Dnes je 20.02.2020, meniny má Lívia.   

Novoročný príhovor primátora mesta 2009

Zverejnené: 09.01.2009 13:54:03 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta 2009

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.

Ak sa ohliadnem za rokom 2008 môžem konštatovať, že pre mesto Žiar nad Hronom to bol rok úspešný. Som o to radšej, že túto skutočnosť konštatujem už niekoľko rokov po sebe. To, že sa mestu darí, môžete napokon vidieť aj na vlastné oči. Ak by som mal hodnotiť najdôležitejšie kroky, ktoré sme v meste v minulom roku urobili, určite ako prvé spomeniem školy. Od júna do konca októbra sme zrekonštruovali všetky objekty Základnej školy na Ul. Dr. Janského a Základnej školy na Ul. Jilemnického. Kompletná výmena okien a rekonštrukcia fasád dodali školám nový vzhľad a nový rozmer. Túto investíciu vo výške 1 milión 330-tisíc €, čo je zhruba 40 miliónov korún, sme financovali z mestského rozpočtu. Ako primátora malého mesta ma napĺňa hrdosťou, že takýto projekt sme si mohli dovoliť financovať bez úverových zdrojov, čiže z vlastného vrecka. Je to zatiaľ najväčšia investičná akcia mesta Žiar nad Hronom, ktorá sa realizovala z domácich zdrojov. Rekonštrukciu škôl vnímam ako mimoriadne potrebnú, pretože je to investícia do našich detí, do prostredia, v ktorom trávia svoje detstvo a v ktorom získavajú vedomosti. Určite si pamätáte, v akom stave naše školy boli. V niektorých triedach sa už z bezpečnostných dôvodov nemohli otvárať okná. Obrovské úniky tepla spôsobovali vysoké náklady na vykurovanie a to už nehovorím o vzhľade škôl. O rok to v našom meste bude minulosťou, pretože v roku 2009 prejde kompletnou rekonštrukciou aj posledná z troch základných škôl, ktorých sme zriaďovateľom. Na rekonštrukciu ZŠ na Ul. M. R. Štefánika sme dostali európsku dotáciu vo výške takmer milión 600 tisíc eur, čo je zhruba 48 miliónov Sk. Okrem toho v závere roka sme boli úspešní aj s projektom rekonštrukcie materských škôl. Na túto akciu nám schválili milión 760 tisíc eur, čo je okolo 53 miliónov korún. Pokojne môžem vyhlásiť, že keď ukončíme aj tento projekt, budeme prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať kompletne zrekonštruovaná všetky objekty svojej školskej siete.

Takpovediac v tieni rekonštrukcií škôl ostali v minulom roku ostatné projekty, ktoré sme zrealizovali, no ich význam to neoslabuje. Po výstavbe detských ihrísk spred niekoľkých rokov, sme sa rozhodli budovať verejné športoviská. V tomto mal Žiar ozajstný deficit. Okrem školských dvorov a niekoľkých opotrebovaných asfaltových ihrísk sme v meste takéto zariadenia nemali. Preto sme v roku 2008 odovzdali do užívania verejnosti tri nové ihriská, určené na loptové hry. Postavili sme ich aj vďaka pomoci Nadácie ZSNP a Slovalco. Na sklonku roka sme vybudovali aj štvrté verejné ihrisko na minifutbal v areáli tzv. IV. ZŠ. Na tento projekt sme dostali dotáciu z Úradu vlády.

Medzi "menšie projekty" nemôžem zabudnúť spomenúť estetizáciu plážového kúpaliska. Upravili sme okolie bazéna, vymenili staré kovové oplotenie za nové drevené, umiestnili viacero zastrešených lavičiek, postavili altánok a zrekonštruovali sociálne zariadenia. Nebola to síce komplexná rekonštrukcia, no verím, že návštevníkom kúpaliska sme týmto krokom spríjemnili letné dni v tomto zariadení.

Spolu so spoločnosťou SAD Zvolen sme skrášlili Centrálnu autobusovú stanicu. Tá okrem Žiarčanov slúži hlavne ľuďom, ktorí sem cestujú za prácou, alebo navštívia naše mesto. Vtedy je prvou vizitkou mesta, ktorú návštevník uvidí. Myslím, že po jej estetizácii sa nemusíme za ňu hanbiť.

Žiar nad Hronom, to nie je len mesto na kopci nad Hronom ale aj jeho časť, Šášovské Podhradie. Keďže v tejto mestskej časti žijú mimoriadne aktívni obyvatelia, ktorí majú vlastné občianske združenie, starajú sa o svoje životné okolie, dokonca založili divadlo, zrekonštruovali sme strechu tamojšieho kultúrneho domu, aby sme ich aktivity podporili. V najbližších rokoch plánujeme opraviť a zatepliť aj celý objekt.

Medzi úspechy minulého roku určite patrí cena Zlatý mravec, ktorú Žiar nad Hronom dostal za systém komunálneho hospodárstva. Ocenení sme boli za systém, ktorým v našom meste riadime túto oblasť a ktorého súčasťou je aj každý z vás. Priznám sa, že veľmi dobre sa z úst odborníkov počúvali uznanlivé slová na adresu Žiaru, najmä keď mám v pamäti, ako ťažko sa náš nový systém rodil a s akými problémami sme sa museli potýkať. Chcem poďakovať aj vám všetkým, že ste boli trpezliví a že sa snažíte v oblasti odpadového hospodárstva spolupracovať. Avšak, to že sme dostali cenu, neznamená, že oblasť odpadov je u nás ideálna. Máme ešte veľa rezerv, na ktorých musíme pracovať. Najmä v oblasti separovania máme musíme pridať. Rezervy  začneme odstraňovať už v tomto roku projektom intenzifikácie separovaného zberu, na ktorý sme dostali z eurofondov dotáciu viac ako 3 milióny eur, v korunách 93 miliónov.

V čom sme boli v roku 2008 mimoriadne úspešní, tak to je práve oblasť prípravy projektov. Už som spomenul, že sme nám boli schválené dotácie na rekonštrukciu tzv. II. ZŠ, na rekonštrukcie materských škôl a na intenzifikáciu separovaného zberu. Úspešní sme boli aj pri projektoch rekultivácie skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach (113 mil. Sk) a pri projekte vzdelávania zamestnancov mestského úradu (3 mil. Sk). Dohromady to predstavuje sumu  viac ako 10 miliónov EUR, čo je viac ako 300 miliónov Sk.

Preto si dovolím tvrdiť, že rok 2008 bol pre mesto Žiar nad Hronom historickým. Tak obrovská investícia do verejného sektoru sa v priebehu jedného roka v dejinách nášho mesta ešte neobjavila.

So žiadosťami o dotáciu na projekty nekončíme. V tomto roku sa chceme uchádzať o podporu ďalších projektov, o ktorých Vás priebežne budeme informovať. Ten najoptimistickejší scenár hovorí, že by sme mohli podať tri žiadosti v celkovej hodnote viac ako 15 miliónov EUR, čo je okolo pol miliardy korún.

Čiže tento rok, rok 2009, bude v prvom rade o implementácii projektov, na ktoré sme dostali dotáciu. Okrem rekonštrukcie školy, materských škôl, intenzifikovania separovaného zberu nás v tomto roku čaká ďalší veľký projekt. Je ním kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá bude stáť viac ako 3 milióny EUR, teda okolo 100 miliónov korún. Financovať ju budeme z bankového úveru. Ekonomika mesta je v takom stave, že nám umožňuje si vziať takýto úver a bez problémov ho splácať. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahneme, že súčasné zastarané lampy nahradí nový systém. Ten bude mať nielen lepšie svetelné vlastnosti, ale bude ekonomicky efektívnejší. Ušetríme podstatnú časť nákladov na elektrickú energiu a tiež zmiznú náklady na opravy a odstraňovanie porúch.

V roku 2009 začíname s prestavbou budovy bývalého Červeného kríža na malometrážne byty. Mojou predstavou je, že by si tieto byty mohli prenajímať dôchodcovia, ktorým napríklad žijú vo väčších bytoch a náklady na bývanie sú pre nich vysoké. Samozrejme, pokiaľ by z ich strany nebol záujem, vieme tieto byty ponúknuť aj iným spoločenským skupinám. Aby sme predišli nedorozumeniu, chcem zdôrazniť, že tieto byty nebudú tzv. sociálnym bývaním pre neprispôsobivých, ale naopak, pre slušných ľudí s ochotou platiť a žiť sporiadane. Takisto chcem povedať, že sa pohrávame s myšlienkou zriadiť nájomné byty pre mladé rodiny. Zo štatistík nám vyplýva, že v ostatných rokoch začal stúpať počet narodených detí. Rast demografickej krivky chceme podporiť aj my. Preto si myslím, že mesto by mohlo mať niekoľko nájomných bytov, ktoré by si mohli prenajať mladí ľudia a odštartovať tak budovanie vlastnej rodiny a vlastnej budúcnosti.

Okrem investičnej oblasti, oblasti školstva, nám každý rok rastie aj úroveň v oblasti kultúry. Úroveň podujatí v našom Mestskom Kultúrnom centre neustále rastie. Keďže v Žiari bol v priebehu piatich rokov existencie tzv. Céčka vystupovať hádam každý kto na slovenskej a českej scéne niečo znamená, naši kultúrnici sa rozhodli zarúbať ešte vyššie. Preto si v marci v Žiari nad Hronom ako v jedinom slovenskom meste budete môcť pozrieť koncert svetovej hviezdy populárnej hudby, Natashi Bedingfield.

Napriek všetkému, čo som doposiaľ spomenul, rok 2009 nebude rokom jednoduchým. Podľa odborníkov sa v tomto roku najviac prejavia dopady celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Zatiaľ môžeme len tušiť, ako sa kríza prejaví v našom meste. Pravidelne sa zaujímam o situáciu v tunajšom hnedom priemyselnom parku. Zatiaľ nie sú dôvody na prehnaný pesimizmus. Aj našich najväčších zamestnávateľov sa svetová kríza dotkla, avšak nie takým spôsobom, ktorý by ohrozoval ich ďalšiu existenciu a tým pádom aj prácu stoviek ľudí. Napriek tomu si všetci musíme zvyknúť viac šetriť a každú, hoci aj malú investíciu si dopredu premyslieť, prípadne niektorých vecí sa zriecť. Verím, že Žiar nad Hronom a jeho obyvatelia z tejto situácie vyjdú čo najmenej zasiahnutí a rozvoj nášho mesta to nezbrzdí.

Milí spoluobčania, stojíme opäť na prahu nového roka. Znova je tu obdobie, kedy sa zvykneme zamýšľať, ako sme prežili ten rok starý a čo nás čaká, aleboo by sme radi urobili v novom roku. A zároveň si do tohto nového obdobia niečo želáme. V krátkosti som sa pokúsil zhrnúť to najdôležitejšie, čím mesto v roku 2008 prešlo a to, čo nás v tomto roku čaká.

Všetkým Vám prajem, aby ste v roku 2009 mali viac šťastných dní, ako dní tienistých. Aby ste okrem zdravia, šťastia a lásky, ktoré sú prvoradé, nachádzali každý deň pocit spokojnosti. Či už je to vo vašej práci, pri vašich koníčkoch, alebo pocit spokojnosti z úspechov vašich blízkych. Ja osobne si prajem, aby toto mesto aj naďalej držalo tempo svojho rozvoja, pretože s jeho úrovňou rastie aj úroveň nás, jeho obyvateľov. Prajem si, aby všetci Žiarčania boli na svoje mesto hrdí a jeho dobré meno šírili za jeho hranicami.

Preto, vám všetkým, šťastný a úspešný rok 2009.

 


Novinky

19.02.2020 14:27:29 Naše mesto

Svetový deň vody – 22. marec

Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát ...

17.02.2020 09:41:32 Naše mesto

Zima sa chýli ku koncu

V prvej polovici uplynulého týždňa prevládalo na našom území veľmi nepríjemné veterné počasie. Prvá polovica posledného zimného mesiaca sa tak ...

13.02.2020 10:13:38 Naše mesto

Autobusové zastávky v našom meste sú bezpečné 

Na podnet primátora mesta bola vykonaná kontrola všetkých autobusových zastávok v našom meste. Tie sú bezpečné a nehrozí ich vyvrátenie. ...

07.02.2020 11:07:48 Kultúra

Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom!

Neuveriteľná Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom. Na jej jedinečný koncert sa môžete tešiť 25. októbra. Bol to obrovský ...

06.02.2020 15:18:23 Naše mesto

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?

Aj vy ste sa už vo svojom živote dostali do situácie ako pani Janka? Možno to, čo zistila ona, pomôže ...

05.02.2020 09:53:20 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne