Nákup elektromobilu pre Mesto Žiar nad Hronom

Environmentálny fond - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Nákup elektromobilu pre Mesto Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu 

Dotácia: 10 000,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 22 000,00 eur
Celkové náklady: 32 000,00 eur

Cieľ projektu:

Predmetom projektu bolo obstaranie elektromobilu značky Nissan Leaf 40kWh Acenta, ktorý bude slúžiť ako referenčné vozidlo mestkého úradu mesta Žiar nad Hronom. Projekt je z hľadiska environmentálneho významu účelný jednak na zníženie množstva škodlivých látok v ovzduší a jednak na zníženie hluku. Realizácia projektu prispeje k znižovaniu emisnej náročnosti dopravy v meste, k znižovaniu úrovne pri zdroji emisií hluku a v neposlednom rade k povinnosti SR postupne zabezpečovať dosiahnutie cieľov v oblasti ŽP, verejného zdravia a kvality života, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd a smerníc EÚ.

Projekt finančne podporil Environmentálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png