Dnes je 05.08.2020, meniny má Hortenzia.   

Mesto má autovraky na svojom území zmapované

Zverejnené: 29.07.2020 11:56:37 |   | vytlačiť
obr: Mesto má autovraky na svojom území zmapované

Nemajú evidenčné číslo, platnú technickú ani emisnú kontrolu a dlhodobo zaberajú parkovacie miesto alebo iný priestor. V neposlednom rade ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie a narušujú estetický vzhľad prostredia. Reč je o autovrakoch. Zisťovali sme, ako mesto rieši túto problematiku. 

Staré nepojazdné vozidlá, ktoré sú odstavené v uliciach mesta, zaberajú miesta ostatným vodičom, ale tiež ohrozujú životné prostredie. Takéto vozidlá sa stále nachádzajú aj v našom meste. Na parkoviskách, na chodníkoch alebo na okraji ciest stoja dlhodobo bez pohnutia. Mnohé nemajú ani evidenčné čísla. „Existenciu autovrakov na území mesta monitorujeme posledných desať rokov,“ informuje Ivana Martincová z Odboru životného prostredia a infraštruktúry MsÚ a ako konkretizuje: „Jednoznačne na takýchto vozidlách vidieť, že sa s nimi dlhšiu dobu nehýbalo a nejazdilo na nich. Je evidentné, že sú technicky nefunkčné a nepojazdné, majú prepichnuté pneumatiky, porozbíjané okná.

Problém pri autovrakoch vzniká z rôznych hľadísk. Zaberajú verejné priestranstvá, keďže zvyčajne parkujú na parkoviskách, na chodníkoch alebo okraji ciest. Tým vytvárajú problém aj pri údržbe komunikácií, napríklad pri kosbe alebo asfaltovaní a esteticky znehodnocujú vzhľad obce. „V neposlednom rade, sú veľkým nebezpečenstvom a rizikom pre životné prostredie. Je to najmä z toho dôvodu, že môže dôjsť k úniku rôznych kvapalín, ktoré sa v aute nachádzajú, či už sú to pohonné látky, alebo oleje,“ konkretizuje Ivana Martincová a ako vysvetľuje, mesto sa o autovrakoch dozvedá z viacerých zdrojov. Buď je to na základe vlastného zistenia, kedy pracovníci životného prostredia kontrolou zistia existenciu takéhoto vozidla, alebo od mestskej polície, ktorá si tiež robí svoju kontrolnú činnosť. 

V súčasnosti má mesto v riešení desať vozidiel

V prípade, ak sa o nepojazdnom vozidle dozvie mestská polícia, snaží sa vlastníka a držiteľa vozidla kontaktovať a vyzýva ho k tomu, aby ho odstránil. „Problémom je, že veľakrát ide o vozidlo, ktorého vlastník je mimo mesta a mimo náš okres. Komunikácia je preto zdĺhavejšia a zvyčajne je spis odstúpený na životné prostredie. My, ako správny orgán, v zmysle zákona o odpadoch vyzývame držiteľa vozidla k tomu, aby ho odstránil z verejného priestranstva s tým, že má k tomu lehotu 60 dní. Ak si ho v tejto lehote neodstráni na vlastné náklady, mesto v spolupráci so spoločnosťou ZSNP Recykling vozidlo umiestňuje na určené parkovisko, kde si ho majiteľ môže prevziať,“ približuje postup od nájdenia až po zistenie majiteľa vozidla Martincová. Po premiestnení dostane majiteľ ďalšiu výzvu, aby vedel, kde bolo vozidlo premiestnené a že v určitom časovom horizonte má možnosť si ho prevziať. „Ak tak neurobí a nereaguje na výzvu, ZSNP Recykling podáva o tejto skutočnosti informáciu a my ako správny orgán dávame žiadosť na Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie na ďalšie konanie. Je to zdĺhavý proces,“ konštatuje trpko Ivana Martincová s tým, že takéto konanie niekedy trvá až šesť mesiacov aj dlhšie. Zvyčajne totiž držitelia vozidiel nereagujú na výzvy, nepreberajú korešpondenciu, nie je známy ich pobyt a pracovníci životného prostredia musia cez políciu či obecné úrady zisťovať, kde sa osoba nachádza. „Niekedy sú to osoby, ktoré sú v pátraní alebo sú vo výkone trestu. Konanie sa tak komplikuje a predlžuje,“ uzatvára Ivana Martincová.

Autovrak na území mesta môžu mestskej polícii alebo pracovníkom životného prostredia nahlásiť aj samotní občania. Nie vždy to musí byť iba vozidlo odstavené na trávniku či na okraji cesty. Častokrát takýto vrak stojí aj priamo na parkovisku, pritom je evidentné, že sa na ňom už dlhšiu dobu nejazdilo a nebolo nijako používané. 

(li)
Foto: OŽP

 


Novinky

03.08.2020 08:44:49 Naše mesto

Začalo pravé leto

V rámci celého doterajšieho leta prevládalo dosť nestabilné počasie. Čas od času sa vyskytli dni, v ktorých sme zaznamenali aj ...

27.07.2020 13:54:30 Naše mesto

Dopoludnia testovali rizikových obyvateľov osady Pod Kortínou

Dnes dopoludnia vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom testovanie obyvateľov osady Pod Kortínou, ktorí mohli prísť do ...

25.07.2020 08:49:26 Naše mesto

Koronavírus v osade Pod Kortínou. Mesto prijalo bezpečnostné opatrenia

V piatok 24.7. sme dostali informáciu o pozitívnom prípade na výskyt koronavírusu u obyvateľov v osade.  Pozitívne bola testovaná jedna ...

24.07.2020 07:57:46 Naše mesto

Mesto chce zariadenie pre seniorov sprevádzkovať koncom roka 2021

Mestský domov dôchodcov, ktorý vzniká v prístavbe kaštieľa, by mal mať po dokončení kapacitu 40 lôžok. Stavba má byť dokončená ...

21.07.2020 13:45:41 Naše mesto

Biskupský kaštieľ sa otvára verejnosti

Kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť otvára svoje brány verejnosti. Tentokrát ako miesto atraktívne z hľadiska cestovného ruchu. Vďaka projektu, ...

21.07.2020 08:21:04 Naše mesto

Kompostovať sa dá aj v paneláku

Viete, že odpad vo vašej domácnosti dokážete vďaka kalifornským dážďovkám a vermikompostovaniu zredukovať až o 30 percent? Vermikompostér si môžete ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne