Klienti zo sociálneho zariadenia v Ladomerskej Vieske sa presťahovali do nového

18.04.2024 07:12:20
Klienti zo sociálneho zariadenia v Ladomerskej Vieske sa presťahovali do nového

Projekt deinštitucionalizácie Zariadenia sociálnych služieb Radmera (predtým DSS Ladomerská Vieska) sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Klienti môžu vďaka rozsiahlej rekonštrukcii žiť kvalitnejší život v podnetnom prostredí a byť integrovaní v komunite. 

Lepší život v prostredí rodinného typu, viac možností začleniť sa do komunity či uplatnenie na trhu práce. To všetko prinesie takmer štyrom desiatkam klientov ZSS Radmera v Ladomerskej Vieske úspešné ukončenie projektu deinštitucionalizácie tohto zariadenia.

Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa naň podarilo získať viac ako 2,1 milióna eur z eurofondov, ďalších vyše 600-tisíc eur dala župa z vlastného rozpočtu. Celkové náklady na rekonštrukciu a výstavbu tak presiahli 2,7 milióna eur a umožnili presťahovať sa klientom z priestorov kaštieľa, ktoré neboli prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným znevýhodnením, do troch malokapacitných zariadení – rodinných domov. Jedno zo zariadení sa nachádza aj v Žiari nad Hronom, na Partizánskej ulici. V každom z nich teraz býva 12 ľudí, rekonštrukciou prešla aj budova Centra denných aktivít a administratívneho zázemia zariadenia.