Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil.   

„Jednotka“ oslávila 60 rokov od svojho vzniku

Zverejnené: 29.11.2019 13:35:33 |   | vytlačiť
obr: „Jednotka“ oslávila 60 rokov od svojho vzniku

V tomto roku si Základná škola na Ulici Dr. Janského pripomína 60 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa tu vystriedalo niekoľko riaditeľov a nespočetne veľa učiteľov.

Pri príležitosti 60. výročia založenia školy pripravila „Jednotka“ slávnostné podujatie, ktoré sa konalo včera, 28. novembra, v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Za 60 rokov sa v škole vystriedalo niekoľko riaditeľov. Prvým bol v školskom roku 1959/60 Ján Schmidtmayer, nasledujú Šimon Rašo, Eugen Kráľ, Anton Kret, Ružena Magyarová, Bohuš Príhoda, Jaroslava Žabková a Marek Baláž od roku 2009 po dnešok. Medzi najdlhšie pôsobiacich pedagógov patria Marta Marušková, Valéria Fridrichová, Viera Hrončeková, Soňa Neštinová a Peter Nemec.

V prvom roku vyučovania mala škola 29 učiteľov, 23 tried a na konci I. štvrťroka v školskom roku 1959/1960 školu navštevovalo 828 žiakov. „Podľa kroniky z roku 1959/1960, hlavnou úlohou a poslaním našej školy sa musí stať príprava všestranne vzdelaných ľudí, ovládajúcich poznatky vedy a techniky, ktorí budú spôsobilí pre kvalifikovanú fyzickú prácu a pripravení uvedomele sa zúčastniť budovania komunistickej spoločnosti,“ cituje z kroniky riaditeľ školy Marek Baláž a ďalej prezrádza, čím sa škola líši od ostatných v meste: „Od školského roku 1972/1973 sa v škole postupne vytvárali špecializované triedy so zameraním na šport. Ako prvá vznikla trieda basketbalu. V roku 1975/76 boli vytvorené 4 športové triedy zamerané na basketbal, ktoré sa od roku 1984 už neotvárali. Futbalové triedy sme otvárali od roku 2000/2001 až do roku 2014/15.  Triedy so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov začali fungovať od roku 1999/2000. Škola sa v súčasnosti profiluje ako škola s prírodovedným zameraním, kde sa vyučovanie realizuje prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Sme škola známa používaním moderných pedagogických postupov. Zaujímavosťou je, že implementácii tohto systému sa venuje vytvorený Tím pre rozvoj školy. Máme posilnené vyučovanie cudzích jazykov už od prvého ročníka a ako jediná základná škola v širokom okolí zdokonaľuje komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku aj pomocou metódy CLIL.“

Ako jedna z mála základných škôl má „Jednotka“ v školskom vzdelávacom programe zahrnutý aj rozvoj životných zručností žiakov. Škola je nadštandardne vybavená, pričom vyučovanie sa realizuje v najmodernejšie vybavených odborných učebniach. „Namiesto klasických tabúľ používame špeciálne nátery v triedach. Takisto v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť pomocou špeciálneho pedagóga, psychológa, 6 asistentov učiteľa, výchovného a kariérového poradcu a viacerých koordinátorov,“ vymenúva Marek Baláž.

Verejnosť v meste málo vie, že škola je nástupníckou školou 1. Osemročnej strednej školy, ktorá sa predtým volala Národná škola v Svätom Kríži a v 20. rokoch minulého storočia sa volala Rímsko-katolícka škola. V tomto období boli v škole krúžky ako divadelný, telovýchovný, fotografický, spevácky, krúžok šikovných rúk a redakčná rada. „Dnes ponúkame žiakom spevácko-tanečný, spevácky, rôzne športové krúžky – futbalový, basketbalový, stolnotenisový, minivolejbal, pohybovo-turistický, korčuľovanie; aj zázračný ateliér, takisto funguje Redakčná rada a vychádza časopis Fajnovinky,“ dodáva na záver Marek Baláž.

 


Novinky

09.07.2020 14:40:44 Šport

Marek Hromádka priniesol z najprestížnejšieho grapplingového turnaja striebro

V piatok 26. júna sa v Prahe uskutočnil najprestížnejší grapplingový turnaj organizovaný v Čechách a na Slovensku pod názvom Choketopus ...

09.07.2020 14:17:01 Naše mesto

Opustila nás dlhoročná pedagogička Anna Lauková

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v stredu 8. júla 2020 nás navždy opustila pani učiteľka s úžasným srdcom, empatiou k ...

09.07.2020 12:43:34 Šport

Tréner Radványi o posledných zápasoch a odchodoch z kádra FK Pohronie

V sobotu o 18.00 nastúpia zverenci trénera Radványiho na posledný zápas proti FK Senica. V tabuľke o udržanie sa vo ...

06.07.2020 14:01:30 Naše mesto

Polícia varuje: Nezabudni na dieťa v aute

V letných mesiacoch rozbehlo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom celoslovenskú preventívno-informačnú kampaň „Nezabudni na mňa v aute!“. ...

06.07.2020 13:29:48 Naše mesto

Premenlivé letné počasie

Po suchom apríli a čiastočne aj máji nastúpila v júni „Medardova kvapka“ bohatá na zrážky. Tohtoročný jún sa vyznačoval dosť ...

02.07.2020 14:43:58 Naše mesto

V areáli školy vybudovali modernú atletickú dráhu s 300-metrovým bežeckým oválom

Novú atletickú dráhu postavilo mesto pre športovcov v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici. Prioritne tu budú športovať žiaci školy, ale ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne