Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Fungovanie základných škôl sa vrátilo do normálu

Zverejnené: 06.05.2021 11:04:38 |   | vytlačiť
obr: Fungovanie základných škôl sa vrátilo do normálu

Ako prví sa pred niekoľkými týždňami do škôl vrátili žiaci prvého stupňa. Od 19. apríla sú naspäť v školských laviciach aj žiaci posledných dvoch ročníkov druhého stupňa. Od pondelka 26. apríla prechádzajú z dištančného na normálne vyučovanie aj zvyšné ročníky. Pozreli sme sa do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako vyzerá vyučovanie a či sa všetko vrátilo do normálu. 

Áno, vrátilo sa všetko do normálu,“ hovorí na úvod riaditeľ Základnej školy na Ulici Dr. Janského Marek Baláž a približuje: „Pri príchode do budovy školy prebieha ranný filter. Triedni učitelia kontrolujú čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti od zákonných zástupcov a potom funguje podľa platného rozvrhu a dodržiavame všetky protipandemické opatrenia.“ Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú prevažne v triedach, aby sa zabránilo zbytočnému zmiešavaniu jednotlivých tried. Žiaci „Jednotky“ tiež majú k dispozícii oddychové kútiky.

Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpili na prezenčné vzdelávanie a žiaci 5. - 7. ročníka ešte pokračujú v dištančnom vzdelávaní, do škôl by sa mali vrátiť 26. apríla. „Máme vytvorené aj skupiny 5 žiakov + 1 učiteľ pre žiakov, ktorí sa nemôžu vzdelávať doma. Škola je však pripravená na príchod všetkých žiakov na prezenčné vzdelávanie. Vždy postupujeme v zmysle platných odporúčaní MŠVVaŠ SR, platných vyhlášok ÚVZ, príp. aj krízového štábu. Týka sa to aj testovania žiakov na 2. stupni a rodičov, adaptácie žiakov počas prvých týždňov v škole. Samozrejme, berieme na vedomie dlhý čas strávený výučbou online a citlivo vnímame túto situáciu,“ dodáva Marek Baláž.  

Učí sa podľa oficiálneho rozvrhu v plnom rozsahu

Vzhľadom na to, že väčšina žiakov I. stupňa Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika nastúpila na vyučovanie už 8. marca, čo je 80 % žiakov, vyučovanie sa v súčasnosti uskutočňuje podľa oficiálneho rozvrhu hodín v plnom rozsahu. „Vyučovanie sa ale realizuje len v kmeňových triedach, to znamená, že sa nechodí do odborných učební a telocvične,“ vysvetľuje riaditeľka školy Ľubica Baranová a ako ďalej približuje, počas prestávok žiaci ostávajú v triedach a intenzívnejšie sa vetrá. „Počas veľkých prestávok, za vhodného počasia, deti trávia prestávky s triednou učiteľkou na svojom mieste v určenej časti školského dvora, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried,“ podotýka riaditeľka. Aj na „Dvojke“ sa každý týždeň vyžaduje predloženie negatívneho výsledku testovania na kovid jedného zákonného zástupcu a prehlásenie o bezinfekčnosti. „Na začiatku dňa prebieha ranný filter pri vstupe do budovy školy, to znamená, že sa meria teplota a povinná je dezinfekcia rúk. Deti majú rúška a počas vyučovania, prestávok, pobytu na školskom dvore a v ŠKD nedochádza k premiešavaniu tried. Rodičia môžu vstúpiť do areálu školy s respirátorom, do budov majú vstup zakázaný,“ zdôrazňuje ďalej riaditeľka a ako podotýka, učitelia sa musia každý týždeň preukázať platným negatívnym výsledkom testu na kovid a predložiiť prehlásenie o bezinfekčnosti. Počas celého vyučovania majú respirátor a dodržiavajú dezinfekciu a odstupy. „Všetci naši žiaci 8. a 9. ročníka nastúpili na prezenčné vyučovanie od pondelka 19. apríla. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR škola vypracovala plán adaptačného obdobia, pristúpili sme k úprave rozvrhu hodín, aby sme umožnili  žiakom čo najľahší a plynulý  návrat  na prezenčné vyučovanie. Prvý deň strávili žiaci so svojimi triednymi učiteľkami a so špeciálnym pedagógom. Všetky aktivity počas triednických hodín boli zamerané na  posilňovanie vzťahov, zlepšenie komunikácie, riešenie konfliktov a spolupráce v triedach. Triednické hodiny boli každý deň prvú hodinu, počas dvoch týždňov adaptačného obdobia. Na ostatných  vyučovacích hodinách budú vyučujúci spolu so žiakmi opakovať a precvičovať učivo, ktoré preberali počas dištančného vzdelávania,“ vysvetľuje Ľubica Baranová s tým, že žiaci počas adaptačného obdobia minimálne v prvom týždni neboli skúšaní, ani hodnotení. „Budeme sa snažiť o plynulý návrat k bežnému vyučovaciemu procesu. Vyučovanie prebieha pri dodržiavaní všetkých prísnych protiepidemiologických opatrení tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia žiakov ani vyučujúcich. Priestory školy sa počas dňa pravidelne dezinfikujú. Od 26. apríla očakávame aj návrat žiakov 5. - 7. ročníka, ktorí tak isto prejdú adaptačným obdobím,“ uzatvára riaditeľka „Dvojky“. 

Pravidelná dezinfekcia aj vetranie priestorov

Aj do Základnej školy na Jilemnického ulici nastúpili žiaci I. stupňa ešte 8. marca. Vedenie školy po dohode s pedagógmi upravilo rozvrh hodín a súčasne aj počty hodín v jednotlivých ročníkoch. Pre zabezpečenie ochrany zdravia a dodržanie opatrení sa v triedach nestriedali vyučujúci, ale boli so žiakmi triedne učiteľky. Desiatu žiakom nosili do tried kuchárky a na obedy chodili v presne stanovenom čase tak, aby sa v jedálni nepremiešavali rôzne ročníky. „Aj činnosť ŠKD sme upravili a miesto troch oddelení, ktoré bežne máme, sme vytvorili šesť. Škola bola pre žiakov otvorená od 7.00 do 16.00 hodiny,“ informuje riaditeľka Drahomíra Hanzlíková a približuje, ako trávia deti prestávky: „Deti sú počas prestávok v triedach, no pri dobrých podmienkach sa snažíme  realizovať edukáciu vo vonkajších priestoroch. Tak majú deti zabezpečený dostatok pohybu ako aj možnosti na kreatívne projektové vyučovanie.“ Rovnako ako v ostatných školských zariadeniach, aj na „Štvorke“ sa ide v súlade s nariadeniami vlády a ÚVZ. To znamená ranný filter, preberanie čestných vyhlásení od zákonných zástupcov detí, dezinfekcia pri vstupe do školy ako aj do jedálne. „Pravidelne sa robí dezinfekcia priestorov školy po začiatku vyučovania ako aj priebehu a po skončení pedagogickej činnosti. Deti majú počas vyučovania a činnosti ŠKD rúška, pedagógovia a zamestnanci školy respirátory,“ podotýka Hanzlíková. Žiaci končiacich ročníkov nastúpili na prezenčnú formu vzdelávania 19. apríla. Aj tu vedenie školy pristúpilo k úprave počtu hodín v rozvrhu, aby dokázali zabezpečiť dištančné vyučovanie v ostatných ročníkoch. „Starším školákom sme vyčlenili čas od 7.45 do 8.00 hodiny na vstup do školy a vyučovanie im začína o 8.05. Týmto krokom sme zabezpečili, aby sa nepremiešavali s mladšími žiakmi školy. Rovnako však aj pre nich platí ranný filter a odovzdanie čestných vyhlásení. Tu však nestačí len test rodiča, ale otestovaný musí byť aj žiak. Povinnosťou starších školákov je aj nosenie respirátora FFP2,“ dodáva na záver Drahomíra Hanzlíková

(li)

 


Novinky

17.06.2021 10:20:39 Naše mesto

Slovenská správa ciest opraví a vyčistí tridsať dažďových vpustí

Kanálové vpuste na Ulici SNP sa po prívalových dažďoch upchávali. Zatekať začalo aj do podchodu, ktorý popod túto ulicu vedie. ...

14.06.2021 10:33:46 Šport

Máme Majstrov sveta a Európy v štýle shitoryu

Najvýznamnejšími online súťažami pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli tohtoročné Majstrovstvá Európskej Shitoryu karate federácie a Majstrovstvá svetovej ...

10.06.2021 12:08:42 Naše mesto

Nemáte ešte zbernú nádobu na biologický rozložiteľný odpad? Vyzdvihnite si ju na zbernom dvore

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Technické služby, a.s. rozvoz 240 l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre ...

09.06.2021 12:23:35 Kultúra

Po stopách biskupov v kaštieli Žiar nad Hronom

Podujatie usporadúvajú Pohronská hradná cesta, Za horami, za dolami a Región GRON najbližšie už v nedeľu 20. júna o 15.00 ...

07.06.2021 10:50:36 Naše mesto

Teplo, slnko a búrky

Máj a studené počasie skončilo a začína sa otepľovať. Počas celej jari prevládal teplotne podpriemerný charakter počasia. Priaznivá zmena prišla ...

04.06.2021 09:08:37 Kultúra

Šášovský hrad cez leto ožije. Chystajú sa komentované aj nočné prehliadky

V sobotu 29. mája sa na Šášovskom hrade uskutočnila brigáda, ktorú organizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov. A keďže minulý ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne