Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Modernejšia škola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov projektu: Modernejšia škola

Dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraná na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách

Poskytnutá dotácia:

  • „Jednotka“ Základná škola, Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom vo výške 18.040,00 eur
  • „Štvorka“ Základná škola, Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom vo výške 29.400,00 eur  

Cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov modernizáciou vnútorných priestorov školy, a to modernizáciou tried,  vytvorením oddychových zón v triedach či modernizáciou spoločných priestorov. 

Žiarska „Jednotka“ využila dotáciu na vytvorenie oddychových zón na chodbách školy a zariadila dve triedy moderným nábytkom s vytvorením oddychového kútika v jednej z nich. Tak sa vytvorili pre žiakov vhodné podmienky na zážitkové učenie či prácu v skupinách, vytvoril sa priestor na rozvoj otvorenej partnerskej komunikácie, aktívneho relaxu aj s možnosťou zahrať si spoločenské hry a zároveň zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas počas prestávok na chodbách školy. 

Žiarska „Štvorka“ využila dotáciu na revitalizáciu dvoch tried, v ktorých je školská knižnica pre I. a II. stupeň, doplnili oddychovú zónu o prvky sedenia, čitateľský kútik, bufetovú časť a voľnočasové hry, ktorú využívajú žiaci školy počas prestávok. Zatraktívnili interiér na chodbách školy v jednotlivých pavilónoch edukačnými a motivačnými polepmi v tematickom spojení s príjemných sedením. Ďalej sa kúpili polepy na steny v nových odborných učebniach a tiež vytvorili kreatívnu stenu a oddychové zóny pre deti v triedach, kde prebieha vyučovanie, ale aj besedy či školské súťaže.