Likvidácia čiernych skládok v meste Žiar nad Hronom

Environmentálny fond - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Likvidácia čiernych skládok v meste Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu na činnosť - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vo výške: 29 925,00 €.

Spolufinancovanie mesta: 1 575,00 €
Celkové náklady: 31 500,00 €

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri mesta Žiar nad Hronom a sú evidované Okresným úradom Žiar nad Hronom. Konkrétne ide o lokality Šašovské Podhradie časť Píla, „Pod Kortínou", lesnú lokalitu a tzv. Slnečnú stráň, v ktorých je nezákonne uloženého spolu cca 320 t odpadu. Realizácia bude spočívať vo vyzbieraní tohto odpadu, jeho prevezení a uložení na riadnu skládku odpadov. Projekt prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia, k zlepšeniu kvality života obyvateľov v dotknutých územiach a v neposlednom rade k zníženiu zaťaženosti týchto území.

Projekt finančne podporil Environmentálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png