Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Dni jesennej čistoty v dňoch od 19. do 23. septembra

Zverejnené: 05.09.2022 13:29:43 |   | vytlačiť
obr: Dni jesennej čistoty v dňoch od 19. do 23. septembra

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 19. do piatka 23. septembra Dni jesennej čistoty 2022, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa zadarmo hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa  stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. 

Stavebný odpad do kontajnerov nepatrí

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude aj asistencia.

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu osem kusov. 

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas dní čistoty. 

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID-19. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.

Zbavte sa objemného odpadu zadarmo

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Pondelok 19. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV.  ZŠ
 2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica  č. 6 - pred Jednotou
 4. Svitavská ulica – parkovisko
 5. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
 6. M. Chrásteka – za Jadranmi 2 ks VKK 
 7. Sládkovičova č. 10 - pri stojisku č. 005
 8. Ulica SNP č. 143 - oproti čerpacej stanici
 9. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. základnou školou

Utorok 20. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č.  082
 2. M. R. Štefánika – poniže parkoviska základnej školy
 3. Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
 4. A. Dubčeka – pri cukrárni 
 5. A. Dubčeka – pri bývalej predajni zdravotných potrieb
 6. A. Dubčeka – medzi TS s.r.o. a Rolvisom
 7. Š. Moysesa – vnútroblok za optikou, BD č. 454, spevnená plocha 
 8. Ul. J. Hollého č. 7
 9. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. základnou školou

Streda 21. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Hutníkov č. 11 - pri stojisku č. 044
 2. A. Kmeťa - cirkevná škola
 3. A. Kmeťa - za hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č. 1    
 5. Š. Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke
 6. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov - pri BD č. 329
 9. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. základnou školou

Štvrtok 22. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. M. Benku – pri bývalom detskom ihrisku Terezka
 2. J. Kráľa - pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Krížna – pri Stavite    
 5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica       
 7. J. Kráľa/A. Štefanku - na rohu ulice
 8. Kukučínova - parčík    
 9. Jesenského ulica č. 26
 10. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. základnou školou

Piatok 23. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Šášovské Podhradie  - Valašský šenk
 2. Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č.  366
 3. Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šášovské Podhradie - pod hradom
 5. Medzi vodami         
 6. Partizánska ulica č. 115
 7. Partizánska ulica – športová hala 
 8. Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. základnou školou

 


Novinky

29.09.2022 13:15:08 Naše mesto

Polícia upozorňuje na podvodníkov s platobnými kartami

Sociálne siete sú plné nástrah. Sme presvedčení, že už každý sa stretol s pokusom o podvod, snahou vymámiť údaje z ...

29.09.2022 13:11:41 Kultúra

Podujatie Život v pohybe po prvý raz v Žiari nad Hronom

V stredu, 28. septembra 2022 sa po prvý raz v našom meste uskutočnilo podujatie ŽIVOT V POHYBE. Veľká akcia zameraná ...

28.09.2022 13:32:17 Naše mesto

Pošta spustila výdaj zásielok na základe PIN kódu

Zákazníci Slovenskej pošty môžu využívať nový spôsob prevzatia balíkov a expres zásielok na základe tzv. PIN kódu. Táto novinka je ...

28.09.2022 11:10:28 Naše mesto

Po 55. rokoch sme prijali prvých deviatakov našej Dvojky

V sobotu, 24. septembra 2022 sme v Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra prijali prvých deviatakov našej „Dvojky“, Základnej školy na ...

27.09.2022 09:13:00 Šport

Žiarčanka Lenka na Majstrovstvách Slovenska v agility

V dňoch 10. a 11. septembra 2022 sa v psej hale RSDC v Pezinku konali Majstrovstvá Slovenska aj za účasti ...

22.09.2022 13:33:36 Naše mesto

Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok, 22. septembra 2022 sa konalo 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Voľby 2022