Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Dni jarnej čistoty 2022 začínajú 25. apríla

Zverejnené: 19.04.2022 08:27:59 |   | vytlačiť
obr: Dni jarnej čistoty 2022 začínajú 25. apríla

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 25. apríla do piatka 29. apríla 2022 Dni jarnej čistoty 2022, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa  stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad. 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. 

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti – pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude asistencia.

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu osem kusov. 

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty. 

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID-19. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Dni jarnej čistoty 2022 začínajú 25. apríla

PONDELOK 25.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
 2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica  č. 6 - pred Jednotou
 4. Ulica Svitavská – parkovisko
 5. Ulica Š. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
 6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi 2 ks VKK
 7. Ulica Sládkovičova č. 10, pri stojisku č. 005
 8. Ulica SNP č. 143 - oproti čerpacej stanici

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

UTOROK 26.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 082
 2. Ulica M. R. Štefánika - poniže parkoviska II. ZŠ
 3. Ulica Jiráskova – parčík za predajňou kníh
 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
 5. Ulica A. Dubčeka – pri bývalých zdravotníckych potrebách
 6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS, s.r.o. a Rolvisom
 7. Š. Moysesa – vnútroblok za optikou, BD č. 454, spevnená plocha
 8. Ul. Hollého č. 7

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

STREDA 27.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica Hutníkov č. 11 - pri stojisku č. 044
 2. Ulica A. Kmeťa - cirkevná škola
 3. Ulica A. Kmeťa - za tzv. hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č. 1
 5. Ulica Štefana Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke
 6. Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie - parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov pri BD č. 329

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

ŠTVRTOK 28.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica M. Benku – pri bývalom detskom ihrisku Terezka
 2. J. Kráľa pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Ulica Krížna – pri Stavite
 5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica
 7. J. Kráľa/A. Štefanku - na rohu ulice
 8. Kukučínova ul. – parčík
 9. Jesenského ulica č. 26                            

PIATOK 29.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Šášovské Podhradie  - Valašský šenk
 2. Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č.  366
 3. Šášovské Podhradie - stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šášovské Podhradie - pod hradom
 5. Kutinky
 6. Medzi Vodami
 7. Partizánska ulica č. 115
 8. Partizánska ulica – športová hala

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

 


Novinky

24.05.2022 07:58:54 Šport

Stolný tenis: Linda Majerčíková víťazkou Slovenského pohára U21

V sobotu 14. mája a v nedeľu 15. mája sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR v kategórii dorastu v stolnom ...

23.05.2022 11:02:44 Naše mesto

CONTERA postaví nový logistický park v Žiari nad Hronom

Developerská spoločnost CONTERA vybuduje nový logistický park v Žiari nad Hronom na strednom Slovensku. Hlavným nájomcom bude veľkoobchod s elektronikou ...

19.05.2022 08:25:47 Naše mesto

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žiarskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Eva Valentová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská ...

13.05.2022 09:30:42 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Terénne nálezy II.

Vráťme sa k podstate veci, k nálezu. Dávno, veľmi dávno, ležala pomerne významná osada na významnom mieste, ktoré jej do ...

12.05.2022 09:25:42 Naše mesto

Moja cesta do školy

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestskou políciou Žiar nad Hronom a Regionálnym úradom verejného ...

11.05.2022 11:00:02 Naše mesto

V Žiari nad Hronom vznikne ekologický kemping nielen pre vodákov 

Využiť potenciál, ktorý ponúka vodácke splavovanie rieky Hron a atraktívne zrúcaniny Hradu Šášov, chce mesto Žiar nad Hronom vybudovaním moderného ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne