov mesta, ktorí ich využitím budú môcť zvýšiť svoju ochranu v prípade, že sa budú cítiť bezprostredne ohrození. Zrealizovanie projektu prispeje k budovaniu bezpečnostného mesta, čo patrí medzi hlavné priority samosprávy.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png