Nákup nového elektromobilu pre Mesto Žiar nad Hronom

Environmentálny fond - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Nákup nového elektromobilu pre Mesto Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu 

Dotácia: 30 000,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 10 540,00 eur
Celkové náklady: 40 540,00 eur

Cieľ projektu:

Predmetom projektu bolo obstaranie elektromobilu značky NISSAN eNV200 Acenta, ktorý bude slúžiť ako služobné vozidlo mestskej polície zriadenej MsZ mesta Žiar nad Hronom. Hliadky mestskej polície budú elektromobil využívať na hliadkovú činnosť v rámci situačnej prevencie, výjazdy na zákroky a na chránené objekty.  Vozidlo bude využívané v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne v uliciach mesta. Projekt je z hľadiska environmentálneho významu účelný jednak na zníženie množstva škodlivých látok v ovzduší a jednak na zníženie hluku. Realizácia projektu prispeje k znižovaniu emisnej náročnosti dopravy v meste, k znižovaniu úrovne pri zdroji emisií hluku a v neposlednom rade k povinnosti SR postupne zabezpečovať dosiahnutie cieľov v oblasti ŽP, verejného zdravia a kvality života, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd a smerníc EÚ.

Projekt finančne podporil Environmentálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png