Na ustanovujúcom MsZ zložil sľub primátor mesta aj novozvolení poslanci

25.11.2022 08:55:40
Na ustanovujúcom MsZ zložil sľub primátor mesta aj novozvolení poslanci

Vo štvrtok, 24. novembra 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V rámci neho sa konala aj slávnostná časť, kde sľub zložil primátor, ale aj poslanci MsZ. V rámci ďalšej časti sa schvaľoval plat primátora, ale aj poverení poslanci.

V úvode stretnutia prebehla slávnostná časť zasadnutia Mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého zložili v Divadelnej sále MsKC slávnostné sľuby poslanci a zároveň aj primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. Počas slávnostného programu vystúpili aj žiaci Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej – Parákovej.

O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta informoval prítomných predseda Mestskej volebnej komisie, Ján Vinarčík. Následne primátor aj novozvolení poslanci zložili sľuby a prevzali si Osvedčenie o zvolení.

Počas slávnostnej časti mal príhovor aj primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal, ktorý v ňom povedal meno svojho zástupcu a mimo iného spomenul aj projekty, ktoré mesto čakajú v nadchádzajúcom volebnom období.

Dovoľte mi ešte raz poďakovať občanom za získané hlasy a dôveru, ktorou som získal mandát viesť naše mesto v nasledujúcom období. Tiež ďakujem za hlasy, ktorými som sa stal prvý raz poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako primátor budem aj naďalej robiť všetko preto, aby sa mesto rozvíjalo, prosperovalo a zvyšovala sa kvalita života pre jeho obyvateľov. Srdečne gratulujem všetkým poslancom a verím, že dôveru, ktorú do vás občania vložili, budete vkladať do správnych rozhodnutí,“ povedal primátor mesta Peter Antal.

Zároveň sa poďakoval odchádzajúcim poslancom za spoluprácu a privítal novozvolených poslancov. Taktiež menoval svojho zástupcu, ktorým sa stal opäť Ladislav Kukolík. Primátor poznamenal, že vchádzame do veľmi ťažkého obdobia, ktoré bude ovplyvňovať inflácia, zdražovanie a vojna na Ukrajine. Napriek tomu plánujú realizovať hneď niekoľko veľkých a ambicióznych projektov.

Medzi najnáročnejšie patria komplexná rekonštrukcia kaštieľa, Mestského kultúrneho centra, revitalizácia Parku Štefana Moysesa, pokračovanie v revitalizácii vnútroblokov, vybudovanie ekokempu Šášov a rekonštrukcia prvej základnej školy. Zároveň plánujeme zrekonštruovať kúpalisko a interiér materských škôl. Tieto projekty chceme financovať najmä z dotácií, ktoré verím, že získame a z externých zdrojov,“ povedal Peter Antal.

Primátor mesta taktiež povedal, že ekonomická situácia Žiaru nad Hronom je napriek nepriaznivej situácii stabilná a pokiaľ nenastane niečo, čo nikto nebude vedieť ovplyvniť, v jeho rozvoji sa môže ďalej pokračovať tak ako doteraz.