CENA PRIMÁTORA - Kritérium Žiar nad Hronom 2024

10.06.2024

V sobotu 6. júla 2024 sa v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. uskutočnia v meste Žiari nad Hronom cyklistické preteky „CENA PRIMÁTORA - Kritérium Žiar nad Hronom 2024“, ktorých trasa bude prebiehať tak po ceste III/2483 (Ul. A. Dubčeka), ako aj po miestnych komunikáciách so štartom a cieľom pred základnou školou na Ul. M. R. Štefánika. 

Z tohoto dôvodu budú preto: 

úplne uzatvorené ulice v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod.: 

  • Ul. M. R. Štefánika (od križovatky s Ul. Dr. Jánskeho po križovatku s Ul. A. Dubčeka – 450 m), 
  • Ul. Sládkovičova (od križovatky Ul. A. Dubčeka po križovatku s Ul. Dr. Janského – 450 m), 
  • Ul. Dr. Janského (od križovatky s Ul. Sládkovičova po križovatku s Ul. M. R. Štefánika – 180 m) 

spolu v celej dĺžke – úplná uzávierka (1 080 m) 

čiastočne uzatvorená ulica v čase od 12:00 hod. do cca 18:00 hod.: 

  • pravý jazdný pruh cesty III/2483 v smere od Ul. SNP od križovatky s Ul. M.R. Štefánika po križovatku s Ul. Sládkovičova (130 m). 

Uzávierka predmetných ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na uzavreté komunikácie, budú vyznačené osadením dočasným dopravným značením Zábranami na označenie uzávierky so zvislou dopravnou značkou 231 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, menej frekventované vyústenia len zábranou na označenie uzávierky, ako aj dopravnými kužeľmi a bezpečnostnými páskami tak, aby bolo počas pretekov zabránené vjazdu motorových vozidiel. Na týchto miestach budú okrem toho bezpečnosť premávky a účastníkov podujatia zabezpečovať príslušníci OR PZ SR, mestskej polície a usporiadateľa. Zastávky mestskej hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto uliciach obsluhované a ich obslužnosť bude zabezpečovaná zastávkami na centrálnej autobusovej stanici na Ul. SNP. Navyše bude cestujúca verejnosť o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých zastávkach výveskami na označníkoch. 

Keďže v uvedených časoch nebude po uzatvorených komunikáciách možná premávka, žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby tento stav akceptovali a vo vlastnom záujme si pre prípad potreby svoje vozidlá odparkovali mimo uzatvorených zón. Informácie o uzávierkách v mapovej forme sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. 

Časy opätovného otvorenia komunikácií pre premávku vozidiel sa môžu v závislosti od priebehu preteku meniť!

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png