Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

30.05.2024 14:23:50
Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže, spojenú s aktívnym využitím voľného času, objavovaním a učením v prírode. Viac ako 600 detí základných škôl sa tak mohli na celkovo 14 stanoviskách dozvedieť nové zaujímavosti a svoje vedomosti, ktoré nadobudli v škole, vyskúšať aj v praxi.

Lásku k prírode učia deti odmala

Podujatie Dotyk lesa sa nieslo v znamení poľovníctva, lesa samotného, ale hlavne ochrany prírody. Hlavnými organizátormi boli Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času a mnohí ďalší, ktorí pripravovali jednotlivé stanoviská. Environmentálnu akciu Dotyk lesa otvoril primátor mesta Žiar nad Hronom, Peter Antal.

Do žiarskeho parku prišlo viac ako 600 detí, ktoré mohli to, čo sa učia, vidieť aj naživo a dozvedeli sa ešte viac, videli veľa nového. Zároveň si mohli vyskúšať svoje vedomosti a priblížiť sa lesu na celkovo 14 stanoviskách. Ďalšie, pätnáste stanovisko, zabezpečilo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom a žiaci ho mohli využiť na kreatívne maľovanie na tvár s tematikou živočíšnej i rastlinnej ríše.

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

Celá myšlienka tohto podujatia vyšla z Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, ktorá riadi poľovníctvo v troch okresoch. Od svojho začiatku v  roku 2010 sa zúčastňuje poľovníckej osvety a  výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež. Cez podujatie Dotyk lesa sa môžu deti naučiť, čo to je poľovníctvo, lesníctvo, včelárstvo a ochrana prírody, že je to všetko s  ňou všetko späté a prepojené,“ priblížila riaditeľka Centra voľného času v Žiari nad Hronom, Helena Gáfriková.

Jedným z hlavných koordinátorov a organizátorov bol podpredseda Obvodnej poľovníckej komory pre organizáciu riadenia poľovníctva Žiar nad Hronom, Miroslav Garaj. „Cieľom podujatia je environmentálna výchova detí a mládeže s aktívnym využitím voľného času, objavovaním a učením sa v prírode – zážitkové učenie formou hry. Našou úlohou bolo priblížiť dôležitú činnosť a spoluprácu lesníkov, poľovníkov a ochrancov prírody, ktorí sa spoločne starajú a zveľaďujú  životné prostredie našej krajiny,“ priblížil Garaj a pokračoval: „Ako organizátori si uvedomujeme, aký veľký význam má práca s deťmi a mládežou v prospech poznania a ochrany našej prírody, preto je dôležité čo najskôr podchytiť ich prirodzenú lásku k prírode a neskôr ju zveľaďovať.

Deti sa mohli na podujatí dozvedieť množstvo informácií o lesníctve, poľovníctve, poľovníckych zvykoch a tradíciách, poľovníckych signáloch v hre na lesnicu, ochrane prírody, stromoch a rastlinách, zvukoch zveri, sokoliarstve, včelárstve, kynológii, jaskyniarstve a nakoniec si mohli zhotoviť vlastné kŕmidlo pre vtáčiky.