Komunitná a terénna sociálna práca

Názov projektu: Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Schválený NFP: 63.223 €
Spolufinancovanie mesta: 3.327 €
Termín ukončenia projektu: 10/2010

Aktuálny stav: projekt je dokončený

Cieľ projektu: 

Účelom projektu je zabezpečenie komunitnej a terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych pracovníkov a ich asistentov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom mesta Žiar nad Hronom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, niektorí aj na hranici chudoby. Terénnu prácu zabezpečujú 2 komunitní pracovníci a 2 asistenti, ktorí majú kanceláriu v Nadácii školy dokorán.

Fond sociálneho rozvoja - logo  Európsky sociálny fond - logo   OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

Fotogaléria k projektu:

 Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Tanečné vystúpenie Zlatý klinec Vianočné pečenie: príprava pečiva v plnom nasadení

Vianočné pečenie: vykrajovanie pečivka Vianočné pečenie: a už len upiecť Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ

Prevenčné aktivity v spolupráci komunitných pracovníkov a OR PZ Základy prvej pomoci Základy prvej pomoci Základy prvej pomoci

Karneval Karneval Karneval Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov

Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov Stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov Projekt Partnerstvo: aktivity Projekt Partnerstvo: aktivity

Projekt Partnerstvo: aktivity Projekt Partnerstvo: aktivity Ukončenie preventívnych aktivít v tomto školskom roku Ukončenie preventívnych aktivít v tomto školskom roku

Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky

Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky Každý vie, kto som: Trestnoprávna zodpovednosť a pravidlá cestnej premávky

Súvisiace sekcie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png