Dnes je 24.09.2018, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Dni čistoty: čas na jesenné upratovanie

Zverejnené: 12.09.2011 11:38:47 |   | vytlačiť
obr: Dni čistoty: čas na jesenné upratovanie

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. realizuje od pondelka 19.9. do soboty 24.9.2011 Dni jesennej čistoty v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa budú rozmiestnené podľa harmonogramu vytvoreného na základe predchádzajúcich skúseností, návrhov a pripomienok občanov ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. Pri kontajneroch nebude ani tentokrát chýbať stála služba označená reflexnými vestami a menovkami, ktorej úlohou je dohliadať na pokojný priebeh Dní jesennej čistoty a usmernenie občanov pri ukladaní odpadu do kontajnera a mobilnej zberne, pričom pracovníkovi v mobilnej zberni je nutné preukázať sa občianskym preukazom.

Potrebné informácie o Dňoch jesennej čistoty sú zverejnené aj prostredníctvom webovej stránky mesta, informačnej tabule MsÚ v Žiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí, mestskej televízie ATV a prostredníctvom mestského rozhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo odbor životného prostredia 678 71 24.

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jesennej čistoty 2011:


19.9. - 20.9.2011
21.9. - 22.9.2011
  1.
 Ul. Jilemnického - IV. ZŠ (2,1)

 Ul. A. Dubčeka 41 - parkovisko Rolvis (2)
  2.  Ul. Hurbanova/Svitavská (2)

 Ul. A. Dubčeka 20 - 34 (2)
  3.  Ul. Tajovského
 19.9. - č. 10 - pred predajňou Jednota (1)
 20.9. - oproti predajni Balla (1)

 Ul. A. Dubčeka 10 - 12 (2)
  4.  Ul. Tajovského 18 - pri ST 011/2 (1)

 Ul. Cyrila a Metoda - býv. ZUŠ (1)
  5.  Ul. Svitavská - parkovisko (2)

 Ul. Duk. hrdinov - za hutníckym bufetom (1)
  6.  Ul. Pártošovej - parkovisko (2,1)

 Ul. Hutníkov - otočka (2)
  7.  Ul. M. Chrásteka
 19.9. - pri plavárni oproti vchodu (1)
 20.9. - Ul.Chrásteka - nad ihriskom SOU (1)

 Ul. A. Kmeťa - CZŠ (2)
  8.  Ul. M. Chrásteka - za Jadranmi (2)

 Ul. Hviezdoslavova 19 - 29 - pri ST 062 (2)
  9.  Ul. Sládkovičova č. 10 (2)

 Ul. Hviezdoslavova 1 - 17 (2)
 10.  Ul. M. R. Štefánika 7 - II. ZŠ (2)

 Svätokrížske námestie (1)
 11.  Ul. Š. Moysesa 71 - dvor za mäsiarňou (2)

 Ul. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa (1)
 12.  19.9. - Ul. Hollého - dvor (1)
 20.9. - Ul. Jiráskova - parčík za Knihou (1)

 Ul. Lúčna (2)
 13.  Ul. Komenského - dvor za nábytkom (2)    Ul. Jesenského 26 (2)
 14.  20.9. -  Ul. SNP - pri výškových bytovkách oproti Benzínke Slovnaft -
 medzi č. 141 a č. 143 (2)
   

Pozn.: v zátvorke je uvedemý počet kontajnerov na stanovišti


23.9. - 24.9. 2011
  1.
 Ul. Partizánska - pri Športovej hale (2)
  2.   Ul. Medzi vodami (2)
  3.  Ul. Partizánska 115  (2)
  4.  Š. Podhradie - Píla I. - popod most (2)

  5.  23.9. - Š. Podhradie - Píla II. - pri motoreste (1)
 24.9. - Kutinky - aut. zastávka
  6.  23.9. - Š. Podhradie č. 32 - smer Istebná (1)
 24.9. - Š. Podhradie - pod hradom
  7.  Š. Podhradie - stred - aut. zastávka (1)
  8.  Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku (2)
  9.  Ul. Pod Donátom - býv. telekomunikácie (2)
 10.  23.9. - Ul. J. Kráľa/Ul. Štúrova - pri ST 100 (1)
 24.9. - Ul. Rudenkova/Družstevná (1)
 11.  Ul. Krížna - Stavit (2)
 12.  Ul. Šoltésovej č. 19 - pri ObÚ (1)
 13.  Ul. Kukučínova - parčík (2)
 14. 23.9. Š. Podhradie - cintorín (1)
24.9. Ul. M. Benku (1)

Umiestnenie mobilných zberní počas Dní jesennej čistoty 2011:

 19.9.
 Ul. Svitavská - parkovisko

 Ul. M. R. Štefánika 17 (II. ZŠ)
 20.9.
 Ul. Jilemnického - IV. ZŠ

 Ul. M. R. Štefánika 17 (II. ZŠ)
 21.9.
 Ul. Hutníkov - bývalý Pioniersky dom

 Ul. Hviezdoslavova 1 - 17
 22.9
 Ul. Komenského - parkovisko pri ST 082

 Ul. A. Dubčeka 41 - parkovisko Rolvis
 23.9.
 Š. Podhradie - pod hradom
 Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku

 24.9.

 Ul. Krížna - Stavit
 Ul. Medzi vodami

ČO PATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA:

 • Starý nábytok (rozbitý na menšie časti)
  - postele, skrine, sedačky, kreslá, stoly, stoličky, matrace, dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory...
 • Sanita
   - WC misy, umývadlá, vane...
 • Textil
  - staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky...
 • Drobný stavebný odpad
  - zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety.

ČO NEPATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA:

 • Separované zložky komunálneho odpadu
  - papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky,
 • Bioodpad
  - kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny...
 • Odpad z domácností
  - bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do zberných nádob...
 • Nebezpečný odpad.
 • Pneumatiky.

ČO PATRÍ DO MOBILNEJ ZBERNE:

 • Nebezpečný odpad
  - žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batérie, autobatérie, obaly zo sprejov a lakov (aj z kozmetiky), odpadové motorové oleje, kyseliny...
 • Elektroodpad
  - televízory, práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky, počítače, videorekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarné kanvice, dvojplatničky...
 • Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok
  - staré drevené okná (s obsahom farieb, lakov a chemikálií)...
 • Pneumatiky.

Správne naplnený veľkokapacitný kontajner Nesprávne naplnený veľkokapacitný kontajner

Správne naplnený veľkokapacitný kontajner vs. nesprávne naplnený veľkokapacitný kontajner

Skúsenosti a postrehy z konania dní čistoty - neumožňujme vytváranie čiernych skládok a znečisťovanie nášho životného prostredia | 19.09.2011

V súvislosti s práve prebiehajúcimi Dňami jesennej čistoty 2011 prosíme všetkých obyvateľov mesta o spoluprácu.

Každý rok počas Dní jarnej a jesennej čistoty bojujeme s problémom vyberania odpadu z kontajnerov neprispôsobivými spoluobčanmi, ktorí potom na káričkách, kočiaroch a vozíkoch odvážajú takto „nadobudnutý" odpad do ďalších častí mesta, kde niečo z neho zužitkujú, ale väčšina odpadu skončí na čiernych skládkach, prípadne, čo je ešte horšie, odpad spaľujú a nebezpečné splodiny dýchame všetci. V snahe zamedziť vyberaniu odpadu z veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje mesto asistenčnú službu ku každému kontajneru. V čase od 10.00 do 14.00 strážia kontajnery aktivační pracovníci a po 14.00 hod. zamestnanci Technických služieb - Žiar nad Hronom, a. s. Ani asistenčná služba nedokáže vždy úplne eliminovať vyberanie odpadu z kontajnerov, no zo skúseností a pozorovania z minulých rokov vyplýva, že odpad vytiahnutý priamo z kontajnerov tvorí mizivé percento z tohto neprispôsobivými občanmi do osád premiestňovaného odpadu. Väčšina odpadu, ktorý počas Dní jarnej a jesennej čistoty skončí v rôznych častiach mesta na čiernych skládkach alebo v plameňoch, tvorí odpad, ktorí samotní obyvatelia mesta odovzdajú „káričkárom" priamo pred vchodmi jednotlivých bytových domov predtým, ako odpad vhodia do veľkokapacitných kontajnerov. A potom nie je núdza o skupinky neprispôsobivých občanov tlačiacich na káričke neuveriteľné množstvá odpadu a všetka vina padá len a len na asistenčnú službu, ktorá nevie zabezpečiť poriadok pri kontajneri. Nikto sa nepozrie na spoluobčanov, ktorí vďaka svojej pohodlnosti namiesto toho, aby odviezli odpad do kontajnera, odovzdajú ho hneď pred vchodom číhajúcim „káričkárom" a majú, ako sa hovorí - vystarané. Okrem takýchto spoluobčanov sa stretávame ešte aj s inou skupinou „darcov odpadu", a to sú tí, ktorí si myslia, ako veľmi neprispôsobivým pomôžu, keď im podarujú starý nábytok, šatstvo a ďalší odpad. Milí dobrosrdeční „darcovia", choďte sa raz pozrieť, kde a ako skončí vami podarovaný odpad (najlepšie do časti mesta Pod Kortinou) a my vám garantujeme, že už nikdy nikomu nebudete chcieť podarovať váš odpad. Darmo im v dobrej viere chcete darovať koberec, nábytok alebo čokoľvek, oni si to nemajú kam dať! Ak skutočne chcete, aby bol váš odpad zmysluplne využitý, obráťte sa na charitu alebo na zberný dvor, kde bude zriadené Centrum opätovného využitia odpadu.

Chceme vás preto poprosiť, aby ste odpad neodovzdávali nikomu, kto vás oň žiada, ale vhoďte ho do veľkokapacitného kontajnera! V prípade, že uvidíte asistenčnú službu, ako niekomu dovolí vyberať odpad z kontajnera, nahláste to okamžite na bezplatnú Zelenú linku 0800 500 501 alebo na telefónne číslo 678 71 24 - odbor ŽP, aby sme mohli prípad prešetriť a voči konkrétnemu aktivačnému pracovníkovi alebo zamestnancovi TS, a. s. vyvodiť dôsledky. Práve kvôli tomu je asistenčná služba viditeľne označená menovkou a my vám budeme za vaše podnety veľmi vďační!

Všetkým nám ide o to isté, aby naše mesto bolo čisté!

Na stiahnutie:


Novinky

24.09.2018 09:07:21 Naše mesto

Počasie naberá jesenný charakter

Zdá sa, že nekonečné leto máme za sebou. Je až neuveriteľné, ale tohtoročné leto, z pohľadu letných teplôt, trvalo takmer 6 ...

21.09.2018 08:06:48 Naše mesto

Mestskí policajti dostanú moderný elektromobil

Mestskí policajti budú už čoskoro jazdiť na modernom elektromobile. Mesto na projekt získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30-tisíc eur. ...

19.09.2018 14:39:07 Naše mesto

Ďalšia nehoda v meste. Auto zrazilo malé dieťa

Dnes ráno o 7.00 hodine zrazilo auto dvoch chodcov. 38-ročný otec utrpel pri zrážke odreniny a poranenia, jeho 5-ročná dcérka musela do ...

19.09.2018 12:32:15 Naše mesto

Máme prvých držiteľov značky regionálny produkt Pohronie

O udelenie značky regionálny produkt Pohronie sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice). Certifikačná komisia ...

17.09.2018 12:42:53 Šport

Karatisti úspešne odštartovali súťažnú sezónu v zahraničí

Prázdniny ešte nestačili ani poriadne za sebou zavrieť dvere a karatistom z MŠK Žiar nad Hronom už začala súťažná sezóna. Po letnom ...

17.09.2018 08:46:45 Naše mesto

Vážna nehoda motorkára

V sobotu 15. septembra sa na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom stala mimoriadne vážna dopravná nehoda. Mladý motorkár si svojou nerozvážnou ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky