Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Mesto sa pripravuje na otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Zverejnené: 29.07.2021 08:34:49 |   | vytlačiť
obr: Mesto sa pripravuje na otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Zariadenie pre seniorov pri našom kaštieli bude mať kapacitu 40 lôžok. V súvislosti s plánovaným otvorením domova seniorov schválili poslanci VZN o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. VZN obsahuje aj podrobný návrh platieb pre prijímateľov v ZpS DOMOV Pri KAŠTIELI. Momentálne sa do zariadenia vyberajú zamestnanci na základe prijatých žiadostí. 

Kedy si záujemca môže podať Žiadosť o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby, teda o umiestnenie do nového zariadenia?

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov mesto Žiar nad Hronom prijíma od 2. septembra 2021 (1.9.2021 je sviatok). 

Kde sa záujemca môže dostať k formuláru žiadosti?

Pre tých, čo majú prístup k internetu, tak na adrese www.ziar.sk/domovprikastielino.

Pre tých, ktorí môžu navštíviť mestský úrad osobne, tak na prízemí, kancelária č. 1, Mgr. Dagmar Štifnerová, tel.: 045/678 71 59, e-mail: dagmar.stifnerova@ziar.sk

Osobnú návštevu je potrebné si dohodnúť telefonicky vopred, v rámci úradných hodín.

O poskytovanie tohto druhu sociálnej služby sa môže dožadovať ktorýkoľvek senior?

O tento druh pobytovej, celodennej sociálnej služby, sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008. Znamená to, že nestačí dovŕšiť dôchodkový vek, musíte byť aj príslušným správnym orgánom, a teda mestom alebo obcou, aj posúdený na odkázanosť. V mesiaci jún 2021 mesto oznámilo svoj zámer s prijímaním žiadostí od septembra 2021 práve s cieľom, aby si záujemcovia o umiestnenie v zariadení stihli do septembra vysporiadať svoju odkázanosť. Proces posúdenia totižto trvá približne 30 dní.

Bude si môcť klient do nového zariadenia doniesť svoj nábytok?

Nie, nové zariadenie je kompletne vybavené novým interiérovým zariadením, na zabezpečenie ktorého získala samospráva, okrem podpory mesta z mestského rozpočtu, aj dotáciu z BBSK vo výške 150-tisíc eur. I napriek tomu si kvietok, rodinná fotka, malý obrázok, vázička či soška určite nájdu miesto na poličke, ktorú bude mať každý prijímateľ pri svojej posteli.

Bude si môcť klient vybrať izbu, v ktorej bude po príchode do zariadenia umiestnený?

Pri prideľovaní izby bude určite nové vedenie zariadenia brať v prvom rade ohľad na zdravotný stav prijímateľa, na rodinný stav, či pôjde napríklad o manželov, alebo iný rodinný vzťah. Keďže v zariadení je 6 jednoposteľových izieb a 17 dvojposteľových izieb, je treba počítať s tým, že na nie všetkých sa dôjde jednoposteľová izba. Ak však prijímateľ bude jednoznačne požadovať jednoposteľovú izbu, a tie už budú všetky obsadené, bude si musieť na jej uvoľnenie počkať v poradovníku, alebo zvolí kompromis, prijme aj dvojposteľovú izbu, a pri najbližšom uvoľnení jednoposteľovej izby sa do nej prednostne presťahuje.

Koľko bude klient platiť mesačnú úhradu?

Mesačné poplatky za jednotlivé činnosti určuje Cenník ZpS č. 1 (VZN č. 2/2021 o sociálnych službách).

Konečná suma je však závislá od počtu dní, ktoré prijímateľ strávi v zariadení (poplatok za pobyt si však prijímateľ platí stále, aj keď nejakú časť mesiaca strávi v nemocnici, na návšteve...), od počtu odobratých jedál (minimálne dve hlavné jedlá denne musí odobrať), či využíva možnosť mať vlastnú napr. rýchlovarnú kanvicu, alebo ak jeho úmyselným zavinením znečistil, alebo zničil interiér zariadenia. 

Ďalší faktor, ktorý ovplyvní výšku poplatku v mesiaci december 2021, je skutočnosť, že na tento mesiac nedostane mesto podporu zo strany štátu, keďže ju môže dostať až za ucelený rozpočtový rok 2022. To znamená, že ku štandardnej platbe, ktorá bude prepočítaná na plný mesiac pobytu a 5x denne odobratej strave, bude v jednoposteľovej izbe v maximálnej sume od 606,00 € do 627,00 € (podľa stupňa odkázanosti) a v dvojposteľovej izbe od 546,00 € do 567,00 € (podľa stupňa odkázanosti), nutné pripočítať sumu, ktorú od štátu mesto nedostane. A tá bude vo výške 348,00 €.

Platba podľa stupňa odkázanosti a počtu lôžok v izbe pre mesiac december 2021

SPOLU odborné a obslužné činnosti

 

1-posteľová

2-posteľová

 IV. stupeň

1 osoba/mes.  

606,00 €

546,00 €

V. stupeň

1 osoba/mes.

618,00 €

558,00 €

VI. stupeň

1 osoba/mes.

627,00 €

567,00 €

+ 348,00 € (neposkytnutá dotácia zo strany štátu) - pre všetky stupne odkázanosti a pre oba typy izieb

V mesiaci január 2022 sa táto suma upraví, to znamená, že sa zníži o výšku schválenej dotácie z MPSVaR pre rok 2022, ktorá je ministerstvom stanovená od 1.1.2022 vo výške 374,00 €. A keďže Domov pri kaštieli bude zariadenie v prvom roku prevádzky, na všetky stupne odkázanosti dostane dotáciu len vo výške 4. stupňa odkázanosti i napriek tomu, že bude mať zrejme v zariadení aj prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí budú potrebovať väčšiu starostlivosť.

 

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

 


Novinky

22.09.2021 12:49:43 Naše mesto

Opravili schody ku Kockám

Štyri schodiská, ktoré vedú z chodníka na Ulici SNP ku tzv. Kockám, dalo mesto kompletne zrekonštruovať.  Žiarske Technické služby začali ...

22.09.2021 12:46:24 Naše mesto

Aktuálne opatrenia v žiarskej nemocnici 

Vzhľadom na to, že okres Žiar nad Hronom sa nachádza v oranžovej farbe, nemocnica podľa COVID automatu nastavila aj svoje ...

22.09.2021 08:29:24 Naše mesto

Ako nakladať s komunálnym odpadom v meste

V pondelok 20. septembra sa v Divadelnej sále MsKC konala prednáška pre obyvateľov KBV a IBV v Žiari nad Hronom ...

21.09.2021 09:35:49 Šport

Karate: Úspešný vstup do sezóny

So začiatkom školského roka sa začala aj ďalšia sezóna Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom. Keďže situácia s aplikovaním protipandemických ...

20.09.2021 09:02:19 Naše mesto

Svoj život zasvätila vzdelávaniu mladých ľudí

Celý svoj profesionálny život zasvätila vzdelávaniu mladých ľudí, najprv ako pedagogička, neskôr ako riaditeľka žiarskeho gymnázia a následne Súkromnej strednej ...

14.09.2021 14:40:49 Naše mesto

Ubránil sa medvedici s mladými

V týchto dňoch došlo v okolí obce Lutila k nepríjemnému stretu človeka s medveďom. Medvedica s mláďatami prekvapila človeka a ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne