Do zberných nádob na kuchynský odpad sa dávajú biologicky rozložiteľné vrecia

19.05.2023 08:13:23
Do zberných nádob na kuchynský odpad sa dávajú biologicky rozložiteľné vrecia

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2022 požiadalo Environmentálny fond o poskytnutie príspevku na podporu zberu a následného triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Envirofond žiadosť schválil a minulý rok poskytol samospráve finančné prostriedky vo výške viac ako 28-tisíc eur. 

Finančné prostriedky vo výške 28 600 eur sú účelovo viazané a môžu sa použiť výlučne na podporu zberu triedenia a následného nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, a teda bio odpad z domácností. „Uvažovali sme nad viacerými variantmi, ako čo najefektívnejšie využiť získané finančné prostriedky. V prvom kroku sme sa rozhodli pre kúpu biologicky rozložiteľných vriec do zberných nádob na bioodpad, ktoré sú umiestnené v stojiskách,“ informuje Ivana Martincová z Odboru životného prostredia MsÚ a spresňuje: „Ide o 240-litrové zberné nádoby, do ktorých obyvatelia bytových domov môžu ukladať biologický kuchynský odpad. V minulosti sme pre občanov do domácností zabezpečili aj vedierka na takýto druh odpadu, preto sme sa teraz rozhodli pre zakúpenie vriec. Veríme, že zber bude komfortnejší, zberné nádoby budú čistejšie a podporíme tak obyvateľov k ešte väčšiemu záujmu na odovzdávanie takýchto odpadov.“ 

Do zberných nádob na kuchynský odpad sa dávajú biologicky rozložiteľné vrecia

Vyzbieraný bio odpad má rastúci trend

Na území mesta je postavených 105 stojísk, v ktorých sa nachádzajú aj už spomínané zberné nádoby na bio odpad z kuchyne. Tieto budú odteraz pravidelne vyložené vrecami, ktoré do nich umiestni zberová služba. „V spolupráci s technickými službami budeme nádoby vystielať vrecami. Aktuálne sme na začiatku a sledujeme si efektivitu tohto kroku. Veríme, že výsledok bude pozitívny a prispeje to k väčšej čistote zberných nádob. V minulosti sa nám občania sťažovali na znečistené nádoby a zápach, ktorý sa z nich šíril, a to aj napriek tomu, že sa zberné nádoby umývajú a snažíme sa ich udržiavať čisté. Vieme, že biologický proces je najmä v jarných a letných mesiacoch veľmi intenzívny a dochádza k tvorbe mikroorganizmov a zápachu. Veríme, že vďaka týmto vreciam eliminujeme zápach a neporiadok a dosiahneme čistotu,“ hovorí ďalej Ivana Martincová s tým, že vrecia začali do nádob dávať v apríli. Ešte predtým sa celé umyli aj s vekom, aby sa vrecia umiestňovali do čistých nádob. Časť získanej investície mestu ešte stále zostáva a môže sa rozhodnúť aj pre iné