Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Jaroslav Slašťan: Dôležité je zistiť príčinu výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí

Zverejnené: 20.07.2021 08:46:23 |   | vytlačiť
obr: Jaroslav Slašťan: Dôležité je zistiť príčinu výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí

Nočná návšteva medveďa v uliciach mesta z nedele 20. júna na pondelok 21. júna bola nateraz, našťastie, posledná. No už o niekoľko dní na to sa medveď objavil aj v susednej obci Lovčica – Trubín. Môžeme očakávať častejšie návštevy tejto lesnej šelmy? K situácii sa nám vyjadril Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého, Štátna ochrana prírody SR.

„Zásahový tím pre medveďa hnedého vykonal v nočných hodinách, po nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého, o 02.05 hodine pohotovostný výjazd na predmetné miesta, a teda ulice SNP, Dr. Janského, Tajovského, MUDr. J. Straku, A. Dubčeka, Sládkovičovu, DSS, Prior a okolie, v areáloch nemocnice, Sociálnej poisťovne a cestnej komunikácie Žiar – Lovča,“ vracia sa k júnovej rannej návšteve medveďa v uliciach mesta Jaroslav Slašťan a ako podotýka, zásahový tím priamo na mieste komunikoval s hliadkou OO PZ Žiar nad Hronom a s hliadkou MsP, zozbieral potrebné informácie, údaje, fotodokumentáciu a vykonal hliadku na predmetných lokalitách. „Jedinec medveďa hnedého odo dňa hlásenia zásahovým tímom nebol spozorovaný, situáciu však naďalej monitorujeme,“ zdôrazňuje.

Prvým krokom v prípade medveďov nahlásených zásahovému tímu je ich monitoring. Ten predstavuje zber dát od miestnych obyvateľov, teda sumarizácia informácií, hlásení, spozorovaní jedinca a stretov. „Tieto získané údaje nám poskytujú obraz o časopriestorovej aktivite predmetného jedinca. Následne vykoná zásahový tím výjazd na danú lokalitu za účelom preverenia situácie, skompletizovania a upresnenia informácií. Popritom je dôležité zistiť príčinu výskytu daného jedinca, ktorou môžu byť napríklad nezabezpečené odpadové nádoby, vnadenie poľovníkmi v blízkosti intravilánu, pestovanie niektorých poľnohospodárskych plodín v obci alebo jej blízkosti. Nasledujú hliadky zásahového tímu, ktoré majú za úlohu plašenie medveďa v jeho neprirodzenom prostredí a zabránenia škôd, ktoré by mohol spôsobiť. Priamo na mieste vyhodnocujeme situáciu, určíme ďalší postup a vhodné riešenie pre vzniknutú situáciu,“ približuje postup po nahlásení medveďa v blízkosti ľudských obydlí Jaroslav Slašťan.

Ochrana medveďa hnedého je dôležitou súčasťou poslania štátnych inštitúcií 

Monitoring predstavuje primárnu zložku pri vyhodnotení správania medveďa, jeho návykov, časopriestorovej aktivite. Všetky tieto získané informácie sú dôležité tak pre vyhodnotenie situácie, stanovenie stupňa synantropizácie a určení ďalšieho postupu. Monitoring tiež slúži na zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu včelstiev, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a tiež na elimináciu stretov človeka a medveďom. „Ochrana medveďa hnedého, ako zákonom chráneného živočícha, je dôležitou súčasťou poslania štátnych inštitúcií, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia SR. Problémom sa stáva už len samotné vniknutie medveďa do intravilánu obce, ktoré je spôsobené najmä vyhľadávaním si ľahko dostupnej potravy (odpadové nádoby, včelstvá, poľnohospodárske plodiny, ovocné plodiny, chov hospodárskych zvierat). Za väčšinu problémov s medveďmi je nezodpovedné správanie sa ľudí. Každá situácia sa vyhodnocuje individuálne. Niektoré jedince po použití našich metód upustia od návštev ľudských obydlí, ich prevýchova je výsledkom použitia rôznych metód plašenia,“ konkretizuje ďalej Slašťan a ako zdôrazňuje, problémy s medveďmi sú najmä dôsledok ľudskej nedbanlivosti a zásahový tím vznikol na to, aby im pomáhal predchádzať, aj ich operatívne riešil: „Zásahový tím má oprávnenie zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Následne posudzujú stupeň synantropizácie a mieru rizika. V krajnom prípade majú oprávnenie eliminovať problémového jedinca imobilizáciou, odchytom a usmrtením.“

Najvýznamnejšou príčinou zvýšeného výskytu medveďov v blízkosti človeka je podľa odborníka zo zásahového tímu zmena jeho správania. Táto šelma zistila, že v blízkosti ľudských obydlí nájde množstvo ľahko dostupnej a pre ňu hodnotnej potravy. Spôsobuje to nezabezpečený komunálny odpad, vnadenie v poľovníckych zariadeniach, pestovanie poľnohospodárskych plodín atraktívnych pre medveďa (napríklad kukurice) v areáli rozšírenia druhu. „Pestovanie kukurice je veľký problém. Aj vplyvom globálneho otepľovania sa posúvajú hranice pestovania týchto plodín. Na Orave a na Liptove, kde sa v minulosti pestovali zemiaky, sa pestujú tieto plodiny, ktoré poskytujú medveďom dostatočne vhodnú kalorickú potravu,“ upozorňuje Jaroslav Slašťan.

Jaroslav Slašťan, Zásahový tím pre medveďa hnedého

Štátna ochrana prírody SR pravidelne monitoruje aktivitu medveďov a hlásenia o ich výskyte, ktorý súvisí najmä s vyhľadávaním ľahko dostupnej potravy, napríklad zmesového komunálneho odpadu. „Zabezpečenie odpadu je pri riešení konfliktov medveď – človek úplne kľúčová otázka. Obyvatelia a miestna samospráva by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa hnedého. Držitelia odpadu v rizikových oblastiach sú podľa vyhlášky MŽP SR povinní zabezpečiť odpad, a to zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský ako aj reštauračný odpad pred prístupom medveďa hnedého. Odpad je vhodné zabezpečiť umiestnením zbernej nádoby na odpad do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný alebo použitím uzamykateľnej zbernej nádoby, resp. zbernej nádoby, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu,“ zdôrazňuje ďalej Jaroslav Slašťan.

Masívne a nevhodné prikrmovanie zveri predstavuje pre medveďa ďalší zdroj energeticky bohatej potravy. Zákon o poľovníctve stanovuje presné pravidlá pre prikrmovanie a vnadenie, ktoré sa však v praxi nie vždy dodržiavajú. V období mimo času núdze by sa nemala zver prikrmovať vôbec. Ako Jaroslav Slašťan naznačuje, stáva sa, že poľovníci prikrmujú poľovnú zver mäsom, pečivom, ovocím a zeleninou pochádzajúcou z obchodných reťazcov: „Dlhodobo a opakovane nachádzame, častokrát na hraniciach intravilánu obcí, v tesnej blízkosti ľudských obydlí, poľovnícke zariadenia s vnadiskami, ktoré voľne žijúcej zveri ponúkajú ako potravu exotické ovocie, sladké pečivo, syry, jogurty, vajcia, kuracie mäso (aj v obaloch) či ryby. Takáto ponuka nie je určená pre jeleniu či srnčiu zver a priťahuje medvede, ktoré vplyvom takejto potravy menia svoje správanie. Štátna ochrana prírody SR už dlhodobo upozorňuje poľovníkov na nevhodné prikrmovanie, ktoré priťahuje divú zver bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských a horských obcí pred zlým nakladaním s odpadmi. Jedno aj druhé spôsobuje nežiadúcu zmenu chovania divých zvierat (synantropnosť), pri ktorej u nich môže dôjsť k strate plachosti a k zmene spôsobu ich obživy. Synantropné jedince sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských sídel. Sú čoraz smelšie, na odplašovanie sú rezistentné a za potravou sa po krátkom čase vracajú. S takýmito zmenami správania sa stávajú hrozbou pre ľudí,“ dodáva na záver Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

 


Novinky

30.07.2021 09:54:29 Naše mesto

Malé smetné koše na území mesta ničia vandali

V meste máme malé smetné koše, ktoré slúžia na zber pouličných smetí. Niektorí občania si ich však zamieňajú s kontajnerom ...

30.07.2021 07:47:41 Naše mesto

Opravujú schody pri Mestskom kultúrnom centre

Na schodoch pred Mestským kultúrnym centrom, v časti od knižnice po kaviareň, povypadával žulový schodový obklad. Mestské Technické služby schodisko ...

28.07.2021 10:13:17 Naše mesto

Očkujeme aj bez pozvánky: Kedy a kde?

VKOC Banská Bystrica (Komenského 12, bývalý Krajský súd) Piatok 30.7.2021 od 14:00 do 18:00 – vakcína Pfizer/BioNTech Piatok 30.7.2021 od 14:00 ...

28.07.2021 10:05:10 Naše mesto

Policajti v letných detských táboroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo v detských letných táboroch rôzne preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť počas ...

27.07.2021 11:55:15 Šport

Veľká cena Slovenska v karate pre žiarskych karatistov úspešná

Po dlhých 15 mesiacoch sa na území Slovenska konečne konala medzinárodná súťaž v karate. Veľká cena Slovenska je našou najväčšou ...

27.07.2021 08:34:03 Kultúra

Beer fest v sobotu 21. augusta

Obľúbený Beer fest sa bude konať v Parku Štefana Moysesa, pri ovocnom sade aj tohto roku, a to v sobotu ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne