Dnes je 15.07.2020, meniny má Henrich.   

Úradná tabuľa - archív

 • Návrhy VZN na zasadnutie MsZ dňa 11.6.2020

  18.05.2020 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach [pdf; 128,27 kB] Návrh VZN - Prevádzkový ...

 • Schválené VZN č. 1 a 2/2020

  20.04.2020 VZN

  Na čítanie: VZN č. 1/2020 - Trhový poriadok pre „Príležitostný mestský trh pred budovou MsKC“ [pdf; 550,61 kB] VZN č. 2/2020 ...

 • Návrhy VZN na zasadnutie MsZ dňa 16.4.2020

  12.03.2020 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach [pdf; 125,03 kB] Návrh VZN - Trhový ...

 • Schválené VZN č. 7/2019 až 11/2019

  11.12.2019 VZN

  Na čítanie: VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na ...

 • Návrh VZN na zasadnutie MsZ dňa 9.12.2019

  22.11.2019 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o miestnych daniach [pdf; 376,05 kB] Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

 • Schválené VZN č. 6/2019

  30.09.2019 VZN

  Na čítanie: VZN č. 6/2019 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 6, ...

 • Návrh VZN na zasadnutie MsZ dňa 26.9.2019

  10.09.2019 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 6, ktorým ...

 • Schválené VZN č. 3 až 5/2019

  02.07.2019 VZN

  Na čítanie: VZN č. 3/2019 o podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest podnikateľskými subjektami na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 246,19 ...

 • Návrhy VZN na zasadnutie MsZ dňa 28.6.2019

  11.06.2019 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských ...

 • Schválené VZN č. 1 a 2/2019

  12.03.2019 VZN

  Na čítanie: VZN č. 1/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o sociálnych službách [pdf; 141,84 kB] VZN č. 2/2019 ...