Dnes je 18.09.2019, meniny má Eugénia.   

Dni jesennej čistoty 2019

Zverejnené: 04.09.2019 14:06:38 |   | vytlačiť
obr: Dni jesennej čistoty 2019

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s. organizuje od pondelka 23. septembra do piatku 27. septembra Dni jesennej čistoty 2019, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa predovšetkým objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. Opäť upozorňujeme na zmenu času, kedy budú kontajnery umiestnené na jednotlivých stanovištiach. Táto zmena sa realizuje už od DJČ jeseň 2017.

Kontajnery slúžia na zber starého nábytku (ako postele, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod.), sanity ( napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. 

Drobný stavebný odpad je zakázané umiestňovať! Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Zakázané je ďalej ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude tradične celý týždeň k dispozícii na jednom stanovišti – pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod.  

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ -  Odbor odpadového hospodárstva 678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby neodovzdávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), keďže už dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva len zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Mnohokrát sa pôvodca čiernych skládok nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

Pondelok 23. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 • 1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
 • 2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
 • 3. Tajovského ulica 6 – pred Jednotou
 • 4. Svitavská ulica – parkovisko
 • 5. Ulica Š. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
 • 6. M. Chrásteka – za Jadranmi
 • 7. Sládkovičova ulica 10 – pri stojisku 005
 • 8. Ulica SNP 143 – oproti Slovnaftu
 • Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Utorok 24. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 • 1. Komenského ulica 18 – pri stojisku č. 82
 • 2. Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska pri II. ZŠ
 • 3. Jiráskova ulica – parčík za „knihou“
 • 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni 
 • 5. Ulica A. Dubčeka – pri zdravotných potrebách
 • 6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom
 • 7. Š. Moysesa 71 – pri stojisku č. 61 pred garážou
 • 8. J. Hollého 7
 • 9. M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
 • Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Streda 25. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 • 1. Hutníkov 11 – pri stojisku č. 44
 • 2. Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
 • 3. Ulica A. Kmeťa – za „hutníckym“ bufetom
 • 4. Hviezdoslavova ulica 1
 • 5. Š. Moysesa 6 – pri lesáckej bytovke
 • 6. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
 • 7. Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
 • 8. Dukelských hrdinov – pri BD 329, ST 51
 • Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Štvrtok 26. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 • 1. M. Benku – pri bývalom detskom ihrisku Terezka
 • 2. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
 • 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 • 4. Krížna ulica – pri Stavite
 • 5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
 • 6. Lúčna ulica
 • 7. Medzi vodami
 • 8. Partizánska ulica 115
 • 9. Partizánska ulica – športová hala
 • Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Piatok 27. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 • 1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
 • 2. Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
 • 3. Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
 • 4. Šášovské Podhradie – pod hradom
 • 5. Kutinky
 • 6. J. Kráľa/A. Štefanku – na rohu ulice
 • 7. Kukučínova – parčík
 • 8. Jesenského ulica 26
 • Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

 


Novinky

18.09.2019 12:47:58 Naše mesto

Uzatvorenie ulíc počas Žiarskeho jarmoku 2019

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 sa v našom meste uskutoční tradičný Žiarsky jarmok.   V súvislosti s jeho ...

18.09.2019 08:52:36 Naše mesto

Výťažok z verejnej finančnej zbierky pomohol osamelo žijúcej pani Alojzii

V deň konania Beer festu sa uskutočnila aj verejná zbierka, ktorej výťažok vždy mesto venuje buď osobe v seniorskom veku, ...

17.09.2019 13:17:53 Naše mesto

Elektroodpad z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia ...

16.09.2019 10:24:46 Naše mesto

Prichádza výrazná zmena počasia 

V úvode uplynulého týždňa nás ovplyvňovalo frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala cez naše územie nad Škandináviu. ...

13.09.2019 08:10:02 Naše mesto

Odkrývame históriu: Obraz v kaplnke

Ešte v minulom roku som v kaštieli v sakristii našiel zasunutý za skriňami obraz. Bol to veľký obraz maľovaný na ...

05.09.2019 10:22:54 Naše mesto

Správa o kaštieli z roku 1777

Pri každej historickej budove alebo stavbe, ktorá vyniká svojou architektúrou či inakšie sa zapísala do pamäti ľudí, nás zaujíma, ako ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky