Dnes je 19.04.2021, meniny má Jela.   

Dni jarnej čistoty od 12. apríla

Zverejnené: 06.04.2021 08:42:07 |   | vytlačiť
obr: Dni jarnej čistoty od 12. apríla

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 12. apríla do piatka 16. apríla „Dni jarnej čistoty 2021“, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hodiny. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina či staré kvety.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad, ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly či betón. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti – pred II. ZŠ na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hodiny. K dispozícii bude asistencia.

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov.

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty.

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID 19. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou.

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. „káričkárom“ (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Nakoľko sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Dni jarnej čistoty od 12. apríla

PONDELOK 12.04.2021 od 14:00 do 18:00 hod

 1. Jilemnického ulica - druhé parkovisko poniže IV.ZŠ
 2. Hurbanova ulica / Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica  č. 6 - pred Jednotou
 4. Ulica Svitavská – parkovisko
 5. Ulica Pártošovej – parkovisko ST č. 27
 6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
 7. Ulica Sládkovičova č. 10 pri stojisku 005
 8. Ulica SNP č. 143 - oproti Slovnaftke

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

UTOROK 13.04.2021 od 14:00 do 18:00 hod

 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
 2. Ulica M. R. Štefánika - poniže parkoviska II. Základná škola
 3. Ulica  Jiráskova – parčík za Knihou
 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia
 5. Ulica A. Dubčeka – pri Zdrav. potrebách
 6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS s.r.o. a Rolvisom
 7. Ul. Š. Moysesa č. 71 - za mäsiarňou vo dvore BD 425
 8. Ul. Hollého č .7
 9. Ulica M. Chrásteka pri basketbalovom ihrisku

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

STREDA 14.04.2021 od 14:00 do 18:00 hod

 1. Ulica Hutníkov č.11 - pri stojisku č. 44
 2. Ulica A. Kmeťa - Cirkevná škola
 3. Ulica A. Kmeťa - za Hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č.1
 5. Ulica Štefana Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke
 6. Ulica Cyrila a Metoda / Ulica Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie - parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov pri BD 329 (ST 51)

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

ŠTVRTOK  15.04.2021 od 14:00 - 18:00 hod

 1. Ulica M. Benku pri detskom ihrisku Terezka
 2. J. Kráľa pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Ulica Krížna – pri Stavite
 5. Rudenkova ulica / Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica
 7. Medzi  Vodami
 8. Partizánska ulica č. 115
 9. Partizánska ulica - Športová hala

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

PIATOK 16.04.2021 od 14:00 do 18:00 hod

 1. Šašovské Podhradie - Valašský šenk
 2. Šašovské Podhradie - časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
 3. Šašovské Podhradie - stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šašovské Podhradie - pod hradom
 5. Kutinky
 6. J. Kráľa / A. Štefanku - na rohu ulice
 7. Kukučínova ul. - parčík
 8. Jesenského ulica č. 26

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

 


Novinky

19.04.2021 09:06:11 Naše mesto

Po ukončení rekonštrukcie budovy, idú investície z projektu do ďalšieho vybavenia odborných učební a dielní na SSOŠT

Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie budovy školy Súkromná stredná odborná škola technická a jej zriaďovateľ InTech Žiar nad Hronom z.p.o. pracujú na ...

16.04.2021 13:28:13 Naše mesto

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie 

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené ...

14.04.2021 08:03:18 Naše mesto

Online registrácia a informácie pre skríningové testovanie v dňoch 17. a 18. apríla

Vzhľadom na to, že je okres Žiar nad Hronom je podľa Covid automatu zaradený do III. stupňa varovania, spúšťame ...

13.04.2021 10:17:55 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Prestavba kaštieľa

Vráťme sa k prácam na obnove kaštieľa. Možno sa budeme v niektorých prípadoch opakovať, ale ak chceme dodržať časovú postupnosť, ...

12.04.2021 08:06:20 Naše mesto

Čaká nás výrazné ochladenie

Ako marec skončil, tak apríl začal neobvykle vysokými teplotami. Zelený štvrtok bol najteplejší deň v tomto roku, keď maximálna denná ...

09.04.2021 11:51:01 Naše mesto

On-line prednášky pre 2. stupeň základných škôl

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo pre žiakov druhého stupňa ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne