Inkluzívne detské ihrisko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov projektu: Inkluzívne detské ihrisko

Dotácia poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zameraná na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotácia: 45 000,00 €
Spolufinancovanie mesta: 5 000,00 €

Cieľom projektu je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska, ktoré zabezpečí podporu socializácie a inklúzie detí. Nové inkluzívne ihrisko bude vybudované na oddychovej zóne Etapa. Hlavný projekt detského inkluzívneho ihriska tvorí 9 prvkov, z toho 3 základné prvky sú bezbariérové (pieskovisko v tvare člna, kolotoč a hojdačka v tvare hniezda). Dotácia 45 000 eur je primárne určená na výrobu a montáž hracích prvkov a spolufinancovanie mesta bude použité na terénne úpravy a dopadové plochy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou detského ihriska. Deti so zdravotným znevýhodnením tak budú môcť aktívne tráviť voľný čas spolu so svojimi rovesníkmi. 

Hracie prvky:

  • pieskoviskový čln – hlavný inkluzívny prvok
  • kolotoč – hlavný inkluzívny prvok
  • hojdačka hniezdo - hlavný inkluzívny prvok
  • altánok
  • veľká loď Nina (3 - 14 rokov)
  • reťazové hojdačky pre 4 deti
  • fit dráha
  • info tabuľa
  • lavička 7ks

Projekt Inkluzívne detské ihrisko

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png