Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Preskočiť navigáciu

Monitoring médií

Primátor Žiaru nad Hronom kritizuje zneisťovanie lekárov

myziar.sme.sk | 19.3.2021 | min

Nesúhlasí s vyjadrením krajskej odborníčky pre všeobecné lekárstvo v BBSK.

ŽIAR NAD HRONOM. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal dnes na stránke mesta reagoval na konanie krajskej odborníčky pre všeobecné lekárstvo v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) v súvislosti s predpisovaním Ivermektínu s prosbou nezneisťovať lekárov.

S vyjadreniami nesúhlasí

Peter Antal uviedol, že po tom, ako pre okres Žiar nad Hronom zabezpečili dostatok kusov Ivermektínu a väčšina ambulantných lekárov bola ochotných liek predpisovať pacientom, u ktorých sa prejavilo ochorenie COVID-19, krajská odborníčka pre všeobecné lekárstvo BBSK, MUDr. Eva Hudobová, rozoslala lekárom v okrese e-mail, v ktorom sa podľa neho bez konkrétnych faktov a verifikovaných informácií snaží lekárov od predpisovania tohto lieku odrádzať.

“V niekoľkých prípadoch sa jej to aj podarilo. Keďže email adresovala aj mne, rozhodol som sa reagovať otvoreným listom, keďže jej konanie ako verejného predstaviteľa považujem za neadekvátne a odborne nepodložené,” napísal Antal.

Zároveň citoval jej výzvu žiarskym lekárom. „Do pozornosti najmä kolegom zo Žiaru nad Hronom, viem, že chcete urobiť maximum, ale zatiaľ žiadna valídna štúdia nepotvrdila terapeutický efekt ivertmektínu v daných dávkach, spýtajte sa v zariadeniach, kde ho používajú, aké hepatopatie to robí a podobne,” uviedla Hudobová.

Primátor Peter Antal sa vo svojom liste odvoláva na odporúčania použitia Ivermektínu pri liečbe COVID-19 hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. i ďalších odborníkov. Tiež argumentuje, že vysokú účinnosť liečby COVID-19 Ivermektínom potvrdili desiatky publikovaných vedeckých štúdií.

Celý list primátora si môžete prečítať na stránke mesta www.ziar.sk

Približne tisíc dávok

Žiarsky primátor Peter Antal minulý týždeň zabezpečil pre občanov žiarskeho okresu dodávku približne tisíc dávok lieku Ivermektín, ktorý sa používa na liečbu COVID-19. Liek je dostupný v niekoľkých lekárňach v meste na predpis od ambulantných lekárov, ktorí posúdia, či ho pacient dostať môže. To znamená, že musí byť pozitívny a lekár zváži, či pacientovi nehrozia žiadne kontraindikácie.


Banskobystrický kraj podporí vznik nových ZSS

RTVS Dvojka | 17.3.2021 | Alžbeta Sujová / Jozef Kubánek

Jozef Kubánek, moderátor: „Obyvateľstvo na Slovensku starne. O desať rokov budeme mať viac než dvadsaťtisíc ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť. Pre nedostatok kapacít sa však o nich nebudeme vedieť postarať. Banskobystrický kraj chce preto mestá a obce motivovať, aby zakladali zariadenia sociálnych služieb. Poskytne im na to finančný príspevok.“

Alžbeta Sujová, redaktorka: „Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja má na stole tisíc tristo žiadostí na umiestnenie seniorov do domovov sociálnych služieb. Čakacia doba je viac ako rok. Nedostatok kapacít chcú vyriešiť finančnou podporou miest a obcí, aby samé zakladali zariadenia pre seniorov.“

Božena Kováčová, predsedníčka Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK: „Bude to veľká injekcia kvôli tomu, že v našich zariadeniach sociálnych služieb máme čakateľov a žiadateľov takmer štyridsať percent, ktorí nepatria do našich zariadení.“

Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Sme pripravení finančne podporiť každú obec, mesto alebo aj neverejného zriaďovateľa. Sme pripravení im kompenzovať časť nákladov a zároveň im finančne pomôcť pri tomto rozbehu.“

Alžbeta Sujová: „O dotáciu plánuje požiadať aj mesto Žiar nad Hronom, ktoré aktuálne dokončuje nový domov pre seniorov v blízkosti kaštieľa. Slúžiť by mal pre štyridsať ľudí z mesta aj okolitých obcí.“

Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom (Most-Híd): „Plánujeme sa uchádzať o dotáciu na zariadenie tohto domova. To znamená polohovateľné postele, samotný nábytok, spoločenskú miestnosť a tak ďalej. Naša predstava je, aby ku koncu roku začal poskytovať svoje služby.“

Alžbeta Sujová: „Podľa vyhlášky by sa krajské zariadenia sociálnych služieb mali starať najmä o klientom s rôznym zdravotným postihnutím. Často však musia suplovať chýbajúce zariadenia v mestách. Vďaka novému všeobecne záväznému nariadeniu dokáže župa vytvoriť viac miest aj na špecializované sociálne služby.“

Ondrej Lunter: „Chceme, aby obce vytvárali nové kapacity a my sme postupne sa mohli venovať tým, ktorým sa v zmysle vyhlášky máme venovať.“

Alžbeta Sujová: „Banskobystrický samosprávny kraj patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny na Slovensku. Prvú podporu by preto nové zariadenia pre seniorov mohli dostať už v tomto roku. Musia však o ňu požiadať do pätnásteho apríla.“


BBSK podporí vznik nových zariadení pre seniorov

Regina Západ | 16.3.2021 | Vladimíra Legíňová / Marek Pivoluska

Marek Pivoluska, moderátor: „Obyvateľstvo na Slovensku starne. O desať rokov budeme mať viac než dvadsaťtisíc ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť. Medzi najrýchlejšie starnúce regióny patrí práve Banskobystrický samosprávny kraj. Župa chce preto pomôcť zakladať nové zariadenia pre seniorov, už teraz ich je nedostatok.“

Vladimíra Legíňová, redaktorka: „Samosprávne kraje by sa v zariadeniach sociálnych služieb mali podľa vyhlášky starať o špecializovaných klientov, to znamená o ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. Sociálne služby pre seniorov primárne patria do pôsobnosti miest a obcí. Banskobystrický samosprávny kraj ale evidoval ku koncu minulého roka vyše tisíc tristo žiadostí o umiestnenie. Podpredseda kraja Ondrej Lunter hovorí, že sa preto rozhodli podporiť vznik nových zariadení.“

Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Sme schválili VZN-ko. Sme pripravení finančne podporiť každú obec, mesto, alebo aj neverejného zriaďovateľa, ktorí sa rozhodnú zriadiť nové zariadenie sociálnych služieb.“

Vladimíra Legíňová: „Dotáciu budú môcť žiadatelia použiť buď na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, alebo na vykrytie rozdielu, ktorý im vzniká počas prvého roka fungovania medzi príspevkom ministerstva a reálnymi nákladmi. Vysvetľuje predsedníčka komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Božena Kováčová.“

Božena Kováčová, predsedníčka komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK: „Obce by aj zriaďovali takéto zariadenia, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov. Aby sme im pomohli jednak na činnosť v prvom roku, možno na zariadenie, na mobiliár. Bude to veľká injekcia kvôli tomu, že v našich zariadeniach sociálnych služieb máme čakateľov a žiadateľov takmer štyridsať percent, ktorí nepatria do našich zariadení, ktorí patria do zariadení obcí a miest.“

Vladimíra Legíňová: „O krajské financie na vnútorné vybavenie domova plánuje požiadať napríklad mesto Žiar nad Hronom. Nový domov pre štyridsať seniorov z mesta či okolia vzniká v priestoroch historického kaštieľa. Hovorí primátor Peter Antal.“

Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom: „Určite sa budeme chcieť zapojiť do tejto dotačnej schémy a táto oblasť je skutočne akútna aj v našom regióne, ten nedostatok kapacít sa prejavuje. Čiže na to, aby vznikali nové zariadenia, je potrebné, aby na to reagoval aj BBSK.“

Vladimíra Legíňová: „O dotáciu treba kraj požiadať do pätnásteho apríla. Prvú podporu by tak nové zariadenia pre seniorov mohli dostať už v tomto roku.“


Mimoriadna situácia si žiada mimoriadne opatrenia, povedal primátor Žiaru a zohnal ivermektín

aktuality.sk | 12.3.2021 | Iva Zigová

Ivermektín mali dostať priamo všeobecní lekári, ktorí s jeho používaním pri liečbe covidu nemajú problém. Napokon však po podnete, ktorý dostal samosprávny kraj, skončí v lekárni.

ŽIAR NAD HRONOM: Ivermektín dostupný v ambulanciách pre pacientov Žiarskeho okresu - tak znel titulok správy na mestskom webe Žiaru nad Hronom.

Píše sa v nej, že žiarsky primátor Peter Antal zabezpečil pre ľudí z okresu dostatočné množstvo lieku ivermektín používaného na liečbu Covid-19 a že ho distribuujú priamo niektorým praktickým lekárom v Žiari a v Kremnici.

Antal zároveň oznámil, že pacientom tento liek, ktorého do Žiaru doviezli tisíc dávok, preplatí mesto. Cena jedného balenia je približne 2,50 eura.

Hoci na sociálnej sieti si status primátora vyslúžil stovky lajkov, to, akým spôsobom sa liek dostáva k pacientom, bude po podnete preverovať Banskobystrický samosprávny kraj.

Na Slovensku ide o dosiaľ neregistrovaný liek, no na jeho používanie pri liečbe Covid-19 dalo v januári povolenie ministerstvo zdravotníctva. Sú známe prípady, keď ľudia použili jeho veterinárnu verziu, keďže k humánnej sa nedostali.

Kraj skontroluje, či je u lekárov alebo v lekárňach

Banskobystrický samosprávny kraj dostal podľa jeho hovorkyne Lenky Štepánekovej v súvislosti so Žiarom nad Hronom podnet zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

„Samosprávny kraj bude kontrolovať, či liek nie je vydávaný v ambulanciách, čo je protizákonné. Ak je liek v lekárňach, o porušenie zákona nejde,“ napísala Štepáneková.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nás s otázkami odporučil na ministerstvo zdravotníctva, keďže liek Ivermectin na Slovensku nie je registrovaný a skupinové povolenie na jeho použitie na liečbu pacientov s Covid-19 vydalo v januári na šesť mesiacov práve ministerstvo zdravotníctva.

Platí pre nemocnice i ambulancie. Liek je na lekársky predpis.

Liek napokon pôjde do lekárne, preplatí ho mesto

Primátor Antal potvrdil, že jeho prvotným zámerom bolo, aby bol liek k dispozícii priamo u lekárov. Sám v jeho účinnosť pri liečbe koronavírusu verí na základe skúseností jeho známych, ale aj niektorých lekárov.

K tomu, aby sa začal obzerať, kde sa dá Ivermectin zohnať, ho vyprovokovala najmä zvyšujúca sa úmrtnosť. V matričnom obvode, do ktorého patrí mesto a jeho blízke okolie, sa podľa Antala počet mŕtvych bežne pohyboval okolo 35 za mesiac, v januári však toto číslo stúplo na 109. Žiarska všeobecná nemocnica spádová minimálne pre tri okresy už týždne hlási plné covid oddelenie.

„Chceli sme, aby k tomuto lieku mali ľudia prístup, lebo z pultov lekární by podľa môjho názoru zmizol za dva dni. Ide nám o to, aby sa dostal k tým, ktorí ho skutočne potrebujú, o čom rozhodne práve ich všeobecný lekár, a nie, aby si ho v čase jeho nedostatku ´do šuflíka´ zabezpečovali takí, ktorí ho možno ani nevyužijú," zdôvodňoval pre Aktuality.sk.

Myslí si tiež, že ak by bol liek k dispozícii u lekárov, nezvyšovala by sa zbytočne mobilita pozitívnych. „Nemuseli by chodiť do lekární. Ale keďže sme sa dozvedeli, že je problém v súvislosti s platnou legislatívou, pôjde liek napokon do lekárne. Nechceme spôsobiť problémy lekárom, ktorí sa ho rozhodli predpisovať," povedal Antal.

Na otázku, či si nemyslí, že preplácanie konkrétneho lieku z mestského rozpočtu môže byť precedensom, odpovedal: „Neštandardná a mimoriadna situácia si vyžaduje neštandardné a mimoriadne opatrenia a kroky. Robí ich aj vláda, nielen my."

Preplatenie tisícky dávok lieku spolu za približne 2 500 eur nepovažuje za veľký výdavok, mesto na ne použije “covidové peniaze”.

„Vnímam to podobne, ako keď sme seniorom nakúpili rúška či respirátory," okomentoval rozhodnutie.

Chcú zbierať aj údaje o účinkoch liečby

Primátor povedal, že mesto sa na spolupráci dohodlo s jedenástimi všeobecnými lekármi. Časť oslovených možnosť privítala, no našli sa aj tí, ktorí kontroverzný liek predpisovať nechcú.

My sme sa stretli so skupinou lekárok zo žiarskej polikliniky. Tie predpisovanie Ivermectinu pacientom zatiaľ bližšie komentovať nechceli a nechceli, aby sa v článku objavili ich mená.

Spoločne ale pripomínali, že liek naordinujú len tým, ktorí oň požiadajú a budú mať potvrdený Covid-19. Vylúčili, že by ho predpisovali ako prevenciu. Každý pacient pritom bude podpisovať informovaný súhlas, kde bude napísané, o aký liek ide.

S pacientmi chcú vypĺňať aj dotazníky o liečbe, ktoré by mali priniesť viac svetla do toho, ako a kedy toto pôvodne antiparazitikum známe predovšetkým z Afriky a Ázie, na ochorenie Covid-19 účinkuje.

„Doteraz to máme od ľudí, ktorí hovoria, že im pomohol, alebo od niekoľkých lekárov, ktorí ho predpisujú. Takto by sme mohli dostať informácie o relatívne reprezentatívnej vzorke pacientov a ich liečbe," hovorí Antal.

Dotazník vytvorila bratislavská praktická lekárka pre dospelých Etela Janeková. Pacientov nakazených novým koronavírusom lieči okrem iného už nejaký čas aj ivermektínom a deklaruje jeho účinnosť najmä v počiatočnej fáze ochorenia.

Sledovanie liečby pacientov v Žiarskom okrese nemá ambíciu vedeckej štúdie.

Ľudia užívali aj prípravky pre zvieratá

Ministerstvo zdravotníctva krok mesta nehodnotí, odporučilo však samospráve a tým, ktorí by ju mohli nasledovať, postupovať zodpovedne a po konzultácii s odborníkmi.

Lekárov, ktorí sú za konkrétne použitie lieku zodpovední, odkázala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová na odborníčku ministerstva pre všeobecné lekárstvo. „Lekári majú ňou stanovené odporúčacie postupy," povedala.

Dodávky tohto a podobných liekov prichádzajú podľa Eliášovej na Slovensko postupne a je na distribútorovi, ako rýchlo ich vie následne dodať. Ministerstvo zdravotníctva to podľa nej ovplyvniť nevie, dopyt po nich je celosvetový. Povedala to v súvislosti s nedostatkom lieku na trhu.

Hoci ide o na Slovensku neregistrovaný liek, rezort podľa nej vydáva povolenia na základe odporúčaní jeho hlavných odborníkov na jednotlivé medicínske oblasti, tí posudzujú účinnosť aj bezpečnosť.

Od začaitku marca bolo podľa nej na Slovensko dovezených takmer 35-tisíc balení Ivermectinu. V najbližších týždňoch sa očakáva ďalších približne 60-tisíc balení.

Ivermectin je antiparazitikum, ktoré má podľa stanoviska rezortu aj veľmi silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri Covid-19. Liek sa má podávať ako súčasť ďalšej liečby.

O tom, že liek už dlhšie vo verejnosti vyvoláva ošiaľ, aj o rozporuplných názoroch lekárov na jeho účinky pri liečbe covidu, opakovane písal Denník N.

Denník písal aj o prípadoch ľudí, ktorí si zadovážili prípravky určené pre zvieratá, jedného človeka musela odviezť záchranka, pretože po požití ivermektínu pre vtáky mal bolesti brucha a klesol mu tlak. Denník tiež upozornil, že viacerí ľudia sa na Facebooku radia, či môžu užívať balenie pre kone alebo či liek proti parazitom môžu konzumovať aj onkologickí pacienti.


Koronavírus: Vyše polovica žiakov v Žiari nad Hronom je späť v školách

aktuality.sk | 10.3.2021 | TASR

Samospráva pri nástupe detí do škôl vyžaduje potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu od oboch rodičov.

Do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom nastúpilo tento týždeň 60 percent detí, v základných školách (ZŠ) sa k prezenčnému vyučovaniu vrátilo 70 percent žiakov prvého stupňa. Pre TASR to za Mestský úrad v Žiari nad Hronom uviedla Adriana Giláňová.

V školských zariadeniach platia prísne protipandemické opatrenia, samospráva pri nástupe detí do škôl vyžaduje potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu od oboch zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti. Ako pre TASR potvrdila Giláňová, vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 už podstúpilo 32 percent zamestnancov ZŠ a MŠ, ďalších 47 percent na očkovanie ešte len čaká.

Mesto Žiar nad Hronom obnovilo prezenčné vyučovanie v MŠ a ZŠ v pondelok (8. 3.) po štyroch týždňoch od zavedenia COVID automatu. Otvoreniu školských zariadení predchádzala diskusia s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, okres Žiar nad Hronom však naďalej ostáva takzvaným čiernym okresom.


Deti späť v školách

TV Markíza | 8.3.2021 | Monika Koleková;Martina Kašiarová;Patrícia Morťaníková / Viktor Vincze;Zlatica Švajdová Puškárová

Viktor Vincze, moderátor: „Stovky detí sa dnes vrátili do škôl.“

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „V Nitre školy otvorili pre všetky deti s výnimkou stredoškolákov, hoci hygienici to neodporúčali.“

Viktor Vincze: „Školy dokonca otvorili aj stále čierne Košice.“

Monika Koleková, redaktorka: „V Nitre sa školy otvorili takmer po 3 mesiacoch. Nitra už totiž nie je čierna a rozhodnutie otvoriť či neotvoriť školy bolo na meste.“

Henrich Varga, poradca pre komunikáciu: „My sme pracovali s informáciou od všetkých riaditeľov základných škôl v Nitre, ktorí jasne povedali, že ak by sme pustili na vyučovací proces iba určitú skupinu detí, tak inú skupinu detí svojím spôsobom diskriminujeme.“

(začiatok ankety)

Opýtaná 1: „Tak my sme sa tešili, hlavne deti, no, … deti.“

Opýtaná 2: „Už bol dlho doma a už sa nudil dosť.“

Opýtaný 1: „Máme pocit, že ten školský režim je lepší pre tie deti. Ako dá sa to aj z domu, ale nie je to proste na 100 %.“

(koniec ankety)

Slavomíra Palková, ZŠ Fatranská: „Nastúpilo nám 304 detí z 345 zhruba, čiže je to nejakých 90 %.“

Henrieta Martincová, riaditeľka ZŠ Škultétyho: „Napríklad telesnú výchovu nemáme v telocvični, takisto hudobná výchova nie je, ale inak postupujeme podľa rozvrhu.“

Renáta Plevková, riaditeľka MŠ Dolnočermánska: „Rúška stále sú odporúčané na materských školách a je na rodičovi, či si to rúško pre dieťa želá, alebo neželá.“

Martina Kašiarová, redaktorka: „Aj v Žiari nad Hronom dnes prišli deti z prvého stupňa do škôl, no a aj keď je trochu chladnejšie, tak niektorí z nich sa učia vonku. Žiar nad Hronom patrí medzi čierne okresy. S otvorením škôl ale súhlasil krízový štáb aj tunajší hygienici. Do škôl priviedli rodičia dve tretiny detí, a to aj napriek tomu, že v tomto meste musia mať negatívne testy na Covid obaja.“

Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka ZŠ Jilemnického: „Takže od pondelka vlastne je ustálená skupina, do skupiny sa už neprijímajú ďalší žiaci, aby sme zamedzili vlastne nejakým takým nežiaducim situáciám.“

Martina Kašiarová: „Žiar nad Hronom chce v najbližších dňoch zaviesť aj inú novinku.“

Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom: „Hľadáme riešenie a verím, že ho aj nájdeme v tom, aby deti počas toho týždňa absolvovali aspoň jeden test zo slín, ktorý je niekde na úrovni 97 %-nej úspešnosti, čo je už dobré.“

Patrícia Morťaníková, redaktorka: „Deti do škôl dnes ráno nastúpili aj v čiernych Košiciach. Kým župa školy neotvorila, mesto sa ale rozhodlo inak.“

(začiatok ankety)

Opýtaná 3: „Logiku to veľmi nedáva, ale deti potrebujú byť v škole.“

(koniec ankety)

Patrícia Morťaníková: „Niektorí rodičia preto, aby deti mohli dať do škôl, zrušili home office a nastúpili do práce. Do tejto školy tak ráno prišlo asi 60 % žiakov prvého stupňa.“

Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncová: „Dnes mohli nastúpiť na vzdelávanie aj takí žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, na základe rozhodnutia riaditeľa, čiže my individuálne pristupujeme ku každému nášmu žiakovi.“

Patrícia Morťaníková: „Mesto aj napriek zhoršujúcej sa situácii otvorilo všetkých 34 základných škôl. Do lavíc dnes zasadlo 34 % žiakov.“

Vladimír Fabian, hovorca Košíc: „Evidovali sme záujem rodičov o otvorenie škôl. Keďže o tom rozhodujú odborníci, tak predpokladám, že je tam prihliadané aj na bezpečnosť aj rodičov, aj detí.“

Patrícia Morťaníková: „Regionálne štáby a Patrícia Morťaníková, televízia Markíza.“


V Žiari nad Hronom od pondelka otvoria školy

myziar.sme.sk | 5.3.2021 | SITA

Okres je už 4. týždeň zaradený do 4. stupňa varovania.

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, sa rozhodlo od pondelka 8. marca obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme. Ako samospráva informuje na svojej webovej stránke, urobili tak na základe odporúčania zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom a po prerokovaní s tamojším Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Aj otvorenie stredných škôl…

Od pondelka sa tak za prísnych podmienok otvorí materská škola, prvý stupeň základných škôl, školské kluby a zariadenia školského stravovania. Otvorené budú tiež základné školy na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Otvorí sa tiež základná umelecká škola pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Medzi podmienky nástupu dieťaťa do školy patrí negatívny test obidvoch jeho zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starší ako sedem dní a respirátor pre sprevádzajúce osoby do priestorov školy. Krízový štáb Okresného úradu v Žiari nad Hronom odporučil aj otvorenie stredných škôl – posledné ročníky, za rovnakých podmienok ako pri základných školách.

Okres Žiar nad Hronom je už štvrtý týždeň v rámci COVID automatu zaradený do štvrtého stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú v takomto okrese na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania, ak zamestnávateľ nemôže prácu vykonávať z domu.


Žiar nad Hronom požiada o dotáciu na rekonštrukciu plavárne

teraz.sk | 3.3.2021 | TASR

Predloženie žiadosti schválili poslanci mesta na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

Žiar nad Hronom 3. marca (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom požiada Fond na podporu športu o dotáciu na projekt rekonštrukcie a modernizácie plavárne, ktorá sa uskutočňuje od roku 2019. Predloženie žiadosti schválili poslanci mesta na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve. Ako pre TASR potvrdil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž, získané finančné prostriedky z dotácie by samospráva použila na spolufinancovanie nerezového plaveckého bazéna. Mesto je v rámci výzvy povinné zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov na projekt v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, nie však viac ako 500.000 eur. Rekonštrukcia plavárne v Žiari nad Hronom je najväčším investičným projektom mesta za posledné roky, ktorého rozpočet dosahuje približne štyri milióny eur. Cieľom rozsiahlej rekonštrukcie mestskej plavárne je zmena vzhľadu i modernizácia objektu. V prvom rade však chce samospráva komplexnou rekonštrukciou objektu dosiahnuť zásadné zníženie jeho energetickej záťaže.


Žiar nad Hronom: Porušovanie pandemických opatrení pokutuje aj mestská polícia

dnes24.sk | 2.3.2021 | redakcia

Žiar nad Hronom 2. marca (TASR) - V Žiari nad Hronom na dodržiavanie protipandemických opatrení dohliadajú i príslušníci mestskej polície (MsP), ktorí v uplynulých týždňoch pre vážnosť situácie v okrese začali pristupovať aj k ukladaniu pokút. Mestu aktuálne pre nový koronavírus chýba štvrtina príslušníkov MsP. Pre TASR to potvrdil náčelník mestských policajtov Róbert Šiška.

“Protipandemické opatrenia sa snažíme kontrolovať rovnako ako štátna polícia,” uviedol Šiška. Dodal, že pre nepriaznivú epidemickú situáciu v okrese sú tieto kontroly aktuálne prioritou aj na úkor iných činností. “V minulosti sme išli skôr cestou upozornenia a dohovárania, v tejto dobe sme však pristúpili aj k pokutám,” potvrdil Šiška s tým, že MsP to umožňuje novela zákona prijatá v roku 2020.

Žiarska mestská polícia sa zameriava najmä na kontrolu nosenia rúšok, kontrolu výnimiek zo zákazu vychádzania a na základe podnetov z regionálneho úradu verejného zdravotníctva kontroluje i dodržiavanie povinnej karantény. “Prijímame aj podnety o prevádzke rôznych pohostinských zariadení, ktoré následne overujeme,” uviedol Šiška.

Podľa náčelníka MsP je v súčasnej pandemickej situácii mimoriadne zložité personálne zabezpečiť nepretržitú službu polície. “V domácej karanténe máme päť ľudí, jeden z nich má ťažký priebeh ochorenia COVID-19,” potvrdil Šiška s tým, že výpadok zamestnancov predstavuje približne štvrtinu príslušníkov MsP.


V Žiari nad Hronom vzniká nové vakcinačné centrum: Očkovať budú môcť 500 ľudí denne

cas.sk | 27.2.2021 | TASR

V Mestskom kultúrnom centre (MsKC) v Žiari nad Hronom vzniká vakcinačné centrum, v ktorom bude možné na ochorenie COVID-19 očkovať 500 ľudí denne.

Ako pre TASR priblížila vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, vakcinačné centrum bude určené pre spádovú oblasť obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. “BBSK sme dali k dispozícii našu najväčšiu sálu v MsKC, ktorá je v aktuálnej situácii nevyužitá,” potvrdil pre TASR vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž. Mesto sa s BBSK predbežne dohodlo na využívaní priestoru do septembra 2021, v prípade potreby však bude vakcinačné centrum fungovať dlhšie. Samospráva je tiež pri očkovaní ochotná pomôcť poskytnutím administratívnych pracovníkov.

BBSK už má dohodnutých zdravotníkov, ktorí zabezpečia očkovanie, v Žiari nad Hronom to budú pracovníci nemocnice spoločnosti Svet zdravia. “Nakúpili sme potrebný materiál na vybavenie očkovacieho centra ako nábytok, priečky, ochranné pomôcky a dezinfekciu. Zabezpečili sme aj počítačové a softvérové vybavenie a finalizujeme zabezpečenie ostatných služieb, ktoré sú s prevádzkou očkovacích centier spojené,” uviedla Štepáneková.

S otvorením vakcinačného centra v Žiari nad Hronom BBSK počíta na začiatku apríla, v prípade potreby však môže byť dostupné i skôr. “Začiatok prevádzky sa bude odvíjať od dostupnosti vakcín a najmä od toho, či sa ministerstvo zdravotníctva rozhodne nami pripravené očkovacie centrá zaradiť do svojej vakcinačnej siete,” vysvetlila Štepáneková.


Žiar nad Hronom otvorí cez víkend opäť dvojicu odberových miest

teraz.sk | 24.2.2021 | TASR

Samospráva tvrdí, že štatistiky výsledkov testovania na ochorenie COVID-19 sa v rámci mesta mierne zlepšujú, z pohľadu celého okresu je však situácia stále veľmi zlá.

Žiar nad Hronom 24. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom počas soboty a nedele (27. - 28. 2.) zriadi dve odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie. Ako pre TASR uviedol vedúci kancelárie primátora Martin Baláž, samospráva chce týmto spôsobom posilniť víkendové testovacie kapacity dostupné pre svojich obyvateľov. „Situáciu posudzujeme týždeň po týždni. Žiar nad Hronom je stále zaradený medzi najrizikovejšie okresy, preto chceme dať možnosť obyvateľom absolvovať antigénové testovanie,“ uviedol Baláž. Mesto počas víkendu zriadi odberové miesta v priestoroch Základnej školy na Jilemnického ulici a na Gymnáziu Milana Rúfusa, pre obe samospráva zaviedla rezervačný systém. Počas posledného víkendu bola dvojica mestom zriadených odberových miest plne vyťažená. Testovacie tímy pripraví mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak opäť aj v priemyselnom parku, určené sú však len pre zamestnancov miestnych firiem. Podľa Baláža sú víkendové kapacity aktuálne nastavené dobre, v rámci mesta je totiž počas týždňa k dispozícii šesť stálych odberových miest. Samospráva tvrdí, že štatistiky výsledkov testovania na ochorenie COVID-19 sa v rámci mesta mierne zlepšujú, z pohľadu celého okresu je však situácia stále veľmi zlá. „Uvidíme, ako sa bude trend vyvíjať. Veríme, že sa čoskoro dostaneme do inej farby ako čiernej,“ povedal Baláž. Ako na sociálnej sieti informoval primátor Peter Antal, pozitivita na samosprávou zriadených odberových miestach dosiahla v priebehu minulého týždňa 0,93 percenta.


Hrad Šášov zažil v roku 2020 rekordnú sezónu

webmagazin.sk | 19.2.2021 | TASR/Webmagazin sk

Počet návštevníkov na zrúcanine hradu Šášov dokáže združenie monitorovať od roku 2007, keď v Šášovskom Podhradí zriadili pamätnú izbu, ktorá slúži aj ako informačné centrum.

Zrúcaninu hradu Šášov navštívilo v roku 2020 rekordné množstvo turistov, pre TASR to povedal predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič. Pri obnove hradu si pochvaľuje najmä štátny projekt zapojenia nezamestnaných, ktorý je však aktuálne v ohrození. Na snímke zrúcanina hradu Šášov 17. februára 2021.

Zrúcaninu hradu Šášov navštívilo v roku 2020 rekordné množstvo turistov, pre TASR to povedal predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič. Pri obnove hradu si pochvaľuje najmä štátny projekt zapojenia nezamestnaných, ktorý je však aktuálne v ohrození. Hrad stojí na okraji Štiavnických vrchov na strmom brale nad údolím rieky Hron v izolovanej mestskej časti Žiaru nad Hronom s názvom Šášovské Podhradie. Združenie na záchranu hradu Šášov sa snaží zvyšky stredovekej pevnosti konzervovať a obnoviť niektoré jeho časti.

Počet návštevníkov na zrúcanine hradu Šášov dokáže združenie monitorovať od roku 2007, keď v Šášovskom Podhradí zriadili pamätnú izbu, ktorá slúži aj ako informačné centrum. „Po vrchole návštevnosti v roku 2008 sme zaznamenali pokles turistov. Po zapojení nezamestnaných do obnovy hradu v roku 2013 sme s postupom prác zaznamenali opäť vyšší záujem,“ povedal Uhrovič. Ako dodal, rekordná sezóna bola z pohľadu návštevnosti tá minuloročná. Podpísali sa pod ňu pandémia nového koronavírusu i komentované prehliadky organizované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Gron.

Informačná kancelária, ktorá je zároveň pamätnou izbou hradu Šášov a malou etnografickou výstavou, sa nachádza v malom domčeku na začiatku výstupovej trasy k zrúcanine hradu Šášov. Foto: TASR Dušan Hein

Združenie na záchranu hradu Šášov vzniklo v roku 2003, prvé roky sa venovalo najmä vyrovnaniu vlastníckych vzťahov, spracovaniu dokumentácie a zberu archívnych materiálov. „Prvá zásahová akcia bola až v roku 2009. Od zapojenia do programu s nezamestnanými sa na hrade robí pravidelne šesť až sedem mesiacov v roku,“ uviedol Uhrovič.

Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva je podľa Uhroviča špecifický v rámci celej strednej Európy. „Nie je len o konzervácii hradov, ale aj o sociálnej práci, ktorú popritom vykonávame. Priniesol na hrad život, aktivity dobrovoľníkov sa sústreďovali skôr na víkendové akcie,“ vysvetlil Uhrovič. Každý rok na hrade Šášov pracovalo v priemere 12 nezamestnaných, aktuálne by združenie privítalo aj viac pracovníkov. „Ak by projekt nepokračoval, určite by to spomalilo práce a musela by sa zmeniť filozofia toho, ako by sme postupovali ďalej,“ dodal Uhrovič.

Zrúcaninu hradu Šášov navštívilo v roku 2020 rekordné množstvo turistov. Foto: TASR Lukáš Mužla

Združeniu sa doposiaľ podarilo hrad obvodovo uzavrieť a vyčistiť priestory od sutín a kameňov. „V obnove sme sa zamerali najmä na delovú vežu. V budúcnosti by sme chceli, aby bol tento priestor využívaný ako zázemie pre združenie aj ako expozícia,“ povedal Uhrovič s tým, že na veži sa momentálne vykonávajú sanačné práce. Ako dodal, druhým hlavným cieľom obnovy je východný palác, kde už vznikli priestory, ktoré dokážu v budúcnosti využívať na rôzne účely. Pôvodne päťročnú zmluvu na prenájom pozemkov v okolí hradu Šášov predĺžili združeniu poslanci mesta Žiar nad Hronom v decembri 2020 až do roku 2047.


Kritická situácia v menších nemocniciach

RTVS Jednotka | 18.2.2021 | Peter Mútňan / Janete Štefánková

Janette Štefánková, moderátorka: „Stav v menších regionálnych nemocniciach sa výrazne. Komplikuje v Žiari nad Hronom sú kapacity pre covidových pacientov naplnené na maximum, vypomáhajú tam aj kňazi. Kritické je to aj vo zvolenskej nemocnici, vypadlo im vyše sedemdesiat zamestnancov.“

Peter Mútňan, redaktor: „Kňaz Andrej mal dnes svoju prvú osemhodinovú službu ako dobrovoľník v odberovom centre.“

Andrej Darmo, kňaz: „Som chcem tu byť pre toho človeka, ktorý prichádza, ktorý je v strese, ktorý je možno už unavený z toho, že sa musí neustále testovať a chcem mu vytvoriť príjemnú atmosféru na odber.“

Peter Mútňan: „V žiarskej nemocnici pomáhajú denne dvaja kňazi, druhý slúži na triážnom pracovisku. Za týždeň sa ich prestrieda desať.“

Vladimír Václavík, kňaz: „Chceli sme tým, že máme zatvorené aj kostoly, jednak pomôcť týmto zdravotníkom, jednak byť v blízkosti aj pacientom.“

Peter Mútňan: „Kňazi takto pomáhajú už druhý mesiac. Postupne plánujú pomáhať aj na covidových oddeleniach a rozprávať sa s chorými pacientmi. V žiarskej nemocnici je momentálne covidové oddelenie preplnené, nových pacientov s ochorením COVID-19 preto musia presúvať do okolitých nemocníc.“

Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom: „Aktuálne máme v nemocnici štyridsaťjeden pacientov, ktorých primárnou diagnózou je COVID. My sme boli dimenzovaní na to, že tých pacientov bude maximálne tridsaťpäť. Čiže moji kolegovia na oddeleniach podávajú teraz naozaj ohromné výkony, pretože ten príliv pacientov neutícha a my sme naozaj, musím povedať, že za hranicami našich možností.“

Peter Mútňan: „Podobnú situáciu majú aj v susednej zvolenskej nemocnici, aktuálne majú deväťdesiat pacientov s COVIDom a pre karanténu im vypadlo viac ako sedemdesiat zamestnancov. Aj im pomáhajú traja kňazi.“

Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny AGEL SK, Nemocnica Zvolen (telefonát): „Vedenie nemocnice teda rozhodlo o dočasnom obmedzení činnosti detského oddelenia od piatku devätnásteho februára. Urgentná starostlivosť a detské ambulancie budú naďalej v prevádzke. V prípade, že dieťa bude vyžadovať hospitalizáciu, bude prevezené do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.“

Peter Mútňan: „Regionálne nemocnice žiadajú pomoc od väčších krajských nemocníc, do ktorých by chceli prevážať nových pacientov.“


V okrese Žiar nad Hronom dosiahla pozitivita 1,48 percenta

teraz.sk | 16.2.2021 | TASR

Pokiaľ obyvatelia nebudú dôsledne dodržiavať základné pravidlá, pozitívni nebudú dôsledne dodržiavať karanténne opatrenia, čísla nám neklesnú, uviedol Zdycha.

Žiar nad Hronom 16. februára (TASR) – V okrese Žiar nad Hronom bolo od stredy 10. februára vykonaných 20.096 antigénových testov na ochorenie COVID-19. Miera pozitivity dosiahla 1,48 percenta. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu (OÚ) v Žiari nad Hronom Michal Zdycha. OÚ eviduje výsledky z viac ako troch desiatok odberových miest, ktoré počas víkendu zriadili samosprávy, aj zo stálych mobilných odberových miest. Celkovo od minulej stredy do utorka zachytili 297 pozitívnych prípadov. Podľa prednostu OÚ sa situácia v okrese za posledné obdobie nezlepšuje a ostáva rovnako vážna, čo odzrkadľuje aj stav v žiarskej nemocnici, kde je naplnená kapacita lôžok vyhradených pre pacientov s novým koronavírusom. „Momentálne nemáme optimistické vyhliadky. Pokiaľ obyvatelia nebudú dôsledne dodržiavať základné pravidlá, pozitívni nebudú dôsledne dodržiavať karanténne opatrenia, čísla nám neklesnú a naďalej ostaneme na COVID automate čiernym regiónom,“ uviedol Zdycha. V Žiari nad Hronom i v Kremnici v priebehu minulého týždňa pribudli nové stále odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie. V Žiari nad Hronom je tak možné testovanie absolvovať v radničnej reštaurácii, v areáli žiarskej nemocnice, v regionálnom úrade verejného zdravotníctva, mestskom kultúrnom centre aj v kultúrnom dome. V Kremnici sú odberové miesta zriadené v mestskej telocvični a v mestskom kultúrnom stredisku.


Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom otvoria po uvoľnení opatrení

pravda.sk | 15.2.2021 | TASR

Mesto Žiar nad Hronom plánuje po uvoľnení protipandemických opatrení sprístupniť verejnosti zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa.

V minulom roku tam samospráva zriadila reprezentačnú sieň mesta i izbu Štefana Moyzesa, aktuálne pracuje na presídlení galérie Júliusa Považana. Informoval o tom vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

„V minulom roku sa nám podarilo prerobiť biskupskú sieň, kde sme spravili reprezentačnú sieň. Konať sa tu budú mestské zastupiteľstvá či reprezentačné obrady,“ uviedol.

Ako dodal, priestor si bude možné prenajať aj na organizovanie svadieb či menších kongresov. Do kaštieľa mesto presídlilo aj archeologickú a etnografickú expozíciu a zriadilo izbu Štefana Moyzesa. „V tomto roku pracujeme na presídlení galérie Jula Považana,“ doplnil Baláž.

Zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa chcelo mesto verejnosti predstaviť už na jeseň minulého roka, plány však prekazila pandémia koronavírusu. Samospráva budovu biskupského kaštieľa kúpila v roku 2018 so zámerom vytvorenia reprezentačného sídla mesta.

„So žiadosťami o dotáciu od ministerstva kultúry na renováciu fasády sme neuspeli a z rozpočtu mesta si to nemôžeme dovoliť,“ vysvetlil Baláž s tým, že výdavky na tieto práce prevyšujú milión eur.

Mesto sa preto rozhodlo o postupnú obnovu interiéru s cieľom sprístupniť aspoň niektoré časti kaštieľa. V budúcnosti by mesto chcelo zrekonštruovať aj kaplnku a ďalšie priestory v interiéri, ktoré by v prípade záujmu mohli poslúžiť niektorým organizáciám pôsobiacim v Žiari nad Hronom.

Víziou je vytvoriť priestor pre komunity či umelcov. Baláž však dodáva, že projekt obnovy kaštieľa je výzvou aj do ďalších rokov.


Rekonštrukcia biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom

Rádio Lumen | 13.2.2021 | R / Júlia Kavecká

Júlia Kavecká, moderátorka: „Mesto Žiar nad Hronom plánuje po uvoľnení protipandemických opatrení sprístupniť verejnosti zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa. V minulom roku tu samospráva zriadila reprezentačnú sieň mesta. Informuje vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.“

Martin Baláž, vedúci kancelárie primátora Žiaru nad Hronom: „Tu sa nám podarilo prerobiť takzvaný biskupský byt pôvodný, my to voláme biskupská sieň dnes, čo je vlastne jedna veľká miestnosť s priľahlými ďalšími miestnosťami, do takého historického štýlu a vlastne spravili sme z toho reprezentačnú sieň mesta Žiar nad Hronom. Tu sa budú konť mestské zastupiteľstvá, rôzne reprezentačné obrady mesta, je takisto možnosť si ju prenajať na svadbu alebo nejaký iný oficiálny obrad mesta, no a takisto v budúcnosti budeme ponúkať ako kongresovú sálu pre nejaké školenia alebo menšie kongresy.“

Júlia Kavecká: „Do priestorov kaštieľa mesto presídlilo aj archeologickú a etnografickú expozíciu a zriadilo Izbu Štefana Moyzesa. Opäť Martin Baláž.“

Martin Baláž: „Prvého tajomníka Matice slovenskej, biskupa, ktorý tu dlhé roky pôsobil a je aj veľmi významnou osobnosťou národného obrodenia Slovákov, takže on si tam samozrejme to miesto zaslúži.“

Júlia Kavecká: „Aktuálne mesto pracuje na presídlení Galérie Jula Považana. V budúcnosti by mesto chcelo zrekonštruovať aj kaplnku a ďalšie priestory v interiéri, ktoré by v prípade záujmu mohli slúžiť niektorým organizáciám pôsobiacim v žiari nad Hronom.“


FK Pohronie mení vlastnícku štruktúru

sport.sk | 12.2.2021 | TASR

Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa mení vlastnícku štruktúru klubu. Dosiaľ ho vlastnili dve samosprávy - mesto Žiar nad Hronom a obec Dolná Ždaňa, a to rovným dielom s 50 percentami akcií.

Po novom sa tento pomer zmenil. Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom odpredalo 20 percent akcií v celkovej nominálnej hodnote päť tisíc eur švajčiarskemu investorovi Loicovi Favremu, ktorý v najbližších dňoch získa obdobným spôsobom ešte ďalších desať percent od obce Dolná Ždaňa.

V tejto obci musí zasadnúť obecné zastupiteľstvo, ktoré musí schváliť transakciu. Pre pandémiu koronavírusu sa tak ešte v tomto roku nestalo, v súčasnosti je i starostka obce v karanténe. Na najbližšom rokovaní tam poslanci schvália nielen odpredaj desiatich percent akcií, ale ďalších tridsať percent z ich portfólia získa slovenská spoločnosť Remeslo.

“Spoločnosť Remeslo je dlhodobo generálnym partnerom futbalového klubu FK Pohronie, predtým i Dolnej Ždane. Stane sa tak vlastníkom tridsiatich percent akcií, rovnaký podiel bude mať Loic Favre ako aj mesto Žiar nad Hronom. Desať percent si ponechá obec Dolná Ždaňa,” objasnil zmenu člen predstavenstva klubu Martin Baláž.

Švajčiar Loic Favre, ktorý je synom známeho trénera Luciena Favreho (naposledy trénoval Borussiu Dortmund) bol doposiaľ jedným z hlavných sponzorov FK Pohronie, teraz sa stane už priamym akcionárom klubu.

FK Pohronie. Zdroj: facebook.com/FkPohronie

"Ešte v roku 2019 som absolvoval prvé stretnutie s primátorom mesta a potom i s ostatnými zástupcami klubu. Postupne sa vybudovali silné väzby a vzťahy. Zmeny sa začali už minulý rok príchodom nového trénera i hráčov zo zahraničia. Aktuálne je už badateľný rozdiel. Chcem, aby sa mužstvo zachránilo vo Fortuna lige a malo ambíciu posunúť sa vyššie.

V Žiari nad Hronom je síce malý štadión, ale moderný, je tu i dobrá infraštruktúra. Verím, že i s mojou pomocou napíšeme novú históriu klubu a budeme každým rokom súčasťou najvyššej slovenskej futbalovej súťaže," uviedol Favre cez videorozhovor na piatkovej tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom.

Základnú časť rozpočtu klubu na sezónu napĺňala doposiaľ slovenská spoločnosť Remeslo, ktorá takisto vstupuje do vlastníckych štruktúr v objeme tridsiatich percent akcií.

"Pre nás bolo zložité financovať klub iba cez sponzorstvo, čiže náš priamy vstup má i ekonomický charakter. Klub potrebuje napredovať, chceme sa posunúť dopredu a Fortuna ligu dlhšie udržať, zároveň rozvíjať mládež. Potrebujeme k tomu kapitál a nové skúsenosti, nový pohľad zo zahraničia.

Mužstvo chceme postaviť na väčšine hráčov zo Slovenska a Česka. Zároveň musíme priniesť i kvalitných zahraničných futbalistov, čo sa nám darí cez nášho švajčiarskeho partnera. Pracujeme s vyrovnaným rozpočtom, nikomu nemeškajú výplaty, vykazujeme iba mierny prebytok, správame sa zodpovedne. Tieto priority naďalej zachováme,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii FK Pohronie podpredseda predstavenstva klubu a zároveň majiteľ spoločnosti Remeslo Bohumil Glezlo.

Mesto Žiar nad Hronom sa zamieria predovšetkým na vytvorenie kvalitných podmienok a zázemia pre A-tím i mládež, ktorú z veľkej časti financuje a podporuje. Primátor Peter Antal vysvetlil:

“Naše možnosti sú obmedzené. Mesto nemá sponzorovať vrcholový šport, ale vytvárať podmienky, zlepšovať každým rokom infraštruktúru. Potrebné je však aj finančné krytie. Preto sme našli nového partnera zo Švajčiarska. Verím, že prinesie nielen finančnú stabilitu, ale aj kvalitu a skúsenosti zo zahraničia a budeme mať vyššie ambície než iba záchranu vo Fortuna lige.”


Žiar nad Hronom: Separovanie v domácnostiach

Regina Stred | 11.2.2021 | Mariana Kovačechová / R

Moderátorka:

„V meste Žiar nad Hronom uplatňujú už niekoľko rokov ojedinelý projekt v systéme odpadového hospodárstva. Je založený na motivácii ľudí k efektívnejšiemu separovaniu domového odpadu. V meste platí zásada – kto viac separuje, ten ročne menej platí za odpad. Mariana Kovačechová sa o tom porozprávala s primátorom Žiaru nad Hronom Petrom Antalom.“

Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom:

„V našom meste dlhodobo sa venujeme odpadom a už vlastne v 2010 roku sme prešli na separovaný zber všetkých tých ostatných zložiek a pred tromi rokmi sme prešli aj na zber kuchynského odpadu. Čiže tá téma odpadov v našom meste rezonuje, je to pomaly denno-denne, je to v médiách, naša televízia, naše noviny a jednoducho ľudia s tým už dlhodobo žijú a vedia, že je dôležité s odpadmi nakladať tak, ako sa má, lebo u nás je zavedený množstvový zber odpadu, to znamená, že koľko vyprodukujem, toľko zaplatím. Čo je zase ako keby asi jediné mesto na Slovensku a ľudia to majú tak v sebe, že čím viac vyseparujem, tým menej zaplatím, aj keď tie odpady nie sú drahé, zase musíme povedať teda aspoň na Slovensku, že to až tak nie je cítiť na tých peňaženkách, avšak príde doba, kedy tie odpady budú podstatne drahšie a vtedy práve táto ich vôľa separovať a návyky sa ukážu ako správne.“

Mariana Kovačechová, redaktorka:

„Oddeliť plast od papiera a podobne, to sme si už zvykli, to už myslím si, že aj malé deti vedia. Ale napríklad ušetriť použitý olej v domácnosti, tak na to si ešte veľmi dlho asi zvykať budeme.“

Peter Antal:

„Asi áno, ale my sme to myslím, že olej niekde päť rokov dozadu začali už zbierať a postupne, viete. Ono to nikdy nejde, že teraz rozdáme nádoby a o dva mesiace sú plné, lebo všetci tam jednoducho ten olej nosia a to isté platí aj o kuchynskom odpade. Aj na číslach, ktoré máme vidno, že vždy je to postupne. Viac ľudí sa do toho jednoducho zapája a ten odpad je vo väčšom množstve. My si robíme pravidelne analýzy aj veľkých zberových nádob, kde skutočne vyberáme tie biologicky rozložiteľné odpady a vtedy vieme, ako sa nám mení to správanie obyvateľov aj v rámci jedného bytového spoločenstva. Kde keď sme začínali pred spustením zberu kuchynského odpadu, tak bolo 52 percent biologicky rozložiteľného v zmesovom odpade. Po roku zavedenia tohto zberu kuchynského odpadu sme prišli na 35 percent, čiže sme niekde 17 percent už premiestnili do iných nádob, čo je veľmi pozitívne.“

Mariana Kovačechová:

„Vy ste taký pokrokový v tejto oblasti, máte teraz nejaké smelé plány?“

Peter Antal:

„Viete, ono to je vždy o sledovaní trendov, nakoniec aj o tom, čo s tým odpadom dokážete urobiť. Lebo nie vždy to, čo sa aj vyseparuje, sa dokáže aj zhodnotiť. A to by mal byť ako keby prioritný cieľ, že jednoducho to dokážeme aj zhodnotiť. My sme sa dlhodobo zahrávali s myšlienkou spravodlivejšieho zberu, aj keď máme množstvový zber, ale vždy to bolo na celú 1100-litrovú nádobu, čiže sa platilo vždy za celú nádobu. Potom sme uvažovali nad množstvovým zberom vážiacim. Pravdaže tie vážiace zariadenia boli dosť drahé. Čiže vždy uvažujeme ako keby krok dopredu, avšak vždy opatrne, aby sme neurobili ten nesprávny krok. Takže uvidíme, aj tá legislatíva naša sa veľmi často v odpadoch mení a budeme reagovať podľa toho, čo si uvedomujeme, že čo je najlepšie nielen pre mesto, ale aj pre ekológiu a pre našich obyvateľov mesta.“


Žiar nad Hronom zabezpečujú pre občanov respirátory

teraz.sk | 10.2.2021 | TASR

Žiar nad Hronom 10. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom rozdá seniorom starším ako 65 rokov respirátory, s ich distribúciou chce začať vo štvrtok (11. 2.). Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke. Podobné aktivity v uplynulých dňoch avizovali aj viaceré obce v okrese. „Nárok na pridelenie respirátoru majú obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí užívajú byt alebo dom, v ktorom majú nahlásený trvalý pobyt a ktorí v tomto roku dovŕšili minimálne 65 rokov,“ uviedlo mesto Žiar nad Hronom s tým, že každý senior dostane jeden respirátor. Samospráva ich bude distribuovať prostredníctvom predsedov bytových spoločenstiev, v rámci rodinných domov ich budú roznášať priamo zamestnanci mestského úradu. Už na začiatku februára respirátory svojim obyvateľom rozdala obec Bzenica, kde dva kusy dostal každý obyvateľ obce starší ako 15 rokov. „Rozdali sme viac ako 1000 respirátorov,“ potvrdil starosta Pavol Mazúr s tým, že Bzenica bola zrejme prvou obcou v okrese, ktorá túto aktivitu avizovala. Respirátory typu FFP2 svojim obyvateľom poskytla aj obec Janova Lehota, určené sú pre ľudí starších ako 50 rokov i tých, ktorí trpia vážnymi zdravotnými problémami. V stredu začali s distribúciou respirátorov v obci Ihráč, do každej domácnosti navyše dodajú aj desať kusov jednorazových rúšok. „Záleží nám na zdraví občanov. Respirátory, ktoré predstavujú lepšiu ochranu ako rúška, dostane každý, či je to dieťa alebo dôchodca,“ povedal pre TASR starosta Ján Kubík s tým, že obec nakúpila 1500 rúšok a 1100 respirátorov. Respirátory FFP2 pre každého obyvateľa na svojej webovej stránke prisľúbila aj obec Pitelová.


Práce na mestskom domove dôchodcov v Žiari nad Hronom finišujú

teraz.sk | 9.2.2021 | TASR

Nový domov dôchodcov má mať kapacitu 40 lôžok, mesto projektom reaguje na vysoký dopyt po umiestnení do zariadení pre seniorov zo strany svojich obyvateľov.

Žiar nad Hronom 9. februára (TASR) – Práce na domove dôchodcov, ktorý mesto Žiar nad Hronom buduje v prístavbe biskupského kaštieľa, finišujú. Stavba by mala byť samospráve odovzdaná do konca prvého štvrťroka. Pre TASR to povedal vedúci kancelárie primátora Martin Baláž. „Aktuálne sa uskutočňujú práce v interiéri a rozsiahle práce na parkovisku aj pri vstupe okolo kaštieľa,“ uviedol Baláž s tým, že stavba by mala byť v najbližších mesiacoch odovzdaná mestu. Ako dodal, nasledovať budú legislatívne kroky. Mesto musí získať licenciu a všetky potrebné povolenia na zaradenie do siete sociálnych služieb. „Domov dôchodcov by tak možno mohol fungovať od začiatku roka 2022,“ prezradil Baláž s tým, že určenie termínu je v tejto fáze ešte problematické. Projekt mestského domova dôchodcov začala samospráva realizovať v minulom roku. Vzniknúť má rekonštrukciou prístavby k biskupskému kaštieľu z 80. rokov 20. storočia. „Objekt zmenil svoj tvar, bola vytvorená sedlová strecha, vymenená bola fasáda, okná i dvere,“ vymenoval Baláž s tým, že pri obnove budovy sa mesto snažilo čo najviac priblížiť historickej podobe kaštieľa. Nový domov dôchodcov má mať kapacitu 40 lôžok, mesto projektom reaguje na vysoký dopyt po umiestnení do zariadení pre seniorov zo strany svojich obyvateľov. „Neustále máme veľa žiadostí, preto sme si povedali, že je tu priestor pre menší domov dôchodcov,“ vysvetlil Baláž.


Žiar nad Hronom, Kremnica a Žarnovica v pondelok školy neotvoria

teraz.sk | 7.2.2021 | TASR

Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvádza to na svojej oficiálnej webstránke.

Žiar nad Hronom 7. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom v pondelok (8. 2.) svoje školy a škôlky neotvorí. Samospráva poukazuje na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvádza to na svojej oficiálnej webstránke. „Na základe odporúčania okresného krížového štábu zo dňa 5. februára a zohľadnenia aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, ale aj v okrese Žiar nad Hronom sme prijali rozhodnutie, že od budúceho týždňa sa základné a materské školy v meste neotvoria,“ informuje mestský úrad občanov. Zatvorené ostávajú aj školy v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom. Základné školy Pavla Križku a na Angyalovej ulici od pondelka mesto neotvorí. „Obe základné školy pokračujú od 8. februára v dištančnom vzdelávaní, rovnako by mala postupovať aj Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu. Materská škola na Dolnej ulici a jej elokované pracovisko na Ulici Juraja Langsfelda budú od pondelka tiež uzavreté. Neotvára sa ani zberná trieda,“ dodáva kremnická samospráva na svojej internetovej stránke. V dištančnom vzdelávaní od pondelka naďalej pokračujú aj žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl v meste Žarnovica. Materská škola na ulici Andreja Sládkoviča bude v prevádzke naďalej v obmedzenom režime len pre rodičov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ich práca im neumožňuje pracovať z domu. Prevádzka škôlky bude od 6.30 do 15.30 h a platí to aj pre elokované triedy. „Základná umelecká škola v Žarnovici naďalej vyučuje dištančnou formou,“ uzatvára mesto na svojej oficiálnej webstránke.


Koronavírus: V Žiari nad Hronom otvoria cez víkend 9 odberových miest

aktuality.sk | 4.2.2021 | TASR

Mesto Žiar nad Hronom otvorí počas víkendu deväť odberových miest, ktoré budú môcť obyvatelia využiť na bezplatné antigénové testovanie.

Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.

Mesto odberové miesta otvorí v sobotu i v nedeľu od 8.00 h do 20.00 h. Záujemcovia o testovanie sa budú môcť opäť prihlásiť cez rezervačný systém. Odberové miesta v dome kultúry a v mestskom kultúrnom centre budú rovnako ako po minulé víkendy k dispozícii bez nutnosti registrácie.

„Keďže je náš okres zaradený do stupňa 6 v spúšťajúcom sa COVID automate a pri plánovanom návrate detí do škôl je potrebný test aspoň jedného z rodičov, počas víkendu pripravujeme možnosť otestovať sa pre každého záujemcu," vysvetlil na sociálnej sieti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.

Odberové miesta otvorí počas víkendu aj Kremnica. Samospráva obyvateľom poskytne možnosť absolvovať bezplatné antigénové testovanie v priestoroch mestského kultúrneho strediska a v mestskej telocvični. Tímy zdravotníkov budú k dispozícii od 7.00 h do 19.00 h.


Biskupský

Noviny Žiarskej kotliny | 2.2.2021 | Iveta Štrauchová / Ana Šípošová

Iveta Štrauchová, redaktorka, Stredné Slovensko:

„Situácia na covidových oddeleniach v nemocniciach sa výrazne zhoršuje. Najvyťaženejšie sú lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Niektoré z nich nie sú schopné prijímať ďalších pacientov. Jednou z nich je nemocnica v Žiari nad Hronom. Pokračuje hovorkyňa Jana Fedáková.“

Jana Fedáková, hovorkyňa nemocnice v Žiari nad Hronom:

“K dnešnému dňu je na covid lôžkach žiarskej nemocnice hospitalizovaných 44 pacientov, z toho zdravotný stav troch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Kapacity nemocnice sú aktuálne naplnené a momentálne už nie sme schopní prijímať ďalších covid pacientov.“


Nemocnica v Žiari n. Hronom už nie je schopná prijať ďalších covid pacientov

Rádio Slovensko | 3.2.2021 | Iveta Štrauchová / Ana Šípošová

Iveta Štrauchová, redaktorka, Stredné Slovensko:

„Situácia na covidových oddeleniach v nemocniciach sa výrazne zhoršuje. Najvyťaženejšie sú lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Niektoré z nich nie sú schopné prijímať ďalších pacientov. Jednou z nich je nemocnica v Žiari nad Hronom. Pokračuje hovorkyňa Jana Fedáková.“

Jana Fedáková, hovorkyňa nemocnice v Žiari nad Hronom:

“K dnešnému dňu je na covid lôžkach žiarskej nemocnice hospitalizovaných 44 pacientov, z toho zdravotný stav troch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Kapacity nemocnice sú aktuálne naplnené a momentálne už nie sme schopní prijímať ďalších covid pacientov.“


Biskupský kaštieľ plánujú sprístupniť

Noviny Žiarskej kotliny | 2.2.2021 | TASR

Samospráva začala s rekonštrukciou biskupského kaštieľa už minulý rok. Priestory chceli sprístupniť verejnosti, avšak musia počkať na zlepšenie aktuálnej situácie s covid-19.

ŽIAR NAD HRONOM Á Mesto Žiar nad Hronom plánuje po uvoľnení protipandemických opatrení sprístupniť verejnosti zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa.

V minulom roku tu samospráva zriadila reprezentačnú sieň mesta i izbu Štefana Moyzesa, aktuálne pracuje na presídlení galérie Júla Považana. TASR o tom informoval vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

„V minulom roku sa nám podarilo prerobiť biskupskú sieň, kde sme spravili reprezentačnú sieň. Konať sa tu budú mestské zastupiteľstvá či reprezentačné obrady,“ uviedol Baláž. Ako dodal, priestor si bude možné prenajať aj na organizovanie svadieb či menších kongresov.

Do priestorov kaštieľa mesto presídlilo aj archeologickú a etnografickú expozíciu a zriadilo izbu Štefana Moyzesa.

„V tomto roku pracujeme na presídlení galérie Júla Považana,“ doplnil Baláž.

Zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa chcelo mesto verejnosti predstaviť už na jeseň minulého roka, plány však prekazila pandémia nového koronavírusu.

Samospráva budovu biskupského kaštieľa kúpila v roku 2018 so zámeromvytvorenia reprezentačného sídla mesta.

„So žiadosťami o dotáciu od ministerstva kultúry na renováciu fasády sme neuspeli az rozpočtu mesta si to nemôžeme dovoliť,“ vysvetlil Baláž s tým, že výdavky na tieto práce prevyšujú milión eur.

Mesto sa preto rozhodlo o postupnú obnovu interiéru s cieľom sprístupniť aspoň niektoré časti kaštieľa.

V budúcnosti by mesto chcelo zrekonštruovať aj kaplnku a ďalšie priestory v interiéri, ktoré by v prípade záujmu mohli poslúžiť niektorým organizáciám pôsobiacim v Žiari nad Hronom.

Víziou je vytvoriť priestor pre komunity či umelcov. Baláž však dodáva, že projekt obnovy kaštieľa je výzvou aj do ďalších rokov.


Milan Dvonč odišiel do futbalového neba

Noviny Žiarskej kotliny | 2.2.2021 | Jozef Mikuš

ŽIAR NAD HRONOM Uplynulý týždeň priniesol aj smutnú správu. V utorok 26. januára vo veku nedožitých 72 rokov do futbalového neba odišiel bývalý hráč a tréner FK Žiar nad Hronom Milan Dvonč. „Odchovanec žiarskeho futbalu patril do generácie, ktorá v Žiari nad Hronom začiatkom 70. rokov hrala 1. SNL. Hrával na poste stredného obrancu. Po skončení hráčskej kariéry pôsobil v žiarskom futbale ako tréner mládeže, mužov alebo žiačok futbalového klubu.

Na slávnostnom otvorení zmodernizovaného futbalového štadióna mu bolo, spolu so spoluhráčmi sezóny 1973/74, od primátora mesta Petra Antala, udelené ocenenie za prínos pre rozvoj žiarskeho futbalu,“ napísal o Milanovi Dvončovi klub FK Pohronie na svojom Facebooku.

Česť jeho pamiatke.


Samosprávne kraje pripravujú očkovacie centrá

RTVS Jednotka | 1.2.2021 | Marek Pivoluska / Ľubomír Bajaník

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Samosprávne kraje chcú urýchliť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Lídrom je Banskobystrický kraj, ktorý už aj vytypoval miesta na prvé očkovacie strediská. Kraje chcú byť pripravené, keď bude dostatok vakcín. Rezort zdravotníctva ich ponuku zatiaľ reálne nevie využiť.“

Marek Pivoluska, redaktor: „Samosprávne kraje chcú pomôcť a koordinovať vakcináciu na svojom území. Plánujú preto pripraviť nevyužívané budovy, v ktorých by mohli ľudí očkovať aj ambulantní lekári.“

Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Ak štát a vláda v týchto dňoch testuje na pleciach samospráv, tak ani očkovanie nezvládne bez nás. A ak sa aj do toho pustí bez nás, bude to trvať oveľa dlhšie.“

Marek Pivoluska: „Banskobystrický samosprávny kraj chce do konca februára zriadiť minimálne desať očkovacích centier. Jedno také by sa malo nachádzať aj v tejto budove, kde v minulosti v Banskej Bystrici sídlila stredná škola či krajský súd.“

Ondrej Lunter: „Čakajú nás ešte obhliadky, čakajú nás konzultácie aj s odborníkmi a samotná aj príprava, ale najneskôr do konca februára táto budova by mala byť sprevádzkovaná s minimálnou kapacitou päťsto zaočkovaných ľudí denne.“

Marek Pivoluska: „Banskobystrický kraj chce zriaďovať centrá najskôr v spádových okresných mestách.“

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec (Za ľudí): „Máme priestory, máme kapacity, sme schopní tieto veci zabezpečiť.“

Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom (Most-Híd): „Nemôžeme to však nechávať čisto na nemocnice preto, lebo ako Žiar nad Hronom je nemocnica spádová pre tri okresy, čo je obrovské množstvo ľudí. Ak by sme išli tým tempom, ako to ide doteraz a hoci by sme mali dostatok vakcín, tak by skutočne sa táto doba len naťahovala.“

Marek Pivoluska: „Podľa vedenia kraja by dokázali zriadením centier očkovať denne päťnásobne viac ľudí ako v súčasnosti. Rezort zdravotníctva síce aktivitu krajov víta, zatiaľ ale s nimi nepočíta.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Ak prídu na Slovensko vakcíny, ktoré sa budú môcť dať skladovať inak. Samozrejme, sme otvorení možnostiam a vítame túto iniciatívu samosprávnych krajov. Avšak aktuálne je to v rovine debát a bude to závisieť od počtu vakcín, ktoré na Slovensku máme a od možnosti ich skladovania.“

Marek Pivoluska: „Aktuálne štát zriaďuje na Slovensku tridsaťsedem vakcinačných centier. Postupne by ich malo byť päťdesiat.“

Ľubomír Bajaník: „Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil hlásenia o podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti COVIDu-19. Prišlo štyristopäťdesiattri hlásení, z toho dvadsaťpäť závažných. Súvislosť medzi očkovaním a jedným nahláseným úmrtím vyhodnotil ústav ako možnú. Viac sa dočítate aj na našom novom spravodajskom webe, ktorý sme dnes spustili aj s aplikáciou spravy.rtvs.sk. Na očkovanie, výhody i riziká sa spýta Iveta Gombošová v mimoriadnej relácii naživo dnes večer na Jednotke.“


Druhé kolo testovania v červených okresoch

Rádio Slovensko | 30.1.2021 | Diana Murdziková / Karolína Lacová

Karolína Lacová, moderátorka: „V tridsiatich siedmich červených okresoch pokračuje druhé kolo testovania na koronavírus. Skríning sa opakuje tam, kde pozitivita v predošlom kole presiahla hranicu 1,01%. Najskôr sa pozrieme do metropoly východu.“

Diana Murdziková, redaktorka (Košice): „Situácia podľa vedenia mesta môže byť nezvládnuteľná. Primátor Jaroslav Polaček preto vyzýva obyvateľov na dodržiavanie lockdownu i všetkých hygienických nariadení, aby sa prišli otestovať. Čakanie počas testovania v sobotu bolo minimálne alebo žiadne. Fungovalo 70 testovacích miest. Registrácia je elektronická, takto zvýšili efektivitu testovacích miest. Za hodinu vedia pretestovať takmer 50 záujemcov. Pokračuje primátor Košíc Jaroslav Polaček.“

Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice: „Test, celá akcia trvá približne 2 minúty, aj so samotnou registráciou.“

Diana Murdziková: „V Košiciach ide už o štvrtý testovací víkend. Obyvatelia to neberú ako príťaž, ale ako nutnosť pri potláčaní šírenia pandémie. Prichádzajú, lebo sú opatrní.“

Obyvateľ mesta Košice: „Nie, neprekáža vôbec. Si myslím, že pomáha to bezpečnosti, aj človek vie, či je negatívny, pozitívny.“

Obyvateľka mesta Košice: „Keď ľudia budú zodpovední a budú sa testovať, tak to bude určite lepšie.“

Diana Murdziková: „Už včera počas prvého testovacieho dňa sa pozitivita blížila k jednému percentu a aj dnes.“

Obyvateľka mesta Košice: „Ľudia nesedia doma, jednoznačne.“

Obyvateľka mesta Košice: „Nech idú čísla dole a bude dobre.“

Diana Murdziková: „Košice spustili na magistráte aj veľkoplošnú obrazovku, kde sú aktuálne čísla testovania. Vďaka elektronickému prepojeniu sú na nej najaktuálnejšie čísla, koľko testov sa už vykonalo, koľko je pozitívnych a aké je percento pozitivity.“

Iveta Štrauchová, redaktorka (stredné Slovensko): „Do štrnástej hodiny prišlo na odberné miesta vo Zvolene približne 5200 ľudí. S pozitívnym výsledkom odišlo necelých 40 z nich. Zvolenčania sa môžu nechať otestovať už len počas troch nasledujúcich hodín. Pre minulotýždňový nižší záujem testovali len dnes. Primátorka Lenka Balkovičová.“

Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen: „Zdravotnícky personál, ale aj tí administratívni pracovníci už druhý týždeň by ťahali celý víkend. Pritom v nedeľu tá účasť je veľmi veľmi nízka, takže ja si myslím, že tá kumulácia tých všetkých argumentov vlastne nás donútila sa rozhodnúť takto.“

Iveta Štrauchová: „V Žiari nad Hronom tento víkend otvorili po minulotýždňovej skúsenosti menej odberných miest. Namiesto odhadovaného počtu prišla približne polovica ľudí. Mesto tak na testovanie vynaložilo o 19-tisíc eur viac ako mu preplatí štát. Primátor Peter Antal.“

Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom: „Teraz sme už to pripravovali racionálnejšie, aj čo sa týka počtu pracovníkov, počtu miestností tak, aby sme boli zhruba minimálne na tej nule.“

Iveta Štrauchová: „Okresy Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš sa pár hodín pred začatím testovania dostali medzi zelené okresy. Testovať tak svojich obyvateľov nemuseli. Potrebný materiál a zdravotníkov však už mali zabezpečených. Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.“

Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok: „My tuná plytváme po stránke finančnej, technickej, alea samozrejme aj z tých ľudských zdrojov a to nie dobre. My si budeme v rámci refundácie žiadať plnú výšku nákladov za jednotlivé odberné mobilné miesto, ktoré je zdokumentované, pretože toto nie je naša vina.“

Iveta Štrauchová: „V Žilinskom a Banskobystrickom kraji sa testovalo spolu v jedenástich okresoch.“

Jana Obrancová, redaktorka (okres Hlohovec): „V okresnom meste dnes predpoludním otestovali vyše 1500 ľudí. Pozitivita podľa primátora Miroslava Kollára dosiahla 1,7 desatín percenta.“

Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec: „To je nižšia pozitivita ako sme mali teda za celý okres minulý víkend, ale keď to porovnám s číslami za sobotu dopoludnia pred týždňom, tak vtedy sme mali o čosi nižšie čísla, ale postupne nám to v priebehu testovania stúpalo až niekde 2,6%.“

Jana Obrancová: „Mesto odberné miesta zabezpečilo tak, aby sa netvorili takmer žiadne rady, čo ľudia privítali.“

Obyvateľ mesta Hlohovec: „Testy nie sú dokonalé, ale o to viac kvitujem tých pozitívnych, to má nejaký zmysel.“

Obyvateľka mesta Hlohovec: „Bolo by dobré keby sme sa teda všetci otestovali a už teda nech vieme výsledok, či vlastne sa otvorí niečo, či neotvorí.“

Jana Obrancová: „V neďalekej obci Madunice ľudia na odberných miestach okrem certifikátov dostali podľa starostky Aleny Jelušovej aj čosi navyše.“

Alena Jelušová, starostka obce Madunice: „Keďže nám nejaké peniaze alebo poviem, že sme boli plusoví minulý týžden, tak sme potom rozhodli, že každému, kto sa príde dať otestovať, podarujeme jeden respirátor.“

Jana Obrancová: „Darček v podobe ochrannej pomôcky mnohých potešil.“

Obyvateľ obce Madunice: „Je to taká milá pozornosť v tejto dobe.“

Obyvateľ obce Madunice: „To ľuďom pomôže, hlavne starším, ktorí nevedia, kde to ako zohnať.“


Zo zmrzlinárne bude komunitné centrum

Žiarske ECHO | 29.1.2021 | Lucia Líšková

Združenie MYesto chce prestavbou stánku prispieť k zmierneniu dosahov klimatickej krízy a zanechať menej zdevastovanú planétu pre budúce generácie. ŽIAR NAD HRONOM.

Chátrajúca budova, ktorá v centre mesta slúžila na predaj zmrzliny, by už tento rok mala dostať nové využitie. Občianske združenie spolu s neformálnymi komunitami pripravilo projekt, vďaka ktorému sa unimobunka zmení na ekologické centrum s rozsiahlym využitím.

Projekt dostal názov Budujeme Búdu. Za jeho realizáciou stojí nové občianske združenie MYesto sídliace v Žiari nad Hronom. Združenie vo svojich aktivitách spolupracuje s neformálnymi komunitami Swap v Žiari nad Hronom a Žiarovky.

Rôznorodé využitie

Centrum plánujú otvoriť už v júni. Aj keď je priestor bývalej zmrzliny pomerne malý, vďaka rekonštrukcii bude mať veľké využitie. V budúcnosti by sa tu mali organizovať rôzne semináre, diskusie, premietania a výstavy. Okrem kancelárie občianskeho združenia a skladu oblečenia tam vznikne komunitná dielňa, ktorá bude dostupná pre všetkých obyvateľov mesta.

„Bude tu k dispozícii šijací stroj a rôzne materiály. Ľudia si tu môžu opraviť svoje veci, prípadne niečo ušiť za malú protislužbu,“ vysvetľuje zakladateľka združenia MYesto Kamila K. Beňová.

Zároveň dodáva, že v zadnej časti objektu by mala byť umiestnená verejná skriňa. Odtiaľ si ľudia oblečenie môžu zobrať, ale aj priniesť nevyužívané šatstvo. Oblečenie by malo byť v dobrom stave, aby našlo ďalšie využitie. Súčasťou centra bude verejná nástenka, kde môžu obyvatelia zanechať odkaz či inzerát.

Zakladateľka uvažuje aj nad vytvorením stabilného miesta pre rastlinkový swap. Ten prebieha podobne ako swap oblečenia, ktorý funguje na princípe vzájomného vymieňania. Rastlinu, o ktorú sa už neviete starať, doň môžete priniesť alebo si odtiaľ zobrať rastlinu od niekoho iného.

Projekt podporuje aj mesto

„Pri realizácii swapov oblečenia sme nemali k dispozícii žiadne miesto, kde by sme oblečenie mohli uskladniť, a myšlienka mať svoje vlastné miesto na organizáciu swapov sa nám všetkým v tíme páčila,“ hovorí o začiatkoch projektu Kamila K. Beňová. S projektom rekonštrukcie opustenej budovy združenie oslovilo aj mesto. „Zvažujeme spoluprácu s občianskym združením. Projekt a ich budúce zámery sa nám veľmi páčia.

Veríme, že z dlhšie nevyužívaného objektu vznikne architektonicky zaujímavé komunitné centrum,“ hovorí vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Z objektu v centre mesta by chcelo združenie vytvoriť miesto neformálneho stretávania sa rôznych ľudí. „Chceme aktívne spolupracovať s okolitými susedskými komunitami, ale tiež osloviť čo najširšie spektrum obyvateľov Žiaru nad Hronom a blízkeho okolia. Keďže Búda je situovaná v centre mesta, môže slúžiť na spájanie rôznych komunít za účelom spolupráce, výmeny ideí a informácií.

Má byť miestom stretávania sa rôznych vekových kategórií, sociálnych, vzdelanostných a názorových skupín, ktoré sa za iných okolností nemajú kde stretnúť,“ vysvetľuje Kamila K. Beňová zo združenia MYesto.

Špecifikom Búdy bude jej vnútorný aj vonkajší charakter. Väčšina aktivít bude prebiehať vo verejnom priestore na čerstvom vzduchu. „Na vonkajších swapoch podporíme cirkuláciu odevov medzi ľuďmi nielen ekologickým, ale aj bezpečným spôsobom,“ hovorí Beňová.

Dodáva, že v boji proti pandemickej kríze chcú byť nápomocní aj šitím rúšok zo získaných textílií.

„Získavanie oblečenia prostredníctvom swapu je jedným z krokov, ako bojujeme proti klimatickej kríze. Textilný a odevný priemysel, najmä vo forme tzv. fast fashion (pozn. red. rýchla móda), je jedným z najväčších producentov uhlíkovej stopy a znečisťovateľom životného prostredia. Chceme prostredníctvom Búdy vytvoriť v meste stabilnú možnosť získavania oblečenia výmenou. Naším cieľom je naviesť čoraz viac ľudí k zmene spotrebiteľského správania sa,“ informuje Kamila K. Beňová.


Žiar na testovaní prerobí!

Pravda | 28.1.2021 | tasr

Na skríningovom testovaní sa v odberových miestnostiach zriadených mestom Žiar nad Hronom počas víkendu zúčastnilo 6 757 ľudí, samospráva však bola pripravená na vykonanie 12-tisíc testov. V dôsledku toho mesto na skríning vynaložilo o 19-tisíc eur viac, ako predstavuje suma, ktorú samospráve prepiati štát.


Výsledky víkendového testovania v Žiari: Ako sme na tom s COVID-19?

dnes24.sk | 25.1.2021 | TASR

Skríningové testovanie je za nami. V Žiari nad Hronom sa počas troch dní otestovali tisíce ľudí, desiatky z nich s pozitívnym výsledkom.

Celkom 6 700 ľudí využilo počas troch dní odberové miesta na antigénové testovanie v Žiari nad Hronom. Pozitivita v meste dosiahla 1,139 %. Informoval o tom primátor mesta Peter Antal na sociálnej sieti.

„Ďakujem všetkým, ktorí prišli a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, zdravotníkom aj administratívnym pracovníkom. Boli to hodiny a hodiny mravenčej práce a bez ich úsilia by sme to nezvládli,“ uviedol primátor.

V piatok navštívilo odberové miesta 1 437 ľudí, pozitivita činila 0,417 %. Najviac ľudí využilo podľa zverejnených výsledkov na testovanie sobotu, kedy ich prišlo do miestností 3 273. Za sobotu bola pozitivita na úrovni 1,235 %. V nedeľu sa otestovalo 2 083 ľudí, z nich 31 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,488 % pozitivitu.

Testovanie prebehlo aj v neďalekej Kremnici, kde boli obyvateľom k dispozícii dve odberové miesta počas soboty a nedele. Podľa informácií, ktoré zverejnil primátor Alexander Ferenčík, bolo v meste spolu otestovaných 1 871 ľudí, z toho 23 pozitívnych, čo je 1,23 %.


Piatkové termíny v Žiari nad Hronom sú plne obsadené: Otestovať plánujú 1300 ľudí

cas.sk | 22.1.2021 | TASR

Žiari nad Hronom sa začalo v piatok ráno skríningové testovanie na nový koronavírus v odberových miestnostiach zriadených samosprávou. Prvý deň sú k dispozícii tri odberové miesta, ktoré sú vďaka rezervačnému systému plne obsadené.

Pre TASR to potvrdil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž. “Otvorili sme tri odberové miesta na základných školách, ktoré sú určené len pre občanov, ktorí si rezervovali termín testu. Neevidujeme žiadne problémy, pred miestnosťami sa netvoria žiadne rady,” uviedol Baláž. Dodal, že piatkové termíny sú plne obsadené, mesto tak počas prvého dňa otestuje približne 1300 ľudí.

“Na víkend je stále voľných množstvo rezervácií, ďalšie budeme podľa potreby pridávať. Rezervovať si termín na antigénové testovanie bude možné aj v sobotu,” povedal Baláž s tým, že samospráva v piatok zverejní aj zoznam miestností na voľné testovanie bez registrácie.

Žiar nad Hronom počas víkendu otvorí celkom 14 odberových miest. Tri z nich sa budú nachádzať v priemyselnom parku a určené budú pre zamestnancov a rodinných príslušníkov spoločností Slovalco a Nemak. Odberové miestnosti budú otvorené od 8.00 do 20.00 h, mesto verí, že počas víkendu dokáže otestovať od 12.000 do 13.000 ľudí.

Okresný úrad (OÚ) v Žiari nad Hronom eviduje v rámci skríningového testovania zo strany samospráv zriadenie 45 odberových tímov. Okrem Žiaru nad Hronom a Kremnice plánuje v Žiarskom okrese odberové miesto v rôznych termínoch zriadiť aj 26 obcí. “Mestá a obce nebudú vydávať modré certifikáty, ale potvrdenia podľa vzoru ministerstva zdravotníctva opatrené pečiatkou mesta či obce,” povedal pre TASR prednosta OÚ Michal Zdycha.


Smutná správa: Navždy nás opustil dlhoročný žiarsky lekár

dnes24.sk | 21.1.2021 | redakcia

Na chirurgickom oddelení a v chirurgickej ambulancii v Žiari nad Hronom pôsobil zosnulý lekár celý profesionálny život.

V stredu 20. januára 2021 nás navždy opustil MUDr. Milan Maňkoš, ktorý by o niekoľko dní oslávil 75 rokov. O úmrtí informuje mesto Žiar nad Hronom na svojom oficiálnom webe.

„Po ukončení štúdia v roku 1979 nastúpil do nemocnice v Žiari nad Hronom, kde pôsobil celý život na chirurgickom oddelení a v chirurgickej ambulancii. Okrem odbornosti ho charakterizovala ľudskosť, pokoj, pokora a priateľstvo,“ uvádza radnica.

Ku kondolenciám sa pridali aj predstavitelia mesta. „Bol významnou lekárskou osobnosťou, ktorá celý svoj profesijný život prežila v žiarskej nemocnici. Úprimnú sústrasť celej rodine,“ uviedol na sociálnej sieti primátor mesta Peter Antal.

K udalosti sa vyjadril aj viceprimátor Ladislav Kukolík, ktorý bol bývalým kolegom zosnulého lekára. „Pracoval som s ním v našej žiarskej nemocnici celý svoj profesionálny život, 38 rokov. Poznali sme ho ako pokorného, skromného, čestného, zodpovedného, slušného, mimoriadne ľudského a empatického kolegu, chirurga a človeka s veľkym Č,“ napísal na sociálnej sieti Kukolík.


Koronavírus: Mestá tlačia vlastné potvrdenia o testoch. V Žiari ich dajú do obálok z volieb

aktuality.sk | 20.1.2021 | Iva Zigová

Pri skríningovom testovaní nemusíte dostať “modrý certifikát”. Platia rôzne druhy potvrdení.

ŽIAR NAD HRONOM. Starostovia a primátori musia počas organizácie skríningového testovania v najbližších dňoch riešiť aj to, aké potvrdenia o výsledku testovania ľuďom na odberových miestach dajú.

„Na začiatku týždňa sme dostali informáciu, že “modrých certifikátov”, aké dostávali ľudia pri plošnom testovaní na jeseň, nie je dosť. Teraz si teda potvrdenia pre skríningové testovanie tlačíme v rámci našich kapacít," povedal vedúci kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom Martin Baláž.

Použijú prebytky z volieb

Len v Žiari budú počas víkendu, keď výrazne posilnia mobilné odberové miesta v samotnom meste a ďalšie vytvoria v priemyselnom parku, potrebovať približne 12-tisíc takýchto dokladov. Každý z nich bude musieť niekto opečiatkovať.

Riešiť museli aj to, kde vziať narýchlo obálky. “V čase, keď na to máte pár dní a všetky obchody tohto druhu sú pozatvárané, celkom problém. Výsledok testu je pritom osobným údajom. Napokon sme improvizovali, zistili sme, že nám ostali prebytky obálok z volieb,” priblížil Baláž.

Vlastné potvrdenia s hlavičkou mesta pri komunitnom testovaní minulý víkend použili aj v krajskej Banskej Bystrici.

„Každý otestovaný dostal lekárom podpísané potvrdenie o výsledku v zmysle metodiky k testovaniu formou antigénových testov ministerstva zdravotníctva. Takto to bude aj počas skríningového testovania," potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Platia rôzne potvrdenia

Ministerstvo zdravotníctva na dopyty odpovedalo, že pri skríningovom testovaní na potvrdenie výsledku testu nie je určený výlučne “modrý certifikát”.

Tlačivo si ľudia môžu stiahnuť aj zo stránky ministerstva a dať si ho potvrdiť priamo v mobilnom odberovom mieste. Takýto doklad by mal platiť.

Tým, že rozhodnutie kabinetu o plošnom skríningu je operatívna reakcia na pandemický vývoj a času bolo málo, argumentuje pri nedostatku “modrých certifikátov” rezort vnútra.

„Z časového hľadiska nebolo možné zabezpečiť certifikáty tak ako počas novembrovej akcie, preto štát pristúpil k možnosti preukazovať sa potvrdením podľa vzoru vydaného rezortom zdravotníctva. Jeho súčasťou bude pečiatka obce," konkretizovali z kancelárie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Pýtali sme sa aj, či pri takýchto tlačivách nevidia väčšiu hrozbu falšovania ako pri “modrých certifikátoch”. Rezort vnútra odpovedal, že riziko falšovania nemožno vylúčiť pri žiadnom doklade.

„Predpokladáme, že každý obyvateľ našej krajiny si uvedomuje trestnoprávne následky plynúce z podvodného konania počas núdzového stavu," reagoval rezort.

Potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového či PCR testu vykonanom najskôr 18. januára bude od 27. januára do 2. februára treba napríklad na cestu do práce, na poštu, banky či na pobyt v prírode.

Výnimka platí pre ľudí nad 65 rokov a deti do 15 rokov.


Žiar a Lutilu prepoja

Noviny Žiarskej kotliny | 19.1.2021 | Kristína Mindáková

Okrem vybudovania nového chodníka plánuje samospráva vyznačiť aj cyklistické trasy. Chce tak zatraktívniť výlety na bicykli po okolí a zároveň pritiahnuť cykloturistov.

ŽIAR NAD HRONOM V roku 2020 vedenie mesta Žiar nad Hronom odložilo projekt prepojenia Žiaru nad Hronom a Lutily novým chodníkom pre chodcov a cyklistov. Ten by preto chceli zrealizovať tento rok.

Rovnako chcú začať vyznačovať nové cyklistické trasy v žiarskom regióne, ktoré zatraktívnia jednak krátke výlety na bicykli po okolí a zároveň pritiahnu cykloturistov.

Približne 40-tisíc eur

Hovorca Žiaru nad Hronom Martin Baláž vysvetľuje, že tento projekt museli ešte v minulom roku odložiť pre aktuálnu situáciu spojenú s koronavírusom.

Podľa neho nepôjde o klasickú cyklokomunikáciu a primárnym dôvodom jej vybudovania je to, aby cyklisti a chodci nemuseli ísť po hlavnej ceste.

„Pôjde o cestu, ktorá bude vybudovaná nie klasickým spevneným povrchom, ako je asfalt, ale bude viac-menej zo štrkového materiálu. Samozrejme, nebude určená pre motorové vozidlá,“ ozrejmuje Baláž.

Začínať bude v mieste, ako začína Žiar nad Hronom, záhradkárska oblasť pod Kauflandom, odkiaľ sa dá dostať smerom hore do mesta alebo ďalej poľnou cestou smerom pod Šibeničný vrch až pod Park Štefana Moyzesa. Odtiaľ sa bude táto cesta tiahnuť popri záhradkách, prejde na druhú stranu cez Lutilský potok a napojí sa na cestu pri katastrálnom území obce Lutila.

„Už minulý rok sme na to mali v rozpočte vyčlenené peniaze, predbežný plán je investícia vo výške okolo 40tisíc eur,“ poznamenáva.

Pôjde len o značenie

V roku 2018 samospráva urobila cyklochodník, ktorý sa tiahne od sídliska Sever, až po Priemyselný park smerom cez Kortínu a dá sa ním vyznačenou komunikáciou dostať cez celé mesto. Rozvoj cyklistickej dopravy v Žiari nad Hronom má však na starosti Banskobystrický samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON.

„Rozhodli sme sa, že vyznačíme nové cyklistické trasy. Samozrejme, chceme spolupracovať s niekým, kto s tým má skúsenosti. Nebudeme nič stavať ani upravovať, ale pôjde čisto len o značenie. Aby mali ľudia informácie, kadiaľ sa dá prejsť cez naše mesto na Handlovú alebo do Kremnice a podobne,“ hovorí Martin Baláž s dôvetkom, že zatiaľ však ide ešte len o zámer, ktorý by chceli realizovať, pokiaľ to bude možné, tento rok.

„Necháme to na odborníkov, ktorí sa venujú označovaniu cyklotrás. Už sme robili nejakú predbežnú sondáž, tak sa nám niekoľko dobrovoľníkov aj prihlásilo,“ dodáva na záver.


V Žiari nad Hronom pribudnú ďalšie odberové miesta

myziar.sme.sk | 18.1.2021 | Lucia Líšková

Mesto pripravuje niekoľko nových odberových miest, na ktorých by sa vďaka online registrácii nemuselo čakať v radoch.

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom od utorka 19. januára spustí systém online registrácie na testovanie na COVID-19. Pri väčšine nových odberových miest, tak obyvatelia nebudú musieť čakať v radoch.

Záujemcovia o testovanie sa zaregistrujú prostredníctvom online registrácie, vďaka čomu budú mať určený presný termín odberu. Prioritne sa na testovanie budú môcť zaregistrovať obyvatelia mesta Žiar nad Hronom. Ľudia z iných miest a obcí sa budú môcť na testovanie zaregistrovať najskôr v piatok 22. januára.

Mesto na svojej webovej stránke informovalo o otvorení niekoľkých nových odberových miest. Odberové miesta na testovanie na COVID-19 vzniknú v piatok 22. januára na troch základných školách. Testovanie bude možné v školách absolvovať len na základe online registrácie.

Cez víkend 23. a 24. januára by malo vzniknúť ďalších 11 odberových miest v rôznych častiach mesta. Väčšina z nich bude prijímať záujemcov o testovanie rovnako na základe online registrácie. Niektoré z nich bude možné navštíviť aj bez registrácie. Mesto však upozorňuje, že na týchto miestach bude potrebné na test počkať v rade.

Tri nové odberové miesta vzniknú cez víkend 23. a 24. januára aj v priemyselnom parku. Jedno bude slúžiť zamestnancom firmy Slovalco a dve ďalšie odberové miesta pre zamestnancov firmy Nemak. Prevádzkovatelia pripúšťajú, že ak sa kapacity nenaplnia, budú sa môcť na týchto miestach otestovať aj zamestnanci iných spoločností.

O presnom počte a miestach nových odberových miest bude mesto informovať v najbližších dňoch.


Základné školy v Žiari nad Hronom ostávajú zatvorené

teraz.sk | 13.1.2021 | TASR

Testovanie žiakov a zákonných zástupcov je naplánované na koniec budúceho týždňa.

Žiar nad Hronom 13. januára (TASR) – Kým základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom ostali po prázdninách zatvorené, do materskej školy nastúpilo v pondelok približne 70 detí. TASR o tom informovali vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž a riaditeľka MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 Martina Šimková. „V rámci mesta sme otvorili štyri elokované pracoviská, v zvyšných troch je prevádzka prerušená,“ potvrdila Šimková. V prieskume MŠ podľa riaditeľky prejavilo záujem o umiestnenie detí do škôlky približne 70 rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu alebo sú súčasťou kritickej infraštruktúry. MŠ s 28 triedami po celom meste navštevuje v bežnom režime 570 detí. „Základné školy sú tento týždeň zatvorené. Aktuálne sa robí prieskum rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorých deti by mohli od budúceho týždňa navštevovať školské kluby. V rámci nich sa bude uskutočňovať aj čiastočné prezenčné vyučovanie,“ potvrdil Baláž. Počet detí, ktoré by sa mohli do škôl vrátiť, podľa jeho slov zatiaľ známy nie je. Ako podotkol Baláž, samospráva je pripravená na komunitné testovanie v školách. „Testovanie žiakov a zákonných zástupcov je naplánované na koniec budúceho týždňa. Máme dostatok zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, ochranných pomôcok aj hygienikmi schválené priestory priamo v školách,“ uviedol Baláž. Dodal však, že rozhodnutie vlády o testovaní v školách a jeho podobe ešte stále nie je definitívne.


Problém riešia kontinuálne

Noviny Žiarskej kotliny | 12.1.2021 | Kristína Mindáková

Autovraky ohrozujú prostredie a narúšajú vzhľad. Chcú ich odstrániť.

ŽIAR NAD HRONOM Mestá a obce bojujú každý rok s problémom výskytu autovrakov, ktoré zbytočne zaberajú verejné priestranstvá, s čím súvisí okrem iného aj znečistenie životného prostredia.

Niektoré preto vyzývajú majiteľov na ich odstránenie aj prostredníctvom svojich webových stránok a sociálnych sietí.

Nemôžu promptne reagovať

V Žiari nad Hronom riešia túto problematiku kontinuálne. Podľa slov hovorcu mesta Martina Baláža niektorí ľudia nechávajú svoje autovraky napospas osudu zámerne. Iní zas nie sú schopní situáciu s odstaveným vozidlom, ktoré je už dávno vyradené z evidencie, riešiť.

„Tieto autá zaberajú priestory na parkovanie, je to nepríjemné pre domácich, niekedy sú už aj terčom vandalizmu. Mali sme prípady, že v nich zvykli v lete prespávať aj bezdomovci,“ hovorí Baláž.

V meste aktuálne evidujú osem autovrakov, ktoré sú predmetom riešenia.

Vysvetľuje, že takéto vozidlo nemôžu len tak naložiť a niekam odviesť, pretože stále je majetkom niekoho.

„My ho začneme riešiť v určitom správnom konaní, musíme to posunúť na Okresný úrad. Buď sa správny orgán spojí s majiteľom ak je možné ho nájsť a komunikuje a vyzve ho, aby si ho odstránil, resp. ho odstránime my na vlastné náklady,“ vysvetľuje s tým, že tie si neskôr uplatnia u vlastníka pokiaľ je známy.

Tiež sa však stretávajú aj s prípadmi, kedy vlastník zomrel, teda je v riešení dedičského konania a ide o dlhodobú záležitosť. Z hľadiska mesta je najväčším problémom, že zaberajú miesto.

„Nemôžeme promptne a rýchlo zasiahnuť, že by sme ho odstránili aj keby to bolo na naše náklady.

Väčšinou je však vlastník našťastie vždy dohľadateľný,“ poznamenáva a dodáva, že proces je však ťažkopádny a ide pomaly. Výsledky však majú, každý rok vyriešia približne do desať kusov.

Majiteľa našli vždy

Mesto Nová Baňa odstránilo za minulý rok z verejných priestranstiev šesť vrakov a ročne ich býva približne medzi päť až osem.

„Zatiaľ sme nemali nejaké veľké problémy, vždy sa nám podarilo zistiť majiteľov alebo držiteľov. Prevažne postačuje ústna výzva a väčšinou ide o blokovanie parkovacích miest,“ ozrejmuje situáciu náčelník mestskej polície Róbert Muller, podľa ktorého dobre spolupracujú aj samotní občania. Tí totiž takéto prípady polícii nahlasujú aj sami.

„Zatiaľ sa nám podarilo odstrániť ich tak, že sme vyzvali samotných majiteľov alebo držiteľov. Párkrát sme ich museli vyzvať písomne, tam sme im dali lehotu podľa zákona 30 - 60 dní na zjednanie nápravy.“

Mesto musí v týchto prípadoch postupovať podľa zákona o odpadoch a vždy berie aj ohľad na to, či v konkrétnom prípade hrozí aj nejaké nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia.

Vraky tiež zhoršujú vzhľad mesta. Zatiaľ sa nestretli s prípadom, že by majiteľ zomrel alebo nebol známy, ani s tým, že by museli k odstráneniu pristúpiť sami.

Aktuálne sa v meste nachádzajú aj dve vozidlá na parkovisku, na ktoré sa vzťahuje exekúcia, medzitým majiteľ umrel a s majetkom zatiaľ nie je možné hýbať, pokiaľ neprebehne dedičské konanie.

Vyzývajú ich

Starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec vyzýva aj prostredníctvom svojej stránky na odstránenie takýchto autovrakov. Podľa neho neoprávnené využívanie verejných priestranstiev, či dlhodobo odstavené autá neschopné prevádzky popri miestnych komunikáciách, sú v obci dlhodobým problémom.

V októbri minulého roka preto sám inicioval, aby Komisia pre stavby, životné prostredie a verejný poriadok zdokumentovala všetky skládky a dlhodobo odstavené autá v obci.

Celkovo v Trnavej Hore identifikovali 21 vozidiel (vrátane dvoch traktorov).

Z tohto počtu tvoria asi polovicu autovraky, druhú polovicu predstavujú dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré síce sú opatrené evidenčnými číslami, avšak bez platnej technickej a emisnej kontroly.

„Tento problém pretrváva už dlhší čas, v minulosti sme sa snažili „urobiť poriadok“ na základe opakovaných verbálnych upozornení a žiadostí o nápravu veci, ale v podstate bez želateľného výsledku.“

Obec preto zvolila systémový prístup využívajúc zákonné možnosti,“ povedal Kravec s tým, že ročne sa ich objaví približne štyri.

Podľa jeho slov ide o zložitú situáciu a jej riešenie spočíva v možnostiach identifikácie majiteľa cez ŠPZ, WIN kód cez políciu alebo verejnou vyhláškou, ak sa týmto spôsobom nedá majiteľ zistiť, lebo ide o vrak a ŠPZ ani WIN kód už vozidlo nemá.

Hrozba aj pre životné prostredie

Zákon o odpadoch umožňuje obci vyzvať držiteľa vozidla k jeho odstráneniu z verejného priestranstva v lehote 60 dní. Ak vozidlo nie je v tejto lehote odstránené, obec ho môže premiestniť na určené parkovisko, z ktorého si ho majiteľ môže prevziať. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla. Ak si vozidlo nikto neprevezme, upovedomí sa o tom Okresný úrad, ktorý ho môže natrvalo vyradiť z evidencie. Vozidlo sa tak stane starým vozidlom a môže byť zošrotované oprávnenou spoločnosťou.

„Autovraky predovšetkým ohrozujú životné prostredie (vytekajúce kvapaliny a olej) a narúšajú estetický vzhľad obce. Taktiež predstavujú nebezpečenstvo úrazu pre ľudí, môžu byť objektom vandalizmu a v niektorých prípadoch sú aj prekážkou pri zimnej údržbe ciest,“ uzatvára Kravec.

Je to zložitý problém.

Pavel Kravec, starosta


V žiarskej nemocnici boli zaočkovaní prví zamestnanci

myziar.sme.sk | 9.1.2021 | min

Zatiaľ zaočkovali 100 zamestnancov.

ŽIAR NAD HRONOM. Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v týchto dňoch aktívne zapojila do národného očkovacieho plánu v boji proti ochoreniu COVID-19.

Nemocnice museli pripraviť vakcinačné ambulancie a vakcinačné tímy, ktorých hlavnou úlohou je v priebehu pár dní maximálne využiť dodané vakcíny a zaočkovať prihlásených zamestnancov. V žiarskej nemocnici bolo za prvé dva dni vakcinovaných spolu 100 zamestnancov.

(zdroj: Svet zdravia)

„Zavedenie vakcíny do bežného používania predstavuje prelomový míľnik v boji s ochorením COVID-19. Vďaka nej môžeme zásadne posunúť úroveň bezpečnosti pre našich zdravotníkov a pacientov. Navyše prichádza práve v období, kedy kritická akcieschopnosť nemocníc nie je podmienená počtom voľných lôžok ale zdravým personálom.

Som rád, že rovnako to vnímajú aj kolegovia z prvej línie. Dôkazom je ich vysoký záujem o očkovanie. Napriek dobrovoľnosti, či už prekonanému ochoreniu ide dnes o nadpolovičnú väčšinu zamestnancov. Veríme, že čoskoro budeme schopní priniesť vakcinačný program aj na pôdu našich polikliník,“ zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.


V roku 2020 sa v Žiari nad Hronom narodilo 159 detí

myziar.sme.sk | 7.1.2021 | TASR

Počet obyvateľov mesta napriek tomu dlhodobo klesá.

ŽIAR NAD HRONOM. V roku 2020 sa v Žiari nad Hronom narodilo 159 detí, ale počet obyvateľov mesta dlhodobo klesá. Za Mestský úrad Žiar nad Hronom o tom informovala Erika Rajčanová z oddelenia evidencie obyvateľstva.

“Narodilo sa 159 detí, z toho 72 chlapcov a 87 dievčat,” uviedla Rajčanová. Chlapcom rodičia dávali najčastejšie mená Adam, Dávid či Jakub, dievčatám zas Eliška a Mia. V roku 2020 mesto eviduje 170 úmrtí.

Na konci roka mal Žiar nad Hronom 17.746 obyvateľov, podľa Rajčanovej je klesajúci trend počtu obyvateľov dlhodobý.

“Ľudia sa sťahujú do dedín a do väčších miest,” poznamenala Rajčanová s tým, že v minulom roku sa zo Žiaru nad Hronom odsťahovalo 326 ľudí, no prisťahovalo sa len 174.


Pripravujú sa na najhorší scenár. Žiarska nemocnica poskytuje iba neodkladnú starostlivosť

myziar.sme.sk | 6.1.2021 | min

Záujemcovia o testovanie sa musia objednať cez online formulár.

ŽIAR NAD HRONOM. Situácia v nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom je stabilizovaná, aj keď počet COVID pacientov naďalej neklesá. V súčasnosti je s týmto ochorením hospitalizovaných okolo 30 pacientov.

Žiarska nemocnica na základe príkazu ministra zdravotníctva poskytuje už iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Do nej však spadá onkologická aj biologická liečba. Ostatné plánované výkony sa presúvajú na budúce obdobie," informoval hovorca ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ.

V očakávaní zhoršeného epidemiologického vývoja nemocnica súčasne posilnila kapacitu pre ďalších COVID pacientov. Celková COVID kapacita je tak už 35 lôžok, z čoho sú tri s umelou pľúcnou ventiláciu. Všetky ostatné sú vybavené s prívodom kyslíka, čo je kľúčové pri starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19.

Cez online formulár

„Nemocnice sa pripravujú na najhorší scenár. Je preto veľmi dôležité, aby ľudia pristupovali k ochrane svojho zdravia nanajvýš zodpovedne. Okrem dodržiavania prísnych protiepidemiologických nariadení je potrebné sa vyhýbať činnostiam, ktoré by mohli viesť k zbytočných úrazom alebo náhlym zlyhaniam. Kapacity nemocníc sú dnes obmedzené a veľmi vzácne. Musíme ich spoločne chrániť pre pacientov, ktorí ich nevyhnutne budú v najbližších dňoch potrebovať,“ dodal.

Od utorka 5. januára 2021 je zároveň potrebné, aby sa každý so záujmom o Ag testovanie na nemocničnom odberovom mieste na Sládkovičovej 11 najprv objednal cez národný online formulár na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva budú otestovaní len občania s takouto časenkou.


Pohronie začalo prípravu, predstavilo nových hráčov a brankára

sport.sme.sk | 4.1.2021 | TASR; Ivan Mriška

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti Pohronia začali prípravu na jarnú časť Fortuna ligy. V tíme sa po prvýkrát objavil skúsený 35-ročný brankár Libor Hrdlička, ktorý na stredné Slovensko prichádza z Karvinej.

Informáciu o prestupe bývalého hráča poľských či gruzínskych klubov priniesla oficiálna stránka Pohronia.

„Príchodom skúseného gólmana, akým je Libor, dosiahneme väčšiu konkurencieschopnosť na brankárskom poste. Poznám ho dobre, je to kvalitný brankár s prehľadom v hre a veľmi dobrou komunikáciou v zápase.

Spolu s Tomášom Jenčom vytvoria silnú dvojicu brankárov, ktorá sa určite, v dobrom slova zmysle, pobije o svoje miesto v základnej zostave,“ pre klubový web povedal tréner Pohronia Jan Kameník.

V znamení viacerých zmien

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom schválilo koncom decembra prevod 20 percent akcií spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s. pre budúceho spoluvlastníka, ktorým sa stane Loic Favre.

V FK Pohronie sa udiali aj viaceré zmeny vo vedení klubu.

Novým športovým manažérom sa stal Štefan Zaťko, ktorého prácou bude vyhľadávať domácich hráčov pre A-tím. Pohronie stráca päť bodov na predposlednú Senicu, odohralo však o dva zápasy menej.

Hlavný tréner Jan Kameník z Česka mal v pondelok k dispozícii 17 hráčov, káder sa ešte bude meniť, finálnu podobu by mal dostať v polovici januára.

Nové mená

Súvisiaci článokVlani chytal druhú ligu za dorastencov, teraz naňho pálila Trnava Čítajte

Do mužstva zatiaľ pribudlo okrem Hrdličku niekoľko nových mien.

Na hrote útoku nahradí Boniho Bimenyimanu, ktorému sa skončilo hosťovanie, Adler da Silva, 22-ročný švajčiarsky hráč brazílskeho pôvodu.

Do obrany pribudol 23-ročný stopér z MFK Liptovský Mikuláš, Andrej Štrba.

Do prípravy sa zapojil aj mladý 19-ročný obranca Samuel Jenát, ktorý doposiaľ pôsobil v FK Železiarne Podbrezová alebo Armedii Petržalka.

Do prípravy sa čoskoro zapojí aj dvojica mladých talentovaných krídelníkov z Afriky - Ismael Dao z Pobrežia Slonoviny, Malienne Ladji z Mali a tiež dvaja hráči z kategórie do 19 rokov.

Črtá sa príchod ďalších

Pohronie by mohli posilniť aj ďalší hráči. Pokiaľ však nebude všetko definitívne doriešené, tak vedenie tímu ich mená zverejňovať nebude.

„Máme zahraničného partnera zo Švajčiarska, tam prebieha intenzívna komunikácia o príchode nových hráčov. Káder bude tvoriť 20 alebo 21 hráčov a traja brankári.

Pri výbere nových hráčov sme zohľadňovali aj ich vhodnú typológiu, aby zapadali do systému hry, ktorým sa aktuálne prezentujeme." uviedol tréner Jan Kameník.

"Začali sme viac pracovať s regiónom a našou mládežníckou kategóriou. Z 19-ky prišli dvaja hráči plus jeden hráč z regiónu. Po odchode Bimenyimanu sme tiež poslinili post útočníka,“ dodal.

Sú v obmedzenom režime

Na štarte prípravy má hlavný kouč zatiaľ zmiešané pocity.

„Zatiaľ nemáme všetkých hráčov na tréningu. Sme v obmedzenom počte, de facto čakáme až sa k nám pripojí zvyšok a až potom sa to rozbehne podľa nášho plánu.

Súvisiaci článokVyrastá nám pudingová generácia, tvrdí bývalý rozhodca Čítajte

Tím dokázal slušnú kvalitu, v niektorých zápasoch podal dobré výkony. Treba povedať, že sa nám nepodarilo viac zápasov doviesť do víťazného konca. To je asi to jediné, čo chýbalo.

Hráči pracovali veľmi poctivo v tréningovom procese, mali aj veľké nasedenie v zápasoch. S tým bola spokojnosť. Kde máme rezervy, to vieme. Na tom budeme pracovať.“

Súčasťou prípravy je plánované sústredenie od 24. do 29. januára, jeho konanie však závisí od platných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19.

V klube veria, že pandemická situácia a opatrenia prijaté vládou dovolia mužstvu odštartovať jarnú časť sezóny dohrávkami zápasov doma proti Nitre 6. februára a 9. februára na pôde Serede.

Následne 13. februára privíta Pohronie na domácej pôde Michalovce a 20. februára vycestuje na Slovan. V pláne sú prípravné zápasy s Liptovským Mikulášom, Podbrezovou, Žilinou, Banskou Bystricou či Ružomberkom.

Prípravné zápasy FK Pohronie:

9. januára: doma proti MFK Tatran Liptovský Mikuláš

16. januára: vonku proti FK Železiarne Podbrezová

20. januára: vonku proti MŠK Žilina

23. januára: súper v štádiu riešenia

27. januára: vonku proti MFK Dukla Banská Bystrica

30. januára: doma proti MFK Ružomberok


Prvým bábätkom narodeným v žiarskej nemocnici v tomto roku je Slavomír

myziar.sme.sk | 3.1.2021 | min

Chlapček prišiel na svet 1. januára pred 7.00 hod. ráno.

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom uviedlo na svojej stránke informáciu o prvom bábätku narodenom v tomto roku v žiarskej nemocnici.

"Už 1. januára krátko pred 7.00 ráno prišlo na svet prvé bábätko v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom. Je ním Slavomír, ktorý sa narodil s mierami 3620g/51cm. Jeho domovom je Kamenec pod Vtačnikom," napísalo mesto.

Rodičom blahoželáme a chlapčekovi prajeme šťastné detstvo a najmä veľa zdravia.