Dnes je 17.09.2019, meniny má Olympia.   

Medzi vodami pravidelne vznikajú čierne skládky. Mesto avizuje častejšie kontroly a intenzívnejšie monitorovanie

Zverejnené: 24.07.2019 09:53:02 |   | vytlačiť
obr: Medzi vodami pravidelne vznikajú čierne skládky. Mesto avizuje častejšie kontroly a intenzívnejšie monitorovanie

V lokalite Medzi vodami sú na verejnom priestranstve umiestnené 1100-litrové zberné nádoby pre zber skla a použitého jedlého oleja a nachádza sa tu aj špeciálny kontajner na šatstvo. V poslednom období zaznamenalo mesto v tejto lokalite problémy s odpadom a tvorením čiernych skládok.

V pondelok 22. júla boli pracovníci Odboru životného prostredia a infraštruktúry MsÚ s hliadkou mestskej polície opätovne po niekoľkých dňoch v lokalite Medzi vodami riešiť vznik čiernej skládky. „Na mieste sme zistili, že v nádobe na sklo, ktorú sme zatiaľ nedali uzatvoriť, sa nachádzali vrecia s rôznym odpadom, ako je papier, zmesový komunálny či stavebný odpad, šatstvo či zmes rôznych druhov odpadov. Okolo kontajnera boli tak isto uložené kartónové krabice a vrecia s rôznym zmiešaným odpadom,“ informuje Ivana Martincová, vedúca oddelenia odpadového hospodárstva a ako podotýka, situácia sa pravidelne za posledných niekoľko týždňov opakuje: „Je až zarážajúce, že niekto opakovanie využíva zberné nádoby na verejných priestranstvách na ukladanie rôzneho druhu odpadu, ktorý patrí do iných zberných nádob. Rovnakú situáciu sme riešili aj v stredu 17. júla. Aj vtedy sa nám pri nádobách a v nádobách nachádzali vrecia s rôznym druhom odpadu.

Pracovníci OŽP monitorujú celé mesto každý týždeň. A keďže sa v lokalite Medzi vodami situácia pravidelne opakovala, odteraz je pod prísnym drobnohľadom. Situáciu intenzívne monitoruje aj poslanec Juraj Krátky, ktorý v tejto lokalite pôsobí. „V stredu 17. júla sme lokalitu vyčistili a napriek tomu, že sme dali zberné nádoby vysypať a nádobu na použitý jedlý olej sme dokonca zamkli, tak počas víkendu sa situácia znova zopakovala a skládka bola ešte niekoľkonásobne väčšia ako pred pár dňami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že kontajnery mierne presunieme, budeme ich mať pod dohľadom a celú lokalitu budeme intenzívnejšie monitorovať,“ zdôrazňuje Ivana Martincová.

V predchádzajúcich prípadoch sa mestu nepodarilo zistiť pôvodcov odpadu. Teraz je situácia iná. „V spolupráci s mestskou políciou sme identifikovali jedného z možných pôvodcov čiernej skládky. V takomto prípade môže v skrátenom blokovom konaní dostať blokovú pokutu na mieste, alebo sa prípad odstúpi do priestupkového konania, kde mu môže byť uložená pokuta až do výšky 1 500 eur,“ spresňuje Martincová.

Zberné nádoby Medzi vodami slúžia pre širokú verejnosť pre zber určených komodít odpadu, a teda nádoby majú svoje opodstatnenie pre obyvateľov blízkych rodinných domov. „Žiadame obyvateľov, aby kontaktovali MsP v prípade, ak uvidia niekoho, kto ukladá odpad, ktorý do zberných nádob nepatrí, alebo ho kladie mimo nádob,“ prízvukuje Ivana Martincová a ako naznačuje, v blízkej dobe pristúpi mesto aj k uzamknutiu nádoby na sklo.

Problémy pracovníkom mesta spôsobuje aj šatstvo, ktoré ľudia ukladajú vedľa kontajnera na to určeného. „Pri zbernej nádobe na šatstvo sú niekedy umiestnené vrecia so šatstvom, ktoré nie sú v nádobe, a to napriek tomu, že nádoba je prázdna. Predpokladáme, že ľudia toto oblečenie nechávajú voľne pri nádobe z dôvodu, aby ho mohol niekto ešte použiť. Bohužiaľ, vrecia sú následne roztrhané, rozobrané a šatstvo sa povaľuje po okolí, je znehodnotené a spôsobuje sa znečistenie verejného priestranstva. Aj keď zo strany niektorých Žiarčanov možno dobrá myšlienka, ale míňa sa účinku,“ dodáva na záver Ivana Martincová.

 


Novinky

17.09.2019 13:17:53 Naše mesto

Elektroodpad z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia ...

16.09.2019 10:24:46 Naše mesto

Prichádza výrazná zmena počasia 

V úvode uplynulého týždňa nás ovplyvňovalo frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala cez naše územie nad Škandináviu. ...

13.09.2019 08:10:02 Naše mesto

Odkrývame históriu: Obraz v kaplnke

Ešte v minulom roku som v kaštieli v sakristii našiel zasunutý za skriňami obraz. Bol to veľký obraz maľovaný na ...

05.09.2019 10:22:54 Naše mesto

Správa o kaštieli z roku 1777

Pri každej historickej budove alebo stavbe, ktorá vyniká svojou architektúrou či inakšie sa zapísala do pamäti ľudí, nás zaujíma, ako ...

04.09.2019 10:06:17 Šport

Prvý zápas na žiarskom zimáku

Už túto nedeľu sa odohrá prvý (prípravný) zápas na našom zrekonštruovanom zimnom štadióne. Príďte podporiť náš tím pod vedením kapitána ...

04.09.2019 08:44:51 Naše mesto

Základné školy v našom meste s 1 765 žiakmi

V pondelok otvorili svoje brány školy na celom Slovensku, nevynímajúc tie naše. V žiarskych školských laviciach zasadne spolu 1 765 ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky