Modernizácia kina Hron – II. etapa

Audiovizuálny fond - stránka sa otvorí v novom okneMesto Žiar nad Hronom

Názov projektu: Modernizácia kina Hron – II. etapa

Dotácia poskytnutá z Audiovizuálneho fondu na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu vo výške: 25 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 41 563,19 €
Celkové náklady: 66 563,19 €

Cieľ projektu:

Hlavným zámerom projektu je kompletná výmena nemoderných opotrebovaných starých kino kresiel za nové s cieľom zvýšiť komfort a pohodlie divákov. Po úspešnom zrealizovaní digitalizácie kina štandardom technológií D-cinema predstavuje projekt modernizácie kinosály ďalší logický krok smerujúci k tomu, aby komfort návštevníkov nezaostával výrazne za špičkovou digitálnou projekciou filmov a zodpovedal tak nárokom súčasného diváka. Zrealizovaním projektu dôjde okrem zvýšenia komfortu pre návštevníkov kina aj k zlepšeniu konkurenčného postavenia kina oproti multiplexom v okolitých mestách.

Modernizáciu kina Hron finančne podporil Audiovizuálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png