Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta

Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica v oblasti prevencie kriminality vo výške: 5 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 5 400,91 €
Celkové náklady: 10 400,91 €

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je rozšírenie a modernizácia kamerového systému mesta Žiar nad Hronom z dôvodu  potreby kontinuálneho zvyšovania bezpečnosti v meste. Jeho realizácia spočíva v pridaní nových 6 ks moderných otočných IP kamier so zvýšeným dosvitom v nočných hodinách s potrebným príslušenstvom  tak, aby sa dali zaradiť do existujúceho kamerového systému, ktorý bol v meste vybudovaný ešte v roku 2005. Hlavný význam projektu je v tom, že prispeje k  znižovaniu kriminality, zvýšeniu efektivity pri odhaľovaní kriminálnej činnosti, napomôže pri dokazovaní dopravných priestupkov a v neposlednom rade prispeje k zvýšeniu pocitu bezpečia u obyvateľov čo súvisí so zvýšením ich životnej úrovne.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png