Dnes je 18.01.2021, meniny má Bohdana.   

Mesto má autovraky na svojom území zmapované

Zverejnené: 29.07.2020 11:56:37 |   | vytlačiť
obr: Mesto má autovraky na svojom území zmapované

Nemajú evidenčné číslo, platnú technickú ani emisnú kontrolu a dlhodobo zaberajú parkovacie miesto alebo iný priestor. V neposlednom rade ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie a narušujú estetický vzhľad prostredia. Reč je o autovrakoch. Zisťovali sme, ako mesto rieši túto problematiku. 

Staré nepojazdné vozidlá, ktoré sú odstavené v uliciach mesta, zaberajú miesta ostatným vodičom, ale tiež ohrozujú životné prostredie. Takéto vozidlá sa stále nachádzajú aj v našom meste. Na parkoviskách, na chodníkoch alebo na okraji ciest stoja dlhodobo bez pohnutia. Mnohé nemajú ani evidenčné čísla. „Existenciu autovrakov na území mesta monitorujeme posledných desať rokov,“ informuje Ivana Martincová z Odboru životného prostredia a infraštruktúry MsÚ a ako konkretizuje: „Jednoznačne na takýchto vozidlách vidieť, že sa s nimi dlhšiu dobu nehýbalo a nejazdilo na nich. Je evidentné, že sú technicky nefunkčné a nepojazdné, majú prepichnuté pneumatiky, porozbíjané okná.

Problém pri autovrakoch vzniká z rôznych hľadísk. Zaberajú verejné priestranstvá, keďže zvyčajne parkujú na parkoviskách, na chodníkoch alebo okraji ciest. Tým vytvárajú problém aj pri údržbe komunikácií, napríklad pri kosbe alebo asfaltovaní a esteticky znehodnocujú vzhľad obce. „V neposlednom rade, sú veľkým nebezpečenstvom a rizikom pre životné prostredie. Je to najmä z toho dôvodu, že môže dôjsť k úniku rôznych kvapalín, ktoré sa v aute nachádzajú, či už sú to pohonné látky, alebo oleje,“ konkretizuje Ivana Martincová a ako vysvetľuje, mesto sa o autovrakoch dozvedá z viacerých zdrojov. Buď je to na základe vlastného zistenia, kedy pracovníci životného prostredia kontrolou zistia existenciu takéhoto vozidla, alebo od mestskej polície, ktorá si tiež robí svoju kontrolnú činnosť. 

V súčasnosti má mesto v riešení desať vozidiel

V prípade, ak sa o nepojazdnom vozidle dozvie mestská polícia, snaží sa vlastníka a držiteľa vozidla kontaktovať a vyzýva ho k tomu, aby ho odstránil. „Problémom je, že veľakrát ide o vozidlo, ktorého vlastník je mimo mesta a mimo náš okres. Komunikácia je preto zdĺhavejšia a zvyčajne je spis odstúpený na životné prostredie. My, ako správny orgán, v zmysle zákona o odpadoch vyzývame držiteľa vozidla k tomu, aby ho odstránil z verejného priestranstva s tým, že má k tomu lehotu 60 dní. Ak si ho v tejto lehote neodstráni na vlastné náklady, mesto v spolupráci so spoločnosťou ZSNP Recykling vozidlo umiestňuje na určené parkovisko, kde si ho majiteľ môže prevziať,“ približuje postup od nájdenia až po zistenie majiteľa vozidla Martincová. Po premiestnení dostane majiteľ ďalšiu výzvu, aby vedel, kde bolo vozidlo premiestnené a že v určitom časovom horizonte má možnosť si ho prevziať. „Ak tak neurobí a nereaguje na výzvu, ZSNP Recykling podáva o tejto skutočnosti informáciu a my ako správny orgán dávame žiadosť na Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie na ďalšie konanie. Je to zdĺhavý proces,“ konštatuje trpko Ivana Martincová s tým, že takéto konanie niekedy trvá až šesť mesiacov aj dlhšie. Zvyčajne totiž držitelia vozidiel nereagujú na výzvy, nepreberajú korešpondenciu, nie je známy ich pobyt a pracovníci životného prostredia musia cez políciu či obecné úrady zisťovať, kde sa osoba nachádza. „Niekedy sú to osoby, ktoré sú v pátraní alebo sú vo výkone trestu. Konanie sa tak komplikuje a predlžuje,“ uzatvára Ivana Martincová.

Autovrak na území mesta môžu mestskej polícii alebo pracovníkom životného prostredia nahlásiť aj samotní občania. Nie vždy to musí byť iba vozidlo odstavené na trávniku či na okraji cesty. Častokrát takýto vrak stojí aj priamo na parkovisku, pritom je evidentné, že sa na ňom už dlhšiu dobu nejazdilo a nebolo nijako používané. 

(li)
Foto: OŽP

 


Novinky

15.01.2021 08:31:56 Naše mesto

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu budú pošty nasledujúce dva víkendy zatvorené

V dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a vzhľadom na neustále rastúci počet obmedzení prevádzok pôšt z dôvodov, že ...

12.01.2021 11:00:58 Naše mesto

Aj tohto roku budeme zbierať živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

11.01.2021 13:45:22 Naše mesto

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

Sčítanie obyvateľov SR bude prebiehať do 15. februára 2021 do 31. marca 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné ...

11.01.2021 11:22:32 Naše mesto

Opatrenia na úsekov dokladov a evidencii vozidiel

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, ...

11.01.2021 08:19:52 Naše mesto

V žiarskej nemocnici boli zaočkovaní prví zamestnanci

Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v týchto dňoch aktívne zapojila do národného očkovacieho plánu v ...

04.01.2021 12:00:04 Naše mesto

Ochladenie a sneženie aj v nižších oblastiach

Vstúpili sme do nového roku 2021, keď začal plynúť druhý zimný mesiac. Prvý zimný mesiac december 2020, okrem temných dní ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Sčítanie obyvateľov 2021