Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a).   

Preskočiť navigáciu

Intenzifikácia separovaného zberu


Logo OPŽP

Názov projektu: Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom
Operačný program: Operačný program životné prostredie
Celkové schválené náklady: 3.251.140,81 €
Nenávratný finančný príspevok: 3.088.583,77 €
Neoprávnené náklady: 41.687,94 €
Spolufinancovanie: 162.557,04 €
Termín ukončenia projektu: 30.06.2011

Aktuálny stav: projekt je ukončený


Cieľ projektu:

Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom prispeje k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu. Množstvo zhodnoteného odpadu sa zvýši zo súčasných 210,598 ton ročne na 1576,129 ton ročne, čím sa vytvorí materiálová základňa pre realizáciu ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov. Mesto si v roku 2006 stanovilo priority v oblasti odpadového hospodárstva v Integrovanom systéme odpadového hospodárstva. Projekt rieši oblasť nakladania s odpadmi komplexne a po prvom kroku (separácia), logicky nasleduje ďalší (zhodnotenie). Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria hlavne na oblasť mechanicko-biologickej úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako pohon využívať aj vozidlá na zvoz odpadu ako aj ďalšia komunálna technika. Samozrejmosťou je orientácia na najmodernejšie BAT technológie (best available tech. - najlepšie dostupné technológie) s jasnou environmentálnou a ekonomickou akceptáciou.Fotogaléria k projektu:

Nové zberové vozidlá, vozidlá údržby, manipulačná technika - projekt Intenzifikácie separovaného zberu Nové zberové vozidlá, vozidlá údržby, manipulačná technika - projekt Intenzifikácie separovaného zberu Nové zberové vozidlá, vozidlá údržby, manipulačná technika - projekt Intenzifikácie separovaného zberu Nové zberové vozidlá, vozidlá údržby, manipulačná technika - projekt Intenzifikácie separovaného zberu

Nové nádoby na separovaný zber pre RD z projektu Intenzifikácie separovaného zberu Odovzdávanie nových zberných nádob na separovaný zber v lokalite IBV Odovzdávanie nových zberných nádob na separovaný zber v lokalite IBV Odovzdávanie nových zberných nádob na separovaný zber v lokalite IBV 

Odovzdávanie nových zberných nádob na separovaný zber v lokalite IBV Odovzdávanie nových zberných nádob na separovaný zber v lokalite IBV

 Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom

Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom 

Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom Nové vozidlá na zber separovaného odpadu z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom

 Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom: kompostéry Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom: kompostéry Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom: kompostéry

Je dobré separovať: vystúpenie Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho Je dobré separovať: zábavno-náučné podujatie pre ZŠ a MŠ Je dobré separovať: zábavno-náučné podujatie pre ZŠ a MŠ Je dobré separovať: zábavno-náučné podujatie pre ZŠ a MŠ