Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom

Názov projektu: Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica v oblasti prevencie kriminality. 

Dotácia: 10 000,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 2 850,561 eur
Celkové náklady: 12 850,56 eur

Cieľ projektu:

Predmetom projektu je dodanie kamerového systému, ktorého cieľom je predovšetkým situačná prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti mesta na základe kontinuálneho monitorovania vjazdov a výjazdov mesta. V 1. fáze sa jedná o jeden vjazd a jeden výjazd do/z mesta – pri Kaštieli, smer Ladomerská Vieska. Kamery sú riadené softwarom zameraným na alfanumerické čítanie a ukladanie dát. Zvyšujú úroveň ochrany monitorovaného priestoru, nakoľko sprostredkúvajú vizuálne informácie z vjazdu a výjazdu v reálnom čase. Súčasne je  vykonávaný záznam, ktorý poskytne v prípade potreby spätné informácie o činnosti a pohybe vozidiel v denných aj v nočných hodinách. Doplnkovou funkcionalitou je vyhodnocovanie intenzity dopravy na predmetnom vjazde a výjazde mesta s rozlíšením na osobné a nákladné vozidlá.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png